Wikier

Førstegangstjeneste

Har du fått studieplass ved NTNU og har blitt innkalt til førstegangstjeneste, må du enten utsette studiet, førstegangstjenesten eller ta permisjon fra studiene for å gjennomføre førstegangstjenesten.

Utsette studiet

Dersom du ønsker å reservere studieplassen, ta kontakt med Opptakskontoret

  • Trondheim: 73 59 77 00
  • Gjøvik: 61 13 54 00
  • Ålesund: 70 16 12 00

eller send en e-post til postmottak@ntnu.no.

Du må sende med innkallingen til førstegangstjenesten når du søker om utsettelse av studieplass. 

Utsette førstegangstjenesten

Dersom du allerede har begynt på studiet, må du kontakte ditt institutt på Campus for å få bevis på at du er student og hvor lenge du kommer til å studere. Deretter kan du søke forsvaret om utsettelse.

Ta studiepermisjon for å gjennomføre førstegangstjeneste

Dersom du ønsker å ta permisjon underveis i studiene på grunn av førstegangstjenesten, tar du kontakt med studieveileder på ditt fakultet.

Permisjon under studiene

Forsvarets sider om utsettelse av førstegangstjeneste