Wikier

Sider med tagg retningslinjer .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
status Revisjon Bruker  
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 6.7 (Mindre endring) Kari Langseth 1 Måned siden Skriv ut
Ferieavvikling ved Seksjon for bygningsdrift Godkjent 1.3 (Mindre endring) Trond Øyum 4 Måneder siden Skriv ut
Ordinære regler for bruk av arealer Godkjent 3.5 (Mindre endring) Trond Øyum 5 Måneder siden Skriv ut
Forskningsoppgave - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 1.5 Cicilie Nordvik 8 Måneder siden Skriv ut
Revidering av NTNUs språkpolitiske retningslinjer Godkjent 2.8 Jorunn Synnøve Wessel 9 Måneder siden Skriv ut
Saksbehandling i Lydia ved fravær av teamleder logistikk Godkjent 1.2 (Mindre endring) Mads Saurstrø 9 Måneder siden Skriv ut
Saksbehandling i Lydia ved fravær av teamleder i LPR Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 9 Måneder siden Skriv ut
Saksbehandling i Lydia for teamleder Logistikk Godkjent 1.1 (Mindre endring) Trond Øyum 9 Måneder siden Skriv ut
Renhold av laboratorier og verksteder Godkjent 1.2 (Mindre endring) Trond Øyum 11 Måneder siden Skriv ut
Etikk ved bestilling Godkjent 1.1 (Mindre endring) Anniken Westad 1 År siden Skriv ut
Lover og reglementer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Godkjent 1.4 (Mindre endring) Anniken Westad 1 År siden Skriv ut
Retningslinjer for internfakturering Godkjent 1.2 Ingrun Furuhaug 1 År siden Skriv ut
Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier - MH Godkjent 2.7 Bernt Nicolai Norebø Særsten 1 År siden Skriv ut
Retningslinjer for tjenester til eksterne enheter Godkjent 1.1 Synøve Halstadtrø Mørseth 1 År siden Skriv ut
Videografikk Godkjent 1.5 Emil Westly Keiseraas 1 År siden Skriv ut
Retningslinjer for kommunikasjon fra lærestedene til studiesøkere Godkjent 1.0 Migrert 2 År siden Skriv ut
Etiske retningslinjer for undervisning og veiledning ved IMU Godkjent 1.0 Migrert 2 År siden Skriv ut
Ferdigbefaring byggrenhold Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 2 År siden Skriv ut
Ut og innflytting av kontor eller annet areal Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 2 År siden Skriv ut