Wikier

Eksamen med programvare - for ansatte

Informasjon til ansatte som skal holde eksamen med tredjeparts programvare eller webtjenester.

English version - Exam with software - for employees
Informasjon til studenter om eksamen med programvare.

Temaside om eksamen | Planlegge og gjennomføre undervisningen | Digital eksamen |Sider merket med eksamen

 

Har du behov for programvare eller andre tjenester i din eksamen?

Bruk av programvare, nettressurser og tjenester øker stadig i undervisningen. Og det er i flere tilfeller naturlig å ta i bruk de samme verktøyene i en vurderingssammenheng. Denne artikkelen skal gi en oversikt over mulighetene og hvordan man går frem for å legge opp til bruk av programvare i en vurderingssetting. Dette kan være for skoleeksamen, hjemmeeksamen, muntlig eller praktisk.

Innmelding for programvarebehov har nå blitt erstattet av en sammenslått spørreskjema med Eksamensplan skjemaet. 
Skjemaet blir sendt til administrasjon til hvert fakultet på NTNU 2 ganger i året. Skjemaet som blir sendt ut i april er for Høst-planleggingen, og den som kommer i oktober/november er for Vår-planleggingen. 

Ta kontakt med deres administrasjon lokalt for å melde behov for programvare, fysisk utstyr som hodetelefoner/tegnebrett o.l., eller for andre nett-tjenester.

Dette må nå registreres som et "Ekstraordinært behov" og dette må bestilles i samme omgang når det skal bestilles eksamen.

Fristen for å melde inn behov for eksamensperiode høsten 2024 er tirsdag 30. april 2024.

 

Vennligst send inn ditt behov via Eksamenplan skjemaet slik vi kan forberede programvare/lisenser i god tid før eksamenstart.

Nettjenester som Git, Lovdata, GIS, Chemdraw og andre tjenester hvor selve programmet kjører som en nettside må også meldes inn.

Behov for rådgiving? Kontakt oss via epost enten før eller etter du har sendt inn en behovsmelding. 

Hva er forventet behandlingstid for behovsmeldingene?

Vi forsøker å behandle alle behov som meldes inn fortløpende. Sakene må behandles individuelt da programvarepakking og lisenshåndtering ofte påvirkes av ytre faktorer som kan medføre litt behandlingstid. 

Innmelding av programvare burde derfor ikke skje tett på eksamensavviklingen.
Programvare som har vært brukt ved tidligere semester vil i de fleste tilfeller bare trenge en oppdatering. Det kan være verdt å nevne at om det har kommet nyere versjoner av programvaren så må det spesifiseres om du ønsker en eldre spesifikk versjon. Vi tilstreber å holde programvare oppdatert som hovedregel.

Hvorfor må man melde inn tjenester som ikke trenger installasjon?

Både for skole og hjemmeeksamen er det viktig at vi får vite om bruk av programvare og tjenester, uavhengig av om det er NTNU som stiller programvaren til disposisjon eller om det er en 3.parts leverandør. 
For skoleeksamen er det spesielt viktig at vi får beskjed om alle ressurser og tjenester slik at vi kan sikre tilgang for studenter med tilrettelegging og tilgang på maskiner som er nedlåste. 
Ved hjemmeeksamen er det viktig for oss å vite hva som er inkludert og forventet i eksamensoppgavene, slik at vi kan yte brukerstøtte om det skulle oppstå problemer knyttet til disse tjenestene under eksamen. 

Kapasitet på skoleeksamen

Vi har et begrenset antall stasjonære maskiner som kan brukes til 3. parts programvare ved eksamen. Disse maskinene er kraftige nok til å kjøre faglig programvare og studentene vil kun få tilgang på de nettressursene NTNU spesifiserer. 

Trondheim: 597 (736 med maskinene som er satt av til tilrettelegging) 

Ålesund: 113 

Gjøvik: 171

Kapasitet på hjemmeeksamen

Hittil har vi ikke hatt nok pågang på løsningene til at det har vært behov for å begrense bruken, men det kan forekomme begrensninger for alle løsningene i varierende grad. Den virtuelle maskinløsningen vår (programfarm/FARM) er kraftig men har ikke evig med ressurser, antallet maskiner tilgjengelig for RDP løsningen er begrenset, og det kan være maks antall samtidige brukere av en lisens. Hvor mange som ønsker å benytte de forskjellige løsningene - og ikke minst hvilke eksamensdatoer disse emnene får, er en balanseringsøkt vi ved IT-Avdelingen koordinerer med Eksamenskontoret. 


Programvareoversikt eksamen

Vi har per nå følgende programvare og tjenester tilgjengelig i kombinasjon eksamensavvikling, men om du ikke finner det du ser etter så er det bare å sende inn en behovsmelding via skjema i toppen av artikkelen.

Lenken under inneholder også oversikt over tidligere registrerte emner og programmer som er etterspurt om å ha med under eksamen.

Oversikt over innmeldte IT behov til eksamen