Wikier

Tjenestesenteret


Her får du informasjon om NTNUs sentrale tjenestesenter for lønn og HR.

Spørsmål om lønnstrekk etter streik? Se Innsida-melding med info

Spørsmål om feriepenger? Se svar på ofte stilte spørsmål.


English version: Service center


Innhold

 1. Brukerstøtte i NTNU Hjelp
 2. Brukerstøtte telefon
 3. Tjenester for ansatte
 4. Status på din henvendelse i NTNU Hjelp
 5. Tjenester for ledere
 6. HR-prosesser og rutiner for HR-medarbeidere og ledere
 7. Tjenestesenterets serviceavtale

Kontakt

Du kan nå vår brukerstøtte via NTNU Hjelp, telefon og e-post. 

Send oss en henvendelse i NTNU Hjelp

For å sende sak i NTNU-hjelp må du ha Feide-bruker fra NTNU. Eksterne kan kontakte oss per telefon og e-post. 

Bruker du riktig kontaktskjema i NTNU Hjelp, kommer du raskere fram til rett fagperson i Tjenestesenteret

 Reiseregning Arbeidstid Lønn Arbeidsforhold Sykdom Ferie Foreldrepermisjon Permisjon  Stipend  Tilbakemeldinger

Hvis du har andre spørsmål, bruk vårt generelle kontaktskjema, eller send en e-post.

Status på din henvendelse i NTNU Hjelp

Når du sender en sak til Tjenestesenteret i NTNU Hjelp, bruker vi følgende statuser for å vise hvor langt den har kommet:

 • Registrert: Automatisk status når du sender en sak i NTNU Hjelp.
 • Tildelt: Saken er tildelt en operatør, men ikke nødvendigvis påbegynt.
 • I arbeid: En operatør har begynt å jobbe med saken.
 • Venter på bruker: Når vår operatør har svart i en sak og venter på svar fra deg. Etter ti dager endres saken automatisk til "fullført". Tjenestesenteret vil ikke bruke denne sommeren 2024 fordi fravær kan føre til at saker lukkes. 
 • På vent: Hvis operatør venter på avklaringer e.l. fra andre enn deg som innmelder. 
 • Oppdatert av bruker: Settes automatisk når du svarer. 
 • Fullført: Når saken er ferdig behandlet (løst eller besvart).
 • Lukket: Avsluttet. Saken lukkes automatisk etter ti dager som “Fullført” eller når innmelder selv lukker saken.
 • Gjenåpnet av bruker: Automatisk status hvis du åpner en lukket sak.

Telefon

Vår telefon 73 41 31 40 er åpen fra mandag til fredag kl. 10.00-14.00.

Ha ditt ansattnummer klart når du ringer oss

Da går det raskere å finne rett person i lønnssystemet. Du finner ansattnummeret ditt ved å åpne "Mine opplysninger" i Selvbetjeningsportalen. Nummeret står til høyre for navnet ditt (i DFØ-appen ser du det under "Persondata"). 

E-post

lonnhr@hr-hms.ntnu.no

Post

Fysisk post kan sendes til tjenestesenteret med NTNUs internpost, eller til HR- og HMS-avdelingen sin adresse.

Hva får du som ansatt hjelp til?

Tjenestesenteret skal drifte og være en rådgivningstjeneste for alle ansatte ved NTNU innenfor områdene:

Se hvilke skjema som går direkte til din leder og hvilke som går via Tjenestesenteret. 

Hvis du har spørsmål om lov- og regelverk innenfor disse områdene eller trenger råd og veiledning, kan du kontakte Tjenestesenteret. 

Hva kan du som leder få hjelp til?

Tjenestesenteret gir også lederstøtte og saksbehandler innenfor områdene nevnt ovenfor. I tillegg bistår tjenestesenteret med for eksempel endring av arbeidsforhold. Se også punktene under om rutiner og serviceavtale. 

HR-prosesser, rutiner og systemer

Hvilke oppgaver løses lokalt på enheten og hvike er sentralisert til Tjenestesenteret? Hvilke systemer gjelder for ulike målgrupper (Betalmeg, TOA, Selvbetjeningsportalen, NTNU Hjelp osv)? Vi har laget en oversikt på undersiden Rutiner og prosesser for lønn og HR.

Tjenestesenterets serviceavtale

Avtalen, som ble publisert våren 2024, er utarbeidet for å synliggjøre Tjenestesenterets leveranser og beskrive servicenivået vårt. I avtalen finner du oversikt over tjenestene vi leverer, ansvars- og oppgavefordelingen mellom Tjenestesenteret og enhetene, saksbehandling, brukerstøtte, lederstøtte m.m. 

Hvis du opplever at Tjenestesenteret ikke leverer tjenester som beskrevet i avtalen, kan du kontakte oss via våre ordinære kanaler. Brukerinnspill med mulig forbedringsforslag kan du sende oss i skjemaet Tilbakemeldinger Tjenestesenteret - NTNU Hjelp.

Child Pages (2)