Wikier

Forsinket eksamensmelding

For å gå opp til eksamen må du ha meldt deg opp innen 1. februar i vårsemesteret og 15. september i høstsemesteret. Men under visse omstendigheter kan det ved forsinkelse gis dispensasjon fra disse fristene.

English version - Delayed exam registration

Temaside om eksamen | Sider merket med eksamen

Regler for forsinket eksamensmelding

Eksamensmelding etter fristen kan etter søknad tillates i følgende tilfeller:

  1. Ved sykdom eller fødsel, eller hvis det har vært dødsfall eller alvorlig sykdom i nærmeste familie. Dokumentasjon skal være vedlagt søknaden.
  2. Studenten deltar i et gruppearbeid som direkte inngår i vurderingen, og det kan dokumenteres at vurderingen av faglige grunner ikke kan gjennomføres for de andre studentene i gruppen uten at denne studenten er med.

Søk om dispensasjon

  • Søk om dispensasjon (pdf) for å melde deg opp til eksamen etter at fristen er utløpt.
  • Du må søke innen 15. oktober i høstsemesteret og 1. mars i vårsemesteret.
  • Søknaden sendes til Eksamenskontoret (adressen står på skjemaet).

Vi har dessverre ikke en elektronisk løsning for å søke om etteroppmelding til eksamen som ivaretar personvernhensyn. Siden legeattester og annen dokumentasjon ofte inneholder sensitive personopplysninger, kan vi dessverre ikke motta eller behandle disse søknadene per e-post.