Wikier

Lønn - for...

Lønnskjøringsplan - Lønn

Her ser du hvilke frister som gjelder for de ulike utbetalingene. Vi tar forbehold om at innsendingsfristene kan bli justert i løpet av året.

Temaside om lønn | Sider merket lønn

English version: Payment schedule for salaries and refunds


Innhold

 

2023

Januar

Type utbetaling Ansatte og HR-medarbeideres innsendingsfrist til Tjenestesenteret Godkjenningsfrist for leder/BDM Utbetalingsdato
Hovedlønn 16. desember 4. januar kl. 20.00 12. januar
Bonuslønn

2. januar

18. januar

12. januar kl. 20.00

25. januar kl. 20.00

17. januar

30. januar

Reise og utlegg 19. januar 26. januar kl. 20.00 31. januar

 

Februar

Type utbetaling Ansatte og HR-medarbeideres innsendingsfrist til Tjenestesenteret Godkjenningsfrist for leder/BDM Utbetalingsdato
Hovedlønn 26.01.2023 02.02.2023 kl 20.00 10.02.2023
Bonuslønn

03.02.2023

17.02.2023

09.02.2023 kl 20.00

22.02.2023 kl 20.00

14.02.2023

27.02.2023

Reise og utlegg

03.02.2023

14.02.2023

08.02.2023 kl 20.00

21.02.2023 kl 20.00

13.02.2023

24.02.2023

Mars

Type utbetaling Ansatte og HR-medarbeideres innsendingsfrist til Tjenestesenteret

Godkjenningsfrist for leder/BDM

Du skal ha mottatt alt til godkjenning innen kl. 14.00.

Utbetalingsdato
Hovedlønn

23.februar

Ansatte med timelønn må levere timeliste siste dag i måneden. For utbetaling i april 2023, må timelønte levere timelista si for hele mars innen onsdag 29. mars kl 12.00.  

2. mars kl. 20.00 12. mars
Bonuslønn

6. mars

15. mars

13. mars  kl. 20.00

22. mars kl. 20.00

16. mars

27. mars

 

Reise og utlegg

1. mars

23. mars

8. mars kl. 20.00

28. mars kl. 20.00

13. mars

31. mars

 

April

Type utbetaling Ansatte og HR-medarbeideres innsendingsfrist til Tjenestesenteret

Godkjenningsfrist for leder/BDM

Du skal ha mottatt alt til godkjenning innen kl. 14.00.

Utbetalingsdato
Hovedlønn

22. mars

Ansatte med timelønn må må levere timelista si for hele mars innen onsdag 29. mars kl 12.00 for utbetaling 12. april.

 

Timeliste for april leveres siste dag i måneden kl 20.00 for mai-lønn. 

29. mars kl. 20.00 12. april
Bonuslønn

29. mars

18. april

12. april kl. 20.00

25. april kl. 20.00

17. april

28. april

 

Reise og utlegg

30. mars

17. april

11. april kl. 20.00

24. april kl. 20.00

14. april

27. april

 

Mai

Type utbetaling Ansatte og HR-medarbeideres innsendingsfrist til Tjenestesenteret Godkjenningsfrist for leder/BDM Utbetalingsdato
Hovedlønn

25. april

Ansatte med timelønn må levere timelista si for hele måneden siste dag i måneden innen kl. 20.

4. mai kl. 20.00 12. mai
Bonuslønn

8. mai

16. mai

15. mai kl. 20.00

 25. mai kl. 20.00

22. mai

31. mai

Reise og utlegg

2. mai

15. mai

9. mai kl. 20.00

24. mai kl. 20.00

16. mai

30. mai

Juni

Type utbetaling Ansatte og HR-medarbeideres innsendingsfrist til Tjenestesenteret

Godkjenningsfrist for leder/BDM

Du skal ha mottatt alt til godkjenning innen kl. 14.00.

Utbetalingsdato
Hovedlønn

24. mai

Ansatte med timelønn må levere timelista si for hele måneden siste dag i måneden innen kl. 20.

1. juni kl. 20.00 12. juni
Bonuslønn
(honorar, stipend)

5. juni

15. juni

12. juni kl. 20.00

22. juni kl. 20.00

15. juni

27. juni

 

Reise og utlegg

1. juni

20. juni

8. juni kl. 20.00

27. juni kl. 20.00

13. juni

30. juni

 

 

Feriepengene utbetales i juni. 

Juli

Type utbetaling Ansatte og HR-medarbeideres innsendingsfrist til Tjenestesenteret Godkjenningsfrist for leder/BDM
Du skal ha mottatt alt til godkjenning innen kl. 14.00.
Utbetalingsdato
Hovedlønn

27. juni

Ansatte med timelønn må levere timelista si for hele måneden siste dag i måneden innen kl. 20. 

