Wikier

Utsatt eksamen - kont

På denne siden kan du lese mer om utsatt eksamen.

English version - Re-sit examination

Temaside om eksamen | Sider merket med eksamen

I hvilke emner blir det arrangert utsatt eksamen?

I emner der det blir holdt skriftlig eksamen under tilsyn eller muntlig eksamen bare én gang pr studieår, skal det holdes utsatt eksamen ("kont") før neste ordinære eksamen. Utfyllende regler og/eller emnebeskrivelsen angir om emnet har en eller to ordinære eksamener i løpet av studieåret.

For å finne ut om emnet har to ordinære eksamener pr studieår, eller har en ordinær og en utsatt eksamen, søk opp emnet via emnets nettside, se deretter fanen "Mer om vurdering".

Retten til utsatt eksamen er regulert i Forskrift om studier ved NTNU §5-6.

Når foregår utsatt eksamen?

Utsatt eksamen blir gjennomført i uke 32-33 (se egne datoer for Ålesund under)for en rekke emner. Dette vil du se på emnets nettside. Under Eksamensinfo vil det da stå statuskode "Utsatt" og termin "Sommer".

Eksakt dato for utsatt eksamen publiseres på emnets nettside 15. juli (søk opp emnet for forrige studieår, klikk på fanen "Eksamensinfo") og i Studentweb.

I emner som har utsatt eksamen i andre perioder vil det stå statuskode "Utsatt" og termin "Vår" eller "Høst". Eksakt dato for utsatt eksamen vil du også finne i fanen "Eksamensinfo".

Gjelder for NTNU Ålesund:

Utsatt eksamen for høstemnene skjer i mai/juni, og utsatt eksamen for våremnene skjer i november/desember. Enkelte emner vil ha unntak hvor utsatt eksamen skjer i uke 32 og 33.

Institutt for helsevitenskap i Ålesund har egne perioder for utsatt eksamen både for høstens og vårens emner. Ta kontakt med studiekonsulent.

Hvem kan ta utsatt eksamen?

Du har kun tilgang til utsatt eksamen dersom du har

  • møtt til eksamen i et emne høst eller vår inneværende studieår og fått strykkarakter (F/ikke bestått)
  • møtt til eksamen i et emne høst eller vår inneværende studieår og avbrutt eksamen underveis (trekk)
  • gyldig forfall til eksamen i emnet høst og/eller vår i inneværende studieår

Du kan bare ta utsatt eksamen i samme studieår som du tok/skulle ha tatt den ordinære eksamenen i emnet.

Merk at du ikke har tilgang til utsatt eksamen for å forbedre et bestått resultat.

Når melder jeg meg opp til utsatt eksamen?

Frist for oppmelding til utsatt eksamen:

  • Utsatt eksamen i uke 32/33: 9. juli.
  • Utsatt eksamen høst og vår: 15. september (høst) og 1. februar (vår)

Oppmeldingen til utsatte eksamener som går i august (uke 32/33) åpner vanligvis 2. februar.

Hvordan melder jeg meg opp til utsatt eksamen?

Du melder deg opp til utsatt eksamen i Studentweb.

Trekke seg fra eksamen

Frist for å trekke seg til utsatt eksamen:

  • Utsatt eksamen i uke 32/33: 20. juli.
  • Utsatt eksamen høst og vår: 14 dager før eksamensdato

Reglement

Se også

Gjentak av bestått eksamen
Forsinket eksamensmelding