Wikier

Administrasjon av eksamen - medisinstudiet

For undervisere, veiledere, sensorer, eksaminatorer og studiekonsulenter på medisinstudiet. Retningslinjer for eksamen, prosedyrebeskrivelser og veiledere. Annen faglig og administrativ informasjon om medisinstudiet finnes i denne portalen.

Se også: Administrere eksamen – for administrativt ansatte

Skjema og maler

Her finner du skjema og maler som brukes i forbindelse
med eksamen på medisinstudiet.

Skjema for innmelding av eksaminatorer for muntlig eksamen:

FVO-database:

Læringsmål/LUB og eksamensrammeverk ved medisinstudiet:

 

Retningslinjer og prosedyrer (under revidering)

Retningslinjer for eksamen på medisinstudiet (NB under revidering!)

Under finner du prosedyrer for forberedelse til, gjennomføring av, og etterarbeid med eksamen ved medisinstudiet, NTNU:

 


Veiledere

Her finner du veiledere for flervalgsoppgaver og kortsvarsoppgaver.


Kontaktpersoner

Har du spørsmål om eksamen? Se under for en oversikt over hvem du kan kontakte.

Administrativ ansvarlig for skriftlig eksamen: Senobia Cuno Calloapaza

Administrativ ansvarlig for muntlig eksamen: Julie Asklund

Faglig eksamenskoordinator: 

Studiekonsulenter:

15450 Visninger

Child Pages (2)

  • Eksamensrammeverk ved medisinstudiet

    På denne siden finner du eksamensrammeverk for alle fagene i medisinstudiet. Dette er ment som et arbeidsredskap for undervisere, undervisningsenheter, studiekonsulenter og eksaminatorer og viser...

  • Lage eksamensoppgaver til OSKE

    Veiledning for ansatte som skal lage eksamensoppgaver til OSKE-eksamen (objektiv strukturert klinisk eksaminasjon) for medisinstudentene. Slik går du frem Les Presentasjon om OSKE (pdf) . Her...