Wikier

Sider med tagg hr .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
status Revisjon Bruker  
Holiday pay Godkjent 3.0 Kari Klepp 16 dager siden Skriv ut
Payment schedule for salaries and refunds Godkjent 7.1 (Mindre endring) Kari Klepp 17 dager siden Skriv ut
Lønnskjøringsplan - Lønn Godkjent 12.6 (Mindre endring) Kari Klepp 17 dager siden Skriv ut
HR-medarbeidere ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Godkjent 2.0 Sissel Sæther 18 dager siden Skriv ut
Mottak av nyansatt leder Godkjent 1.5 (Mindre endring) Edith Søndre 19 dager siden Skriv ut
Tilgangsavtale Godkjent 3.1 (Mindre endring) Edith Søndre 19 dager siden Skriv ut
Seniorpolitikk ved NTNU Godkjent 2.1 (Mindre endring) Edith Søndre 19 dager siden Skriv ut
Apply for disability pension Godkjent 1.4 (Mindre endring) Edith Søndre 19 dager siden Skriv ut
Søk om uførepensjon Godkjent 1.2 (Mindre endring) Edith Søndre 19 dager siden Skriv ut
Finn ditt likestillings- og mangfoldsombud Godkjent 2.4 (Mindre endring) Edith Søndre 19 dager siden Skriv ut
Eksportkontroll Godkjent 3.5 Merete Aagesen 19 dager siden Skriv ut
Travel expense claim Godkjent 8.1 (Mindre endring) Kari Klepp 22 dager siden Skriv ut
Accounting for travel expenses Godkjent 1.0 Kari Klepp 22 dager siden Skriv ut
Startpakke for kjønnsbalanse Godkjent 2.5 (Mindre endring) Edith Søndre 23 dager siden Skriv ut
Kvalifiseringsstipend for kvinner Godkjent 2.0 (Mindre endring) Edith Søndre 23 dager siden Skriv ut
Rutiner og prosesser for lønn og HR Godkjent 18.4 (Mindre endring) André Sylte 23 dager siden Skriv ut
Reiseregning Godkjent 17.1 (Mindre endring) Kari Klepp 23 dager siden Skriv ut
Service center Godkjent 7.2 Kari Klepp 24 dager siden Skriv ut
Tjenestesenteret Godkjent 12.5 Kari Klepp 24 dager siden Skriv ut
Refusjon av personlige utlegg Godkjent 5.8 Kari Klepp 24 dager siden Skriv ut