Wikier

Lønn - for...

Lønnskjøringsplan - Lønn

Her ser du hvilke frister som gjelder for de ulike utbetalingene. Vi tar forbehold om at innsendingsfristene kan bli justert i løpet av året.


Temaside om lønn | Sider merket lønn

English version: Payment schedule for salaries and refunds


Innhold

2024

Januar

Type utbetaling Ansatte og HR-medarbeideres innsendingsfrist til Tjenestesenteret Godkjenningsfrist for leder/BDM (du skal ha mottatt skjema innen kl. 14.30) Utbetalingsdato
Hovedlønn

15.12.2023

 04.01.2024 12.01.2024
Bonuslønn (honorar)

29.12.23

10.01.24

15.01.24

24.01.24

18.01.24

29.01.24

Reise og utlegg

21.12.23
12.01.24

09.01.24

26.01.24

15.01.24
31.01.24

Februar

Type utbetaling Ansatte og HR-medarbeideres innsendingsfrist til Tjenestesenteret Godkjenningsfrist for leder/BDM (du skal ha mottatt skjema innen kl. 14.30) Utbetalingsdato
Hovedlønn

24.01.

 02.02. 12.02.
Bonuslønn (honorar)

29.01.

08.02.

12.02.

22.02.

15.02.

27.02.

Reise og utlegg

25.01.
12.02.

08.02.
26.02.

13.02.
29.02.

Mars

Type utbetaling Ansatte og HR-medarbeideres innsendingsfrist til Tjenestesenteret Godkjenningsfrist for leder/BDM (du skal ha mottatt skjema innen kl. 14.30) Utbetalingsdato
Hovedlønn

22.02.

 04.03. 12.03.
Bonuslønn (honorar)

28.02.

06.03.

13.03.
20.03.

18.03.

25.03.

Reise og utlegg

22.02.
07.03.

07.03.
21.03.

13.03.
26.03.

April

Type utbetaling Ansatte og HR-medarbeideres innsendingsfrist til Tjenestesenteret Godkjenningsfrist for leder/BDM (du skal ha mottatt skjema innen kl. 14.30) Utbetalingsdato
Hovedlønn

25.03.

04.04. 12.04.
Bonuslønn (honorar)

03.04.

09.04

17.04.
23.04.

22.04.

26.04.

Reise og utlegg

22.03.

11.04.

10.04.
25.04.

15.04.
30.04. 

Mai

Type utbetaling Ansatte og HR-medarbeideres innsendingsfrist til Tjenestesenteret Godkjenningsfrist for leder/BDM (du skal ha mottatt skjema innen kl. 14.30) Utbetalingsdato
Hovedlønn

23.04.

30.04. 10.05.
Bonuslønn (honorar)

29.04.

03.05.

15.05.

22.05.

22.05.

27.05

Reise og utlegg

22.04.

08.05.

07.05.

27.05.

13.05.

30.05.

Juni

Type utbetaling Ansatte og HR-medarbeideres innsendingsfrist til Tjenestesenteret Godkjenningsfrist for leder/BDM (du skal ha mottatt skjema innen kl. 14.30) Utbetalingsdato
Hovedlønn

23.05.

03.06. 12.06.
Bonuslønn (honorar)

29.05.

10.06.

12.06.

24.06.

17.06.

27.06.

Reise og utlegg

27.05.

11.06.

10.06.

25.06.

13.06.

28.06.

Juli

Type utbetaling Ansatte og HR-medarbeideres innsendingsfrist til Tjenestesenteret Godkjenningsfrist for leder/BDM (du skal ha mottatt skjema innen kl. 14.30) Utbetalingsdato
Hovedlønn

24.06.

04.07. 12.07.
Bonuslønn (honorar)

02.07.

16.07.

19.07.

Reise og utlegg

25.06.

12.07.

09.07.

26.07.

12.07.

31.07. 

August

Type utbetaling Ansatte og HR-medarbeideres innsendingsfrist til Tjenestesenteret Godkjenningsfrist for leder/BDM (du skal ha mottatt skjema innen kl. 14.30) Utbetalingsdato
Hovedlønn

19.07.

02.08. 12.08.
Bonuslønn (honorar)

30.07.
12.08.

13.08
26.08

16.08
29.08

Reise og utlegg

25.07.

13.08

08.08
27.08.

13.08
30.08.

