Wikier

Deltidsstudier

På denne siden finner du informasjon om deltidsstudier og hvordan du kan søke.

English version - Part-time studies

Temaside om studier | Permisjon fra studiene

De fleste studier ved NTNU er heltidsstudier, men mange studier kan tilrettelegges som deltidsstudium for en kortere eller lengre periode.

Hvem kontakter du med spørsmål om deltidsstudier?

Studiene ved NTNU kan gjennomføres som deltidsstudier etter avtale med fakultetet. Prosentvis andel av normert studieprogresjon skal angis i utdanningsplanen. Kontakt studieveileder ved ditt fakultet hvis du har spørsmål om eller behov for å studere på deltid.

Søknadsfrister

Søknadsfristen for å søke om deltidsstudier kan variere, du søker normalt for ett semester eller et studieår av gangen.

Økonomi og deltidsstudier

Deltidsstudier kan ha økonomiske konsekvenser. Se informasjon om deltidsstudier fra Lånekassen.

Reglement

§4 i Forskrift om studier ved NTNU om deltidsstudier (gjelder hele NTNU), og utfyllende regler til studieforskriften.