Wikier

Sider med tagg veiledning .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Studentmentorordningen og LOS-tjenesten – Medisinstudiet – MH Godkjent 1.6 Morten Stranden 1 Time siden Skriv ut
Studentombud Godkjent 2.4 Lennart Soligard 1 Dag siden Skriv ut
Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 3.4 Kari Langseth 2 dager siden Skriv ut
LOS-tjenesten - Medisinstudiet - MH Godkjent 1.0 Morten Stranden 2 dager siden Skriv ut
Veiledere for utenlandsstudier Godkjent 3.9 Per Kristian Røkkum Berget 6 dager siden Skriv ut
Vernepleie - Praksis 1 - VET1004 - Hverdagsliv og samhandling Godkjent 2.3 Anne Siri Stornes 7 dager siden Skriv ut
Det virtuelle biblioteket Godkjent 11.4 Anne Lillevoll Lorange 7 dager siden Skriv ut
Kurs og veiledning ved biblioteket Godkjent 1.6 Marit Brodshaug 20 dager siden Skriv ut
Forsinket i studiene Godkjent 1.1 (Mindre endring) Sara Ylva Louise Edin 1 Måned siden Skriv ut
Praksis ved vernepleierutdanningen - for praksisveiledere Godkjent 1.5 Frode Fossvold-Jørum 1 Måned siden Skriv ut
Bruke og referere til kilder Godkjent 4.4 Marit Brodshaug 1 Måned siden Skriv ut
Studieveiledere ved fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.8 (Mindre endring) Lars Bugge Aarset 1 Måned siden Skriv ut
Studieveiledningstilbud ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.3 (Mindre endring) Lars Bugge Aarset 1 Måned siden Skriv ut
Tips og gode eksempler - psykososialt læringsmiljø Godkjent 1.4 Nora-Marie Brattebø 3 Måneder siden Skriv ut
Nettverk for studieveiledere - KNUS Godkjent 1.8 Nora-Marie Brattebø 3 Måneder siden Skriv ut
Veiledning for doktorgradskandidater Godkjent 1.3 (Mindre endring) Sara Ylva Louise Edin 4 Måneder siden Skriv ut
Veiledning til ny studieforskrift ved NTNU Godkjent 1.2 Ingvild Strand 5 Måneder siden Skriv ut
Timeregistrering i Maconomy-klienten Godkjent 1.2 (Mindre endring) Anniken Westad 6 Måneder siden Skriv ut
Masterveiledning ved MH Godkjent 1.0 Morten Stranden 6 Måneder siden Skriv ut
Lage eksamensoppgaver til OSKE Godkjent 1.1 Mona Dalland Stormo 7 Måneder siden Skriv ut