Wikier

Administrasjon av eksamen - medisinstudiet

For undervisere, veiledere, sensorer, eksaminatorer og studiekonsulenter på medisinstudiet. Retningslinjer for eksamen, prosedyrebeskrivelser og veiledere. Annen faglig og administrativ informasjon om medisinstudiet finnes i denne portalen.

Se også: Administrere eksamen – for administrativt ansatte

Skjema og maler

Her finner du skjema og maler som brukes i forbindelse
med eksamen på medisinstudiet.

Skåringsskjema for sensor
- til bruk ved kortsvarsoppgaver skriftlig eksamen:

Skjema for innmelding av eksaminatorer for muntlig eksamen:

FVO-database og læringsmålsdatabase:

Læringsmål og eksamensrammeverk ved medisinstudiet:

 

Retningslinjer

Retningslinjer for eksamen på medisinstudiet

Under finner du prosedyrer for forberedelse til, gjennomføring av, og etterarbeid med eksamen ved medisinstudiet, NTNU:

 1. Oppfølging av studenter som stryker på eksamen (pdf)
 2. Studenter som eksamensgjennomlesere (pdf)
 3. Studiekonsulentenes ansvar for eksamen (pdf)
 4. Eksamenskommisjonens arbeid (pdf)
 5. Studentenes eksamensappell (doc),
  Mal for studenter eksamensappell (doc),
  Form for students exam-feedback (doc)
  Avstemning eksamensappell (lenke)

For studiekonsulenter:

 


Veiledere

Her finner du veiledere for flervalgsoppgaver og kortsvarsoppgaver.


Kontaktpersoner

Har du spørsmål om eksamen? Se under for en oversikt over hvem du kan kontakte.

Administrativ ansvarlig for skriftlig eksamen: Anne Kristin Mikkelborg

Administrativ ansvarlig for muntlig eksamen: 

Faglig eksamenskoordinator: 

Studiekonsulenter:


Rapporter

2015:

2016:

2017:

2018:


Fagfellevurdering

Alle flervalgsoppgaver vil gjennomgå fagfellevurdering.

Child Pages (2)

 • Eksamensrammeverk ved medisinstudiet

  På denne siden finner du eksamensrammeverk for alle fagene i medisinstudiet. Dette er ment som et arbeidsredskap for undervisere, undervisningsenheter, studiekonsulenter og eksaminatorer og viser...

 • Lage eksamensoppgaver til OSKE

  Veiledning for ansatte som skal lage eksamensoppgaver til OSKE-eksamen (objektiv strukturert klinisk eksaminasjon) for medisinstudentene. Slik går du frem Les Presentasjon om OSKE (pdf) . Her...