Wikier

Foreldrepermisjon

Denne siden viser deg hvordan du som ansatt ved NTNU søker foreldrepermisjon.

English version - Parental leave

Temaside om permisjon

Foreldrepermisjon – steg for steg

Her er en oversikt over saksgangen for deg som skal søke om foreldrepermisjon.

 1. Informer lederen din om at du skal ha foreldrepermisjon.
 2. Meld inn din foreldrepermisjon via nettskjema ved å trykke på knappen under.
 3. Hvis du ikke skal ha 100% sammenhengende permisjon, skal du delta i foreldrepermisjonsmøte med Tjenestesenteret og din nærmeste leder.
 4. Hvis du skal delta i foreldrepermisjonsmøte, vent med å sende søknaden om foreldrepenger til NAV. Denne fylles ut i dette møtet.
 5. Send kopi av alle NAV-vedtakene dine til Tjenestesenteret.
 6. Kontakt Tjenestesenteret dersom du har behov for veiledning eller endring.

Nyt permisjonen!

Registrering av permisjon

Hvis du skal ha en 100% sammenhengende foreldrepermisjon, kan du velge selv om du vil ha et møte med saksbehandler.
Om du ikke skal ha 100% sammenhengende foreldrepermisjon, er møte obligatorisk.

Praktisk informasjon om møtet:

 • Møtet avholdes på Teams
 • Ta med personnummeret til din partner
 • Ta med bankID til elektronisk utfylling av søknad på nav.no

Du må melde inn permisjonen din uansett om du skal ha møte eller ikke. Det gjelder også om du har redusert stilling.

Meld inn foreldrepermisjonen din senest 8 uker før permisjonsstart.

 Meld inn permisjonen din her!

(krever pålogging, bruk ditt NTNU-brukernavn og passord)

Dersom det er noe ved din permisjon som vil kreve ekstra avklaringer og ekstra behov for oppfølging, ber vi om at du bruker merknadsfeltet i skjema du skal fylle ut.

Sjekk dine rettigheter

Sjekk dine rettigheter på NAV sine nettsider

Planlegg dine foreldrepenger

denne siden hos NAV kan dere planlegge hvor mange uker dere kan ta ut foreldrepenger, og hvordan dere kan utsette perioder med foreldrepenger.

Ulønnet foreldrepermisjon

Foreldre har rett på ulønnet permisjon sammenlagt i inntil 3 år. Er denne permisjonstiden brukt opp, har foreldrene rett til inntil ett års permisjon uten lønn i forbindelse med en ny foreldrepermisjon.

 • Fritiden som gis skal brukes til omsorg for barnet.
 • Du har ikke krav på å ta ut permisjon som deltid eller for kortere tidsrom enn 6 måneder, med mindre tjenesten tillater det.
 • Retten gjelder frem til barnet fyller 12 år.
 • Som arbeidstaker plikter du å varsle arbeidsgiver om permisjonen.
 • Ulønnet permisjon regnes som tjenestetid, og er i tillegg regulert i permisjonsavtalen.

Kontakt

Har du spørsmål om foreldrepermisjon? Kontakt tjenestesenteret:

 NTNU Hjelp