Wikier

Sider med tagg dmf .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
status Revisjon Bruker  
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 19.6 Senobia Cuno Calloapaza 2 dager siden Skriv ut
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 6.3 May-Karin Dyrendahl 1 Måned siden Skriv ut
Radiation protection coordinators Godkjent 2.4 Ann Kristin Sjaastad 1 Måned siden Skriv ut
Ansettelsesutvalg ved MH Godkjent 1.9 Bjarne Anders Lein 1 Måned siden Skriv ut
Studentmentorordningen og LOS-tjenesten – Medisinstudiet – MH Godkjent 2.1 Kari Langseth 1 Måned siden Skriv ut
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 6.6 Julie Asklund 2 Måneder siden Skriv ut
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 19.5 Øystein Indergård 2 Måneder siden Skriv ut
Hovedoppgave - Profesjonsstudiet i medisin Godkjent 1.1 (Mindre endring) Sindre Aasheim Norås 2 Måneder siden Skriv ut
PhD - Faculty contacts Godkjent 2.3 Gro Lurås 2 Måneder siden Skriv ut
Kommunikasjonsstøtte ved MH-fakultetet Godkjent 3.5 (Mindre endring) Vibeke Ann Pettersen 2 Måneder siden Skriv ut
Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 5.2 (Mindre endring) Kari Langseth 2 Måneder siden Skriv ut
Nyttig informasjon - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 1.7 Christina Kildal 4 Måneder siden Skriv ut
Særplass ved utplassering - MH Godkjent 1.6 (Mindre endring) Sindre Aasheim Norås 4 Måneder siden Skriv ut
Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 1.6 Cicilie Nordvik 4 Måneder siden Skriv ut
Råd og utvalg ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.5 (Mindre endring) Vibeke Ann Pettersen 4 Måneder siden Skriv ut
Regler for obligatorisk undervisning for medisinstudenter Godkjent 5.1 Anne Kristin Mikkelborg 4 Måneder siden Skriv ut
Læringsutbyttebeskrivelser – Medisinstudiet Godkjent 2.8 Kari Flatås 5 Måneder siden Skriv ut
Prosjekttilbud - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 4.7 Cicilie Nordvik 5 Måneder siden Skriv ut
Karakterbeskrivelse for masteroppgaver Godkjent 1.4 Erik Langbakk 5 Måneder siden Skriv ut
Parking - Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 1.7 (Mindre endring) Vibeke Ann Pettersen 6 Måneder siden Skriv ut