Wikier

Arbeidstid

Registrere arbeidstid

Administrativt ansatte, teknisk ansatte og ansatte på timelønn registrerer arbeidstid i Selvbetjeningsportalen eller i DFØ-appen. Merk at tidssaldoen din oppdateres natta etter at du registrerer arbeidstid.


English: Register working hours

Arbeidstid (regler)| Tidkodene i Selvbetjeningsportalen | Fleksitid | Overtid|Temaside om lønn |


Åpne tid-registreringen

knappLogg inn i Selvbetjeningsportalen

og trykk på "Registrer arbeidstid" under fanen "Tid" (timelønte må via "Mine kontrakter")

eller last ned appen (DFØ)

Slik registrerer du arbeidstid

Du «stempler» deg inn når du starter arbeidsdagen, og ut når du avslutter. Du kan også registrere i etterkant av arbeidsdagen. Glemt å registrere tid?

Hva skal du registrere arbeidstiden som? Se oversikt over hva de ulike tidkodene i Selvbetjeningsportalen betyr.

Ansatt med fastlønn

Ansatt med timelønn (studentassistenter, læringsassistenter m.fl)

Veiledning: Registrere arbeidstid for timelønte (DFØ)

 • Timelønte må signere timekontrakt for å kunne registrere timer.
 • Timelønte registrerer tid via flisa "Mine kontrakter", ikke "Tid".
 • I tillegg må timelønte huske å sende inn timelista si i slutten av måneden. Se Lønnskjøringsplan for frister. Du kan kun sende inn én timeliste i måneden per arbeidskontrakt.
 • Hvis du jobber flere steder, fører du timer og sender timeliste for hvert arbeidsforhold/kontrakt.
 • Skal du som timelønt ha tillegg? Se framgangsmåten for timelønte og føring av tillegg.

Registrering av sommertid 2023

Merk at Selvbetjeningsportalen har annen periode for sommertid enn NTNU.

Ansatte med start- eller slutt i kjernetida

Hvis du har avtalt arbeidstid med start eller slutt i kjernetida, må du ta kontakt med Tjenestesenteret via NTNU Hjelp, så endrer vi innstillingene slik at inn- og utstempling i kjernetida ikke telles som avspasering/fravær.

Vitenskapelig ansatt som skal føre prosjekttimer

VItenskapelig ansatte ved NTNU skal ikke føre vanlig arbeidstid, men må registrere timer på eksternfinansierte prosjekter (BOA) som krever det. Du skal ikke føre timer på interne prosjekter.

Prosjekttimene registrerer du i Selvbetjeningsportalen eller i DFØ-appen under "Tid". Merk at timene ikke skal føres fra klokkeslett til klokkeslett. Det er antallet prosjekttimer du skal registrere.

 1. I den første kolonnen, der du skal registrere type fremmøte, velger du "Prosjekttimer".
 2. I kolonnen som heter K-element 7, skriver du inn delprosjektnummeret. Det starter med bokstavene UV. Hvis du ikke vet hvilket nummer du skal skrive, spør din lokale prosjektøkonom.
 3. Hvis du bruker portalen i nettleser: Hold musepekeren over feltet for K-element 5 og trykk på knappen som kommer opp til høyre for den (se skjermbildet under). I app skriver og søker du opp prosjektnummeret i feltet som heter Arbeidsordre (K7) / Aktivitet (K5).

skjermdump viser at knapp kommer opp til høyre for feltet Kelement5

Skjermdump fra Selvbetjeningsportalen i nettleser.

4. I portalen i nettleser: Dersom delprosjektnummeret tillater timeføring, vil prosjektnummer og navn komme opp i et nytt vindu. Marker ved å trykke til venstre for delprosjektnummeret. Hvis feltet er tomt, betyr det at du ikke kan føre timer på prosjektet. Ta da kontakt med din lokale prosjektøkonom.

Skjermbildet viser at det kommer opp et nytt vindu der delprosjektnummer og navn er utfylt

Skjermdump fra Selvbetjeningsportalen i nettleser.

5. Registrer så antall timer som skal settes på prosjektet den dagen og trykk ‘Lagre’. MERK: Det er ikke mulig å føre fra tidspunkt til tidspunkt når man fører prosjekttimer. I portalen i nettleser finner du timeantall-feltet i kolonnen som heter "sum". I appen finner du et felt for antall timer når du velger frammøtetype Prosjekttimer.

skjermbildet viser kolonnen med tittel sum der du skal legge inn antallet prosjekttimer du har jobbet

Skjermdump fra Selvbetjeningsportalen i nettleser.

Se veiledning fra leverandør DFØ: Registrere prosjekttimer på delprosjekt/aktivitet (dfo.no)

Godkjenne tid

NTNU IT

Timeregistrering for NTNU IT.

Turnus og beredskap

Det jobbes med denne rutinen - mer info kommer.

Glemt å registrere arbeidstid?

Hvis du glemmer å registrere tid en dag, kan du gjøre det i ettertid. Du kan registrere tid tilbake til den 1. i forrige måned. Hvis du har glemt å etter-registrere innen fristen, må du sende sak til Tjenestesenteret via NTNU Hjelp.

Merk at når du registrerer deg inn, så vil det i oversikten se ut som at du avsluttet arbeidsdagen etter ett minutt. Dette overstyres når du stempler deg ut eller etter-registrerer tidspunktet for arbeidsdagens slutt.

Les mer om

Kontakt

For spørsmål, kontakt Tjenestesenteret.


Child Pages (1)

 • Tidkodene i Selvbetjeningsportalen

  Siden er under arbeid. I Selvbetjeningsportalen finnes det ei lang liste av alternativer for deg som registrerer tid. Her er en forklaring på hva de ulike kodene betyr. Se generell veiledning til...