Wikier

Sider med tagg hr .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Insurance Godkjent 1.2 (Mindre endring) Ole Edward Johns Nystad 1 Time siden Skriv ut
Forsikringer Godkjent 1.5 (Mindre endring) Ole Edward Johns Nystad 1 Time siden Skriv ut
Uakseptabel adferd - mobbing og konflikter for ansatte Godkjent 1.1 (Mindre endring) Ole Edward Johns Nystad 1 Time siden Skriv ut
HR-medarbeidere i Fellesadministrasjonen Godkjent 5.0 (Mindre endring) Rune Haugen 3 timer siden Skriv ut
HR-sjefforum Godkjent 3.2 Rune Haugen 6 timer siden Skriv ut
Delvis Arbeidsavklaringspenger fra NAV og uførepensjon fra SPK Godkjent 1.4 (Mindre endring) André Sylte 1 Dag siden Skriv ut
HR og HMS ved HF Godkjent 1.4 Lillian Moen 1 Dag siden Skriv ut
Opprykk til professor Godkjent 1.5 (Mindre endring) Kristin Wergeland Brekke 3 dager siden Skriv ut
Rydde i HR-portalen Godkjent 1.8 (Mindre endring) André Sylte 7 dager siden Skriv ut
Finish incomplete forms in the HR-portal Godkjent 1.5 (Mindre endring) André Sylte 7 dager siden Skriv ut
Whistleblowing Godkjent 1.7 (Mindre endring) Kirsti Jensen 9 dager siden Skriv ut
Selvbetjeningsportalen Godkjent 1.1 Edith Marlene Søndre 9 dager siden Skriv ut
Committee for Gender Equality and Diversity Godkjent 1.3 Edith Marlene Søndre 10 dager siden Skriv ut
Klagenemnda Godkjent 2.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 10 dager siden Skriv ut
Lønnsposteringer - kjøreplan - Lønn Godkjent 5.0 (Mindre endring) André Sylte 10 dager siden Skriv ut
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger - VM Godkjent 1.4 Christen Torvik 13 dager siden Skriv ut
Control of knowledge transfer Godkjent 2.4 Ole Edward Johns Nystad 13 dager siden Skriv ut
HR-rutiner ved IV Godkjent 3.1 (Mindre endring) Lars Bugge Aarset 13 dager siden Skriv ut
Likestilling og mangfold ved HF Godkjent 1.4 Lillian Moen 13 dager siden Skriv ut
Utvalg for likestilling og mangfold Godkjent 1.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 14 dager siden Skriv ut