Wikier

Registrere arbeidstid

Administrativt ansatte og ansatte på timelønn registrerer arbeidstid i Selvbetjeningsportalen eller i DFØ-appen.


English: Register working hours

Temaside om lønn


Åpne tid-registreringen

 Logg inn i Selvbetjeningsportalen

og trykk på Registrer arbeidstid under fanen Tid (timelønte må via "Mine kontrakter")

eller last ned appen (DFØ)

Slik registrerer du arbeidstid

Ansatt med fastlønn

Ansatt med timelønn (studentassistenter, læringsassistenter m.fl)

Veiledning: Registrere arbeidstid for timelønte (DFØ)

  • Timelønte må signere timekontrakt for å kunne registrere timer. Tilgangen til Selvbetjeningsportalen gjelder fra startdatoen i kontrakten.
  • Timelønte registrerer tid via flisa "Mine kontrakter", ikke "Tid".
  • I tillegg må timelønte huske å sende inn timeliste. Timelister må sendes inn senest innen midnatt siste arbeidsdag i måneden for å få utbetalt neste måned. Det kan kun sendes inn én timeliste per måned.

Skal du som timelønt ha tillegg? Se framgangsmåten her.

Vitenskapelig ansatt som skal føre prosjekttimer

Selv om du ikke skal registrere arbeidstid, vil du ha valg om timeføring i Selvbetjeningsportalen og DFØ_appen. Det er fordi du skal ha muligheten til å registrere timer på eksternfinansierte prosjekter (BOA) som krever det.

I januar ble en del vitenskapelige registrert feil i Selvbetjeningsportalen, slik at dere har fått varsler om manglende arbeidstidregistrering. Dette vil bli rettet opp.

Obs! Husk å fylle inn delprosjekt og koststed i feltet som heter Arbeidsordre (K7) /Aktivitet (K5). I Selvbetjeningsportalen i nettelser, må du huske å trykke på de to firkantene til høyre for rubrikken for at det skal bli registrert (se opplæringsvideo). Hvis du ikke vet hva du skal skrive i rubrikkene, kan du spørre din lokale prosjektøkonom eller nærmeste leder.

Godkjenne tid

NTNU IT

Timeregistrering for NTNU IT

Turnus og beredskap

Det jobbes med denne rutinen - mer info kommer.

Registrer arbeidstiden din fortløpende

Du «stempler» deg inn når du starter arbeidsdagen, og ut når du avslutter. Hvis du glemmer å registrere tid en dag, kan du gjøre det i ettertid. Du kan registrere tid tilbake til den 1. i forrige måned. Hvis du har glemt å etter-registrere innen fristen, må du sende sak til Tjenestesenteret via NTNU Hjelp.

Merk at når du registrerer deg inn, så vil det i oversikten se ut som at du avsluttet arbeidsdagen etter ett minutt. Dette overstyres når du stempler deg ut eller etter-registrerer tidspunktet for arbeidsdagens slutt.

Januar 2023: Arbeidsplan for deltidsansatte er ikke overført til nytt system ennå. Dette vil skje i slutten av januar. Inntil videre registrerer du arbeidsdagens start og slutt i Selvbetjeningsportalen.

Les mer om

Kontakt

For spørsmål, kontakt Tjenestesenteret