Wikier

Sider med tagg sykdom .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
status Revisjon Bruker  
Syk på eksamen Godkjent 2.4 Marit Elisabeth Godager 2 dager siden Skriv ut
Tjenestesenteret Godkjent 12.1 (Mindre endring) Kari Klepp 3 dager siden Skriv ut
Syk i ferien Godkjent 3.0 (Mindre endring) Kari Klepp 1 Måned siden Skriv ut
Syk i ferien - utenfor EØS Godkjent 2.9 (Mindre endring) Kari Klepp 1 Måned siden Skriv ut
Egenmelding Godkjent 2.6 (Mindre endring) Kari Klepp 1 Måned siden Skriv ut
Sykt barn Godkjent 4.2 (Mindre endring) Kari Klepp 2 Måneder siden Skriv ut
Delvis Arbeidsavklaringspenger fra NAV og uførepensjon fra SPK Godkjent 2.4 (Mindre endring) Kari Klepp 2 Måneder siden Skriv ut
Sykdom under forskningstermin Godkjent 1.9 (Mindre endring) Kari Klepp 2 Måneder siden Skriv ut
Gjenoppstartsstipend ved MH Godkjent 1.3 (Mindre endring) Vibeke Ann Pettersen 5 Måneder siden Skriv ut
Håndtere utfordrende veiledningssituasjoner Godkjent 1.4 (Mindre endring) Edith Søndre 5 Måneder siden Skriv ut
Sykdom og permisjon - doktorgrad Godkjent 1.2 Gro Lurås 7 Måneder siden Skriv ut
Krise under utenlandsopphold Godkjent 1.2 (Mindre endring) André Sylte 8 Måneder siden Skriv ut
Sykefravær Godkjent 3.7 Kari Klepp 8 Måneder siden Skriv ut
System for oppfølging av sykemeldte ansatte Godkjent 2.4 (Mindre endring) André Sylte 1 År siden Skriv ut
Tjenestesenter Godkjent 1.0 Kari Klepp 1 År siden Skriv ut
System for oppfølging av sykefravær Godkjent 1.0 Anniken Westad 1 År siden Skriv ut
Forsikring for studenter Godkjent 1.3 (Mindre endring) Kirsti Jensen 1 År siden Skriv ut