Wikier

Foreldrepermisjon

Planlegger du foreldrepermisjon i forbindelse med fødsel eller adopsjon? Da må du melde inn permisjonen til Tjenestesenteret for lønn og HR via NTNU Hjelp. Vent med å søke Nav om foreldrepenger til du har fått tilbakemelding fra Tjenestesenteret.


English version - Parental leave

Temaside om permisjon | omsorgspermisjon fødsel | ammefri | svangerskapspermisjon


Meld inn permisjonen din i NTNU Hjelp

 Meld inn permisjonen din her!

Meld inn foreldrepermisjonen din seinast 10 uker før permisjonsstart.

Etter at du har meldt inn permisjonen i NTNU Hjelp, vil du få veiledning fra saksbehandler i Tjenestesenteret om hva du må gjøre videre. Vi gir deg oversikt over alt du må huske på før, under og etter permisjonen.

Skal du gjøre endringer i en permisjon?

Gi beskjed til Tjenestesenteret, hvis du skal endre noe i permisjonen.

Hvem må melde inn foreldrepermisjon til NTNU?

Alle ansatte som planlegger foreldrepermisjon i forbindelse med fødsel eller adopsjon (mor, far, medmor), må melde inn dette til Tjenestesenteret for lønn og HR ved NTNU. Det gjelder også om du har en redusert stilling eller for eksempel en bistilling ved NTNU.

Hva er foreldrepenger?

Foreldrepenger skal erstatte inntekten din når du skal være hjemme med barnet i forbindelse med fødsel eller adopsjon.

Hvem har krav på foreldrepenger?

For å ha rett til foreldrepenger, er det krav om medlemskap i folketrygden, yrkesaktivitet og pensjonsgivende inntekt. Se Foreldrepenger - nav.no for mer informasjon.

Hva er ulønnet permisjon?

Foreldre har rett på ulønnet permisjon (lovdata.no) sammenlagt i inntil tre år.

Annen relevant info til deg som skal i foreldrepermisjon

Kontakt

Hvis du lurer på noe om foreldrepermisjonen din eller har behov for veiledning, kan vi hjelpe deg. Se kontaktinformasjon til Tjenestesenteret.