Wikier

Språk og målform på eksamensoppgave

Når du lager eksamensoppgave, må du sjekke med instituttadministrasjonen hvilke språk og målform oppgaveteksten skal tilbys på.

English version: Language in examination question pages.

Regler

Med skandinavisk språk menes i denne bestemmelsen norsk, dansk eller svensk. Reglene i bestemmelsen gjelder ikke språkfag.

  • Eksamensoppgaver som gis på norsk, skal foreligge i begge målformer (bokmål og nynorsk). Har alle studentene ønsket samme målform, kan oppgavene gis i bare denne målformen.
  • Dersom undervisningen gis på et skandinavisk språk, gis eksamensoppgaven på norsk. Fakultetet kan bestemme at oppgaveteksten i tillegg skal gis på engelsk.
  • Dersom undervisningen gis på engelsk, gis eksamensoppgaven på engelsk. Fakultetet kan bestemme at eksamensoppgaven i tillegg skal gis på norsk.
  • Dersom en vesentlig del av emnets pensum er på engelsk, kan fakultetet bestemme at eksamensoppgaven i tillegg skal gis på engelsk, selv om undervisningen ikke er gitt på engelsk.
  • Eksamensbesvarelsen kan leveres på et skandinavisk språk eller engelsk hvis det ikke er fastsatt annen ordning i emnebeskrivelsen eller studieplanen.
  • Master-/hovedoppgave skrives på engelsk eller et skandinavisk språk. Oppgaver som skrives på et skandinavisk språk skal ha et sammendrag på engelsk. Oppgaver som skrives på engelsk skal ha et sammendrag på et skandinavisk språk. Dersom studenten er fremmedspråklig og ikke behersker et skandinavisk språk kan fakultetet gi unntak fra denne bestemmelsen.

Se §5-8 i Forskrift om studier ved NTNU for utfyllende informasjon.

Forsidemaler for eksamensoppgaver

Her finner du forsidemaler på bokmål, nynorsk og engelsk.

9278 Visninger