Wikier

Sider med tagg mh .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Masteroppgave ved MH Godkjent 1.6 Øystein Indergård 1 Dag siden Skriv ut
Praksis i medisinstudiet - Utplassering lokalsykehus - MH Godkjent 2.1 Kari Flatås 3 dager siden Skriv ut
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 2.3 Morten Stranden 3 dager siden Skriv ut
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 10.6 Øystein Indergård 3 dager siden Skriv ut
Ansettelsesutvalg ved MH Godkjent 1.5 Bjarne Anders Lein 4 dager siden Skriv ut
Prosjekttilbud - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 2.0 Cicilie Nordvik 4 dager siden Skriv ut
Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 3.2 Mona Dalland Stormo 5 dager siden Skriv ut
Kontrollrutiner og tilsyn - helseforskning Godkjent 1.2 Morten Stranden 5 dager siden Skriv ut
Særplass ved utplassering - MH Godkjent 1.2 Mona Dalland Stormo 8 dager siden Skriv ut
Vernepleie - Praksis 1 - VET1004 - Hverdagsliv og samhandling Godkjent 2.2 Anne Siri Stornes 9 dager siden Skriv ut
Vernepleie - Praksis 2 - VET2002 - Helse pleie og omsorg Godkjent 2.1 Anne Siri Stornes 9 dager siden Skriv ut
Studieinformasjon - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.7 Kari Langseth 10 dager siden Skriv ut
NTNU Link - Desentralisert legeutdanning Godkjent 1.3 Kari Langseth 10 dager siden Skriv ut
Skjemaer for studenter - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.1 Øystein Indergård 11 dager siden Skriv ut
Kontakt Bestillerenheten ved MH-fakultetet Godkjent 1.6 Morten Stranden 12 dager siden Skriv ut
Utvekslingsavtaler for medisinstudiet Godkjent 1.1 Jannicke Gjølme Eriksen 12 dager siden Skriv ut
Ledelse av medisinstudiet Godkjent 3.1 Kari Flatås 18 dager siden Skriv ut
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 9.6 Anne Kristin Mikkelborg 18 dager siden Skriv ut
Organisasjonskart og ledelsesmodell ISM Godkjent 1.7 Morten Stranden 18 dager siden Skriv ut
Utdanningsledelse ved MH Godkjent 4.0 Øystein Indergård 18 dager siden Skriv ut