Wikier

Sider med tagg sykdom .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
status Revisjon Bruker  
Sykefravær Godkjent 3.6 Kari Klepp 2 dager siden Skriv ut
Egenmelding Godkjent 1.4 (Mindre endring) Kari Klepp 2 dager siden Skriv ut
Tjenestesenteret Godkjent 8.7 Kari Klepp 2 dager siden Skriv ut
Sykdom under forskningstermin Godkjent 1.7 Kari Klepp 3 dager siden Skriv ut
Sykt barn Godkjent 3.5 (Mindre endring) Kari Klepp 23 dager siden Skriv ut
Syk i ferien - utenfor EØS Godkjent 2.3 (Mindre endring) Kari Klepp 2 Måneder siden Skriv ut
Syk i ferien Godkjent 2.5 Kari Klepp 2 Måneder siden Skriv ut
System for oppfølging av sykemeldte ansatte Godkjent 2.4 (Mindre endring) André Sylte 4 Måneder siden Skriv ut
Delvis Arbeidsavklaringspenger fra NAV og uførepensjon fra SPK Godkjent 2.2 (Mindre endring) Kari Klepp 5 Måneder siden Skriv ut
Tjenestesenter Godkjent 1.0 Kari Klepp 5 Måneder siden Skriv ut
Håndtere utfordrende veiledningssituasjoner Godkjent 1.3 (Mindre endring) Sara Ylva Louise Edin 5 Måneder siden Skriv ut
System for oppfølging av sykefravær Godkjent 1.0 Anniken Westad 8 Måneder siden Skriv ut
Sykdom og permisjon - doktorgrad Godkjent 1.1 (Mindre endring) André Sylte 8 Måneder siden Skriv ut
Syk på eksamen Godkjent 1.5 Tora Benestad Ulstein 9 Måneder siden Skriv ut
Forsikring for studenter Godkjent 1.3 (Mindre endring) Kirsti Jensen 10 Måneder siden Skriv ut
Gjenoppstartsstipend ved MH Godkjent 1.1 Bjarne Anders Lein 1 År siden Skriv ut
Krise under utenlandsopphold Godkjent 1.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden Skriv ut