Wikier

Syk på eksamen

På denne siden finner du informasjon om gyldig fravær fra eksamen.

English version - Illness during exam

Temaside om eksamen | Sider merket med eksamen

Kan du ikke møte til eksamen på grunn av sykdom eller andre tvingende grunner, må du sende søknad for å få fraværet godkjent som gyldig forfall. Merk at dersom du skal ha en vurdering som går over flere dager, kan instituttet vurdere å gi deg utsatt innleveringsfrist. Ta kontakt med ansvarlig institutt om dette. Dersom du da leverer innen utsatt frist, trenger du ikke søke gyldig fravær på eksamen.

Søknadsskjema og frist

Fristen for å søke om gyldig forfall er én uke etter eksamensdatoen.

Grunnet koronasituasjonen, godtas egenmelding ved fravær fra eksamen til og med 15. september 2022. Det vil si at du ikke trenger dokumentasjon fra lege ved sykdomsfravær. Fyll ut dette skjemaet for å søke om gyldig forfall.

Pålagt karantene, der du ellers er frisk, er ikke gyldig grunn for å ikke avlegge hjemmeeksamen.

Syk under pågående eksamen

Ved sykdom som oppstår under en pågående eksamen, må du også søke om gyldig forfall for at eksamenen ikke skal bli regnet som et eksamensforsøk. Benytt søknadsskjemaet over.

Blir du syk under eksamen som avholdes på campus, ta kontakt med eksamensvakt (skriftlig eksamen) eller eksaminator (muntlig eksamen).

Ved avbrutt eksamen, skal du ikke levere eksamensbesvarelsen din.

Ved hjemmeeksamen i Inspera Assessment, vær oppmerksom på at besvarelsen din i de fleste tilfeller vil bli automatisk levert ved eksamensslutt. Dette skjer dersom du har besvart minst én oppgave. For å unngå at noe blir levert uten at du har hatt det til hensikt, anbefaler vi at du velger alternativet "lever blankt" hvis du først har åpnet prøven og vært inne i oppgavesettet. "Lever blankt" gjøres via hamburgermenyen i øvre høyre hjørne på skjermen.

En levert besvarelse, vil overstyre en søknad om gyldig forfall levert i ettertid. En besvarelse kan altså ikke trekkes tilbake, jf. Forskrift om studier ved NTNU §5-1 (6).

Kontakt

Ved spørsmål, ta kontakt med Eksamenskontoret i NTNU Hjelp.