Wikier

Sider med tagg sykdom .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
status Revisjon Bruker  
Tjenestesenteret Godkjent 9.6 (Mindre endring) Kari Klepp 15 dager siden Skriv ut
Egenmelding Godkjent 2.3 (Mindre endring) André Sylte 29 dager siden Skriv ut
Syk i ferien Godkjent 2.8 (Mindre endring) Kari Klepp 1 Måned siden Skriv ut
Delvis Arbeidsavklaringspenger fra NAV og uførepensjon fra SPK Godkjent 2.3 Kari Klepp 1 Måned siden Skriv ut
Gjenoppstartsstipend ved MH Godkjent 1.3 (Mindre endring) Vibeke Ann Pettersen 1 Måned siden Skriv ut
Håndtere utfordrende veiledningssituasjoner Godkjent 1.4 (Mindre endring) Edith Søndre 2 Måneder siden Skriv ut
Syk på eksamen Godkjent 1.7 Erik Langbakk 3 Måneder siden Skriv ut
Sykdom og permisjon - doktorgrad Godkjent 1.2 Gro Lurås 3 Måneder siden Skriv ut
Krise under utenlandsopphold Godkjent 1.2 (Mindre endring) André Sylte 4 Måneder siden Skriv ut
Sykt barn Godkjent 3.6 Kari Klepp 5 Måneder siden Skriv ut
Sykefravær Godkjent 3.7 Kari Klepp 5 Måneder siden Skriv ut
Sykdom under forskningstermin Godkjent 1.7 Kari Klepp 5 Måneder siden Skriv ut
Syk i ferien - utenfor EØS Godkjent 2.3 (Mindre endring) Kari Klepp 7 Måneder siden Skriv ut
System for oppfølging av sykemeldte ansatte Godkjent 2.4 (Mindre endring) André Sylte 10 Måneder siden Skriv ut
Tjenestesenter Godkjent 1.0 Kari Klepp 11 Måneder siden Skriv ut
System for oppfølging av sykefravær Godkjent 1.0 Anniken Westad 1 År siden Skriv ut
Forsikring for studenter Godkjent 1.3 (Mindre endring) Kirsti Jensen 1 År siden Skriv ut