Wikier

Tjenestesenteret


Her får du informasjon om NTNUs sentrale tjenestesenter for lønn og HR.

English version: Service center

Innhold

 1. Kontaktinformasjon
 2. Tjenester for ansatte
 3. Tjenester for ledere
 4. HR-prosesser og rutiner for HR-medarbeidere og ledere

Kontakt

Send oss en henvendelse i NTNU Hjelp

For å sende sak i NTNU-hjelp må du ha Feide-bruker fra NTNU. Eksterne kan kontakte oss per telefon og e-post. 

Bruker du riktig kontaktskjema i NTNU Hjelp, kommer du raskere fram til rett fagperson i Tjenestesenteret

 Reiseregning Arbeidstid Lønn Arbeidsforhold Sykdom Ferie Foreldrepermisjon Permisjon  Stipend  Tilbakemeldinger

Hvis du har andre spørsmål, bruk vårt generelle kontaktskjema, eller send en e-post.

E-post

lonnhr@hr-hms.ntnu.no

Telefon

Vår telefon 73 41 31 40 er åpen fra mandag til fredag kl. 10.00-14.00.

Mandag 25. september er telefonen vår stengt pga avdelingssamling. 
 

Post

Fysisk post kan sendes til tjenestesenteret med NTNUs internpost, eller til HR- og HMS-avdelingen sin adresse.

Hva får du som ansatt hjelp til?

Tjenestesenteret skal drifte og være en rådgivningstjeneste for alle ansatte ved NTNU innenfor områdene:

Hvis du har spørsmål om lov- og regelverk innenfor disse områdene eller trenger råd og veiledning, kan du kontakte Tjenestesenteret.

Hva kan du som leder få hjelp til?

Tjenestesenteret gir også lederstøtte og saksbehandler innenfor områdene nevnt ovenfor. I tillegg bistår tjenestesenteret med for eksempel endring av arbeidsforhold.

HR-prosesser, rutiner og systemer

Hvilke oppgaver løses lokalt på enheten og hvike er sentralisert til Tjenestesenteret? Hvilke systemer gjelder for ulike målgrupper (Betalmeg, TOA, Selvbetjeningsportalen, NTNU Hjelp osv)? Vi har laget en oversikt på undersiden Rutiner og prosesser for lønn og HR.

Child Pages (2)