September

Type utbetaling Ansatte og HR-medarbeideres innsendingsfrist til Tjenestesenteret Godkjenningsfrist for leder/BDM (du skal ha mottatt skjema innen kl. 14.30) Utbetalingsdato
Hovedlønn

22.08.

04.09. 12.09.
Bonuslønn (honorar)

02.09.
10.09.

16.09.
24.09.

19.09.
27.09.

Reise og utlegg

27.08.

11.09.

10.09.
25.09.

13.09

30.09.
 

Oktober

Type utbetaling Ansatte og HR-medarbeideres innsendingsfrist til Tjenestesenteret Godkjenningsfrist for leder/BDM (du skal ha mottatt skjema innen kl. 14.30) Utbetalingsdato
Hovedlønn

26.09.

03.10. 11.10.
Bonuslønn (honorar)

02.10.
09.10.

16.10.
23.10.

21.10.
28.10.

Reise og utlegg

25.09.
14.10.

09.10.
28.10.

14.10.
31.10.

November

Type utbetaling Ansatte og HR-medarbeideres innsendingsfrist til Tjenestesenteret Godkjenningsfrist for leder/BDM (du skal ha mottatt skjema innen kl. 14.30) Utbetalingsdato
Hovedlønn

28.10.

04.11. 12.11.
Bonuslønn (honorar)

30.10.
11.11.

13.11.
25.11.

18.11.
28.11.

Reise og utlegg

24.10.
12.11.

07.11.
26.11.

12.11.
29.11.

Desember

Type utbetaling Ansatte og HR-medarbeideres innsendingsfrist til Tjenestesenteret Godkjenningsfrist for leder/BDM (du skal ha mottatt skjema innen kl. 14.30) Utbetalingsdato
Hovedlønn

25.11.

04.12. 12.12.
Bonuslønn (honorar)

01.12.

13.12.

18.12.

Reise og utlegg

25.11.
02.12.

09.12.
16.12.

12.12.
19.12.

Hva innebærer de ulike utbetalingene?

Hovedlønn

  • Hovedlønn utbetales 12. i måneden. Utbetalingsdag fremskyndes til siste virkedag før dersom den 12. er en lørdag, søndag eller høytidsdag.
  • På hovedlønn utbetales fast lønn, timelønn, overtid, beredskap, godtgjørelser, feriepenger (juni) og sluttoppgjør (fortløpende).
  • Faste (månedlige) stipend betales ut på hovedlønn

Bonuslønn

Utbetales vanligvis to ganger i måneden. På bonuslønn utbetales oppdragshonorar og (ikke-månedlige) stipend. 

Reiseregninger, utlegg og eventuelle reiseforskudd

Utbetales vanligvis to ganger i måneden. 

Timelister for timelønte

Timelønte må sende inn timeliste senest innen midnatt siste arbeidsdag i måneden for å få utbetalt neste måned. Det kan kun sendes inn én timeliste i måneden per arbeidskontrakt.

Turnusansatte som skal levere godtgjørelsesskjema

Gjelder for Vakt og service, samt turnusansatte ved Vitenskapsmuseet. 

2024

Innsendingsfrist for den ansatte Leders godkjenningsfrist
2. januar 2024 kl. 12.00 (tirsdag) 4. januar kl. 20.00 (torsdag)
31. januar kl. 12.00 (onsdag) 2. februar kl. 20.00 (fredag)
1. mars kl. 12.00 (fredag) 4. mars kl. 20.00 (mandag)
2. april kl. 12.00 (tirsdag) 4. april kl. 20.00 (torsdag)
28. april kl. 12.00 (søndag) 30. april kl 20.00 (tirsdag)
31. mai kl. 12.00 (fredag) 3. juni kl. 20.00 (mandag)
1. juli kl. kl. 12.00 (mandag) 4. juli. kl. 20.00 (torsdag)
30. juli kl. 12.00 (tirsdag) 2. august kl. 20.00 (fredag)
1. september kl. 12.00 (søndag) 4. september kl. 20.00 (onsdag)
30. september kl. 12.00 (mandag) 3. oktober kl. 20.00 (torsdag)
31. oktober kl. 12.00 (torsdag) 4. november kl. 20.00 (mandag)
1. desember kl. 12.00  (søndag) 4. desember kl. 20.00 (onsdag)
30. desember kl. 12.00  (mandag) 2. januar kl. 20.00 (torsdag)

 

Kontakt

Ved spørsmål, kontakt Tjenestesenteret