Språkvelger

English

Permisjon

Permisjon

For medarbeidarar

Permisjon

Merk: Dersom du skal søkje om permisjon frå stillinga di for å ha ei anna annen stilling internt ved NTNU, skal du ikkje sende permisjonsskjema. Leiaren din eller din lokale HR-medarbeidar sender info om ny arbeidsavtale i NTNU Hjelp. 

Kva gir ikkje rett til permisjon?

Føreseieleg (forutsigbart) fråvær, som flyttedag, planleggingsdagar i skule og barnehage, konfirmasjon og giftarmål gir vanlegvis ikkje rett til permisjon. Her bruker me feriedagar og avspasering.

Permisjon - slik søker du om permisjon

Slik søkjer du om permisjon

Du fører og søkjer om dei fleste typar fråvær i Selvbetjeningsportalen. For informasjon om korrekt type søknad, sjå informasjonssidene om dei ulike typene for permisjon

Sjå rettleiing (veiledning) om korleis du søkjer om permisjon i Selvbetjeningsportalen (DFØ).

Sjå rettleiing (veiledning) om korleis du søkjer om fråvær i Selvbetjeningsportalen (DFØ).