Wikier

Søk om...

Permisjon under forskningstermin

Skal du ha permisjon i løpet av forskningsterminen, kan du søke om å få forlenget forskningsterminen. Husk at du må være medlem av norsk folketrygd hvis du er utenlands.

English version - Leave during sabbatical

Temaside om forskningstermin | Sider merket med permisjon

Permisjon når du er i utlandet

Er du i utlandet har du ikke automatisk de samme permisjonsrettighetene som når du er i Norge. Du må søke om å beholde rettighetene.

Skal du ha permisjon må du:

Begge søknader sendes til NAV.

Forlenge eller utsette forskningsterminen på grunn av permisjon

Skal du ha fødselspermisjon eller annen type permisjon i løpet av forskningsterminen, kan du søke om å få forlenget forskningsterminen.

Temaside om permisjon

Forlengelsen av forskningsterminen skal skje umiddelbart etter opprinnelig termin og ikke periodevis i etterkant.

Dersom du må avbryte forskningsterminen på grunn av fødsel, velferdspermisjon eller lignende, kan du søke om å få gjennomføre forskningsterminen på et seinere tidspunkt.