Wikier

Forsinket eksamensmelding

For å gå opp til eksamen må du ha meldt deg opp innen 1. februar i vårsemesteret og 15. september i høstsemesteret. Men under visse omstendigheter kan det ved forsinkelse gis dispensasjon fra disse fristene.

English version - Delayed exam registration

Temaside om eksamen | Sider merket med eksamen

Regler for forsinket eksamensmelding

Eksamensmelding etter fristen kan etter søknad tillates i følgende tilfeller:

  1. Ved sykdom eller fødsel, eller hvis det har vært dødsfall eller alvorlig sykdom i nærmeste familie. Dokumentasjon skal være vedlagt søknaden.
  2. Studenten deltar i et gruppearbeid som direkte inngår i vurderingen, og det kan dokumenteres at vurderingen av faglige grunner ikke kan gjennomføres for de andre studentene i gruppen uten at denne studenten er med.

Søk om dispensasjon

Du må søke innen 15. oktober i høstsemesteret og 1. mars i vårsemesteret.

Du søker om dispensasjon for å melde deg opp til eksamen etter fristen ved å fylle ut dette skjema (PDF) og sender det inn via eDialog. Her logger du inn via ID-porten (f.eks. MinID eller BankID).

Steg-for-steg hvordan du søker om dispensasjon fra oppmeldingsfristen finner du her.

Dokumentasjon sendes inn via eDialog på samme måte som søknadsskjema. Du må legge ved dokumentasjon for at vi skal behandle søknaden.

Dersom du kun har fysisk kopi av dokumentasjon skal denne skannes og leveres på samme måte som søknadsskjema (helst sammen). Du kan eventuelt levere direkte til Eksamenskontoret, se aktuelle besøksadresser på temaside om eksamen.