4. juli kl. 20.00 12. juli

Bonuslønn

(honorar, stipend)

7. juli

18. juli kl. 20.00

21. juli

Reise og utlegg

26. juni

10. juli

7. juli kl. 20.00

21. juli kl. 20.00

13. juli

26. juli

Innsendingsfristen for bonus- og reisekjøring for juli ble oppdatert 31. mai 2023. 
 

August

Type utbetaling Ansatte og HR-medarbeideres innsendingsfrist til Tjenestesenteret Godkjenningsfrist for leder/BDM
Du skal ha mottatt alt til godkjenning innen kl. 14.00.
Utbetalingsdato
Hovedlønn 20. juli 3. august 11. august

Bonuslønn

(honorar, stipend)

31. juli

11. august

14. august

25. august

17. august

30. august

Reise og utlegg

26. juli

14. august

9. august

28. august

14. august

31. august

September

Type utbetaling Ansatte og HR-medarbeiders innsendingsfrist til Tjenestesenteret Godkjenningsfrist for leder/BDM
Du skal ha mottatt alt til godkjenning innen kl. 14.00.
Utbetalingsdato
Hovedlønn 28. august 4. september 12. september

Bonuslønn

(honorar, stipend)

30. august

8. september

13. september

22. september

18. september

27. september

Reise og utlegg

24. august

11. september

7. september

25. september

13. september

28. september

Oktober

Type utbetaling Ansatte og HR-medarbeiders innsendingsfrist til Tjenestesenteret Godkjenningsfrist for leder/BDM
Du skal ha mottatt alt til godkjenning innen kl. 14.00.
Utbetalingsdato
Hovedlønn 27. september 4. oktober 12. oktober
Bonuslønn
(honorar, stipend)

28. september

11. oktober

12. oktober

25. oktober

17. oktober

30. oktober

Reise og utlegg

26. september

12. oktober

10. oktober

26. oktober

13. oktober

31. oktober

November

Type utbetaling Ansatte og HR-medarbeiders innsendingsfrist til Tjenestesenteret Godkjenningsfrist for leder/BDM
Du skal ha mottatt alt til godkjenning innen kl. 14.00.
Utbetalingsdato
Hovedlønn 26. oktober 2. november 10. november

Bonuslønn

(honorar, stipend)

30. oktober

9. november

13. november

23. november

16. november

28. november

Reise og utlegg

25. oktober

10. november

8. november

24. november

13. november

29. november

Desember

Type utbetaling Ansatte og HR-medarbeiders innsendingsfrist til Tjenestesenteret Godkjenningsfrist for leder/BDM Utbetalingsdato
Hovedlønn 20. november 4. desember 12. desember
Bonuslønn
(honorar, stipend)
29. november 13. desember 18. desember
Reise og utlegg

23. november

30. november

7. desember

14. desember

13. desember

19. desember

Hva innebærer de ulike utbetalingene?

Hovedlønn

  • Hovedlønn utbetales 12. i måneden. Utbetalingsdag fremskyndes til siste virkedag før dersom den 12. er en lørdag, søndag eller høytidsdag.
  • På hovedlønn utbetales fast lønn, timelønn, overtid, beredskap, godtgjørelser, feriepenger (juni) og sluttoppgjør (fortløpende).

Bonuslønn

Utbetales vanligvis to ganger i måneden. På bonuslønn utbetales oppdragshonorar og stipend. 

Reiseregninger, utlegg og eventuelle reiseforskudd

Utbetales vanligvis to ganger i måneden. 

Timelister for timelønte

Timelønte må sende inn timeliste senest innen midnatt siste arbeidsdag i måneden for å få utbetalt neste måned. Det kan kun sendes inn én timeliste i måneden per arbeidskontrakt.

Turnusansatte som skal levere godtgjørelsesskjema

Gjelder for Vakt og service, samt turnusansatte ved Vitenskapsmuseet. 

Innsendingsfrist for den ansatte Leders godkjenningsfrist
31. mai kl. 12.00 (onsdag) 1. juni kl. 20.00 (torsdag)
2. juli kl. kl. 12.00 (søndag) 4. juli kl. 20.00 (tirsdag)
1. august kl. 12.00 (tirsdag) 3. august kl. 20.00 (torsdag)
1. september kl. 12.00 (fredag) 4. september kl. 20.00  (mandag)
2. oktober kl. 12.00 (mandag) 4. oktober kl. 20.00 (onsdag)
1. november kl. 12.00 (onsdag) 2. november kl. 20.00 (torsdag)
1. desember kl. 12.00  (fredag) 4. desember kl. 20.00 (mandag)

 

Kontakt

Ved spørsmål, kontakt Tjenestesenteret