Wikier

Lønn - for...

Lønnskjøringsplan - Lønn

Her ser du hvilke frister som gjelder for de ulike utbetalingene. Vi tar forbehold om at innsendingsfristene kan bli justert i løpet av året.

obs! I kjøreplanen for mars 2023 sto det feil datoer for andre reisekjøring i mars. Riktig utbetalingsdato skal være 31. mars, ikke 24. mars. Godkjenningsfristen er 28. mars kl. 20.00.

Temaside om lønn | Sider merket lønn

English version: Payment schedule for salaries and refunds

2023

Januar

Type utbetaling Ansatte og HR-medarbeideres innsendingsfrist til Tjenestesenteret Godkjenningsfrist for leder/BDM Utbetalingsdato
