Wikier

Sider med tagg retningslinjer .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier - MH Godkjent 2.6 Bernt Nicolai Særsten 22 timer siden Skriv ut
Retningslinjer for anskaffelser Godkjent 1.4 (Mindre endring) Anniken Westad 1 Dag siden Skriv ut
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 2.5 (Mindre endring) Anne Kristin Mikkelborg 1 Dag siden Skriv ut
HMS ved NV Godkjent 3.4 Espen Fjærvik 1 Dag siden Skriv ut
Revidering av NTNUs språkpolitiske retningslinjer Godkjent 2.5 Thor Bjørn Arlov 7 dager siden Skriv ut
Videografikk Godkjent 1.4 Felix Seifert 28 dager siden Skriv ut
Opplæring og oppfølging ved Eiendomsavdelingen Godkjent 1.2 (Mindre endring) Ole Edward Johns Nystad 3 Måneder siden Skriv ut
Opplæring og oppfølging ved Campusservice Godkjent 1.0 Ole Edward Johns Nystad 3 Måneder siden Skriv ut
Oppfølging av nytilsatte medarbeidere og vikarer - Eiendomsavdelingen Godkjent 1.2 (Mindre endring) Ole Edward Johns Nystad 3 Måneder siden Skriv ut
Oppfølging av nytilsatte medarbeidere og vikarer - Campusservice Godkjent 1.0 Ole Edward Johns Nystad 3 Måneder siden Skriv ut
Ordinære regler for bruk av arealer Godkjent 1.6 (Mindre endring) Trond Øyum 3 Måneder siden Skriv ut
HMS ved Campusservice Godkjent 1.1 (Mindre endring) Trond Øyum 4 Måneder siden Skriv ut
HMS-opplæring i Eiendomsavdelingen Godkjent 1.2 (Mindre endring) Tone Kvenild 4 Måneder siden Skriv ut
HMS-opplæring i Campusservice Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 Måneder siden Skriv ut
Forskningsoppgave - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 1.3 Cicilie Nordvik 4 Måneder siden Skriv ut
Retningslinjer for kommunikasjon fra lærestedene til studiesøkere Godkjent 1.0 Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
Retningslinjer for immaterielle rettigheter - IPR Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
Retningslinjer for tjenester til eksterne enheter Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
Retningslinjer for internfakturering Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
Saksbehandling i Lydia for Servicesenter for eiendom Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 7 Måneder siden Skriv ut