Wikier

Sider med tagg mh .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Innkjøpere - kontaktinformasjon Godkjent 6.8 (Mindre endring) Anniken Westad 2 dager siden Skriv ut
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 7.2 (Mindre endring) Anniken Westad 2 dager siden Skriv ut
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 14.6 Cicilie Nordvik 4 dager siden Skriv ut
Valg til Utvidet ledergruppe ved MHs institutter Godkjent 3.1 Bjarne Anders Lein 9 dager siden Skriv ut
Vurdering av ansattes utdanningsfaglige basiskompetanse - Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 2.2 Øystein Indergård 9 dager siden Skriv ut
Valg ved MH Godkjent 4.5 Bjarne Anders Lein 16 dager siden Skriv ut
Retningslinjer for økonomisk støtte under praksisstudier - MH Godkjent 3.5 Kari Flatås 19 dager siden Skriv ut
Kommunikasjonsstøtte ved MH-fakultetet Godkjent 2.8 (Mindre endring) Tone Kvenild 26 dager siden Skriv ut
Evaluere semester på medisinstudiet Godkjent 1.5 Kari Flatås 1 Måned siden Skriv ut
Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 4.3 Kari Flatås 1 Måned siden Skriv ut
Om medisinstudiet - for undervisere og andre ansatte - MH Godkjent 15.1 Kari Flatås 1 Måned siden Skriv ut
NTNU Link - Desentralisert legeutdanning Godkjent 2.6 (Mindre endring) Kari Langseth 1 Måned siden Skriv ut
Studieinformasjon - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 2.5 (Mindre endring) Kari Langseth 1 Måned siden Skriv ut
Masteroppgave ved MH Godkjent 1.9 (Mindre endring) Vibeke Ann Pettersen 1 Måned siden Skriv ut
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 5.8 (Mindre endring) Vibeke Ann Pettersen 1 Måned siden Skriv ut
Utveksling for medisinstudenter - University of Torino Godkjent 1.3 Kari Langseth 1 Måned siden Skriv ut
Utveksling for medisinstudenter - University of Verona Godkjent 1.1 Kari Langseth 1 Måned siden Skriv ut
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 5.6 Cicilie Nordvik 1 Måned siden Skriv ut
Kontakt Bestillerenheten ved MH-fakultetet Godkjent 2.6 Thor Arild Skaset 1 Måned siden Skriv ut
Utveksling for medisinstudenter - Universidad Complutense Madrid - UCM Godkjent 1.3 Kari Langseth 1 Måned siden Skriv ut