Wikier

Sider med tagg mh .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
status Revisjon Bruker  
Forskningsdeltakeres rettigheter i helseforskning Godkjent 1.2 (Mindre endring) Hanne Smevik 1 Time siden Skriv ut
Roller og ansvar i helseforskningsprosjekt - helseforskning Godkjent 1.5 (Mindre endring) Hanne Smevik 2 timer siden Skriv ut
Planlegge og gjennomføre helseforskningsprosjekt Godkjent 2.6 (Mindre endring) Hanne Smevik 2 timer siden Skriv ut
Omstilling til bærekraftig økonomi - MH Godkjent 7.9 (Mindre endring) Vibeke Ann Pettersen 4 timer siden Skriv ut
Vurdering av ansattes utdanningsfaglige basiskompetanse - Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 2.8 Øystein Indergård 2 dager siden Skriv ut
Ansettelsesutvalg ved MH Godkjent 1.9 Bjarne Anders Lein 3 dager siden Skriv ut
Brannvern - Campus Øya Godkjent 1.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 dager siden Skriv ut
Felles forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 6.9 Bjarne Anders Lein 4 dager siden Skriv ut
Retningslinjer for økonomisk støtte under praksisstudier - MH Godkjent 6.6 Anita Grønning 6 dager siden Skriv ut
Retningslinjer for geografisk særplass under praksisstudier- MH Godkjent 2.5 Anita Grønning 6 dager siden Skriv ut
Gjennomgang av instituttstrukturen ved MH Godkjent 4.5 (Mindre endring) Vibeke Ann Pettersen 7 dager siden Skriv ut
Ledige stillinger for studenter ved MH Godkjent 1.2 Kristina Jones 9 dager siden Skriv ut
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 9.7 Erlend Kirkbakk Tronstad 10 dager siden Skriv ut
Studentmentorordningen og LOS-tjenesten – Medisinstudiet – MH Godkjent 2.1 Kari Langseth 10 dager siden Skriv ut
Innhold og målgruppe for NTNUs temablogger Godkjent 1.3 Therese Mjøen 11 dager siden Skriv ut
Valg ved MH Godkjent 5.0 Bjarne Anders Lein 12 dager siden Skriv ut
Utveksling for medisinstudenter - Karolinska Institutet Godkjent 2.0 (Mindre endring) Kari Langseth 24 dager siden Skriv ut
Utveksling for medisinstudenter - Universidad Complutense Madrid - UCM Godkjent 1.6 (Mindre endring) Kari Langseth 24 dager siden Skriv ut
Masteroppgave ved MH Godkjent 3.1 (Mindre endring) Vibeke Ann Pettersen 24 dager siden Skriv ut
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 6.6 Julie Asklund 24 dager siden Skriv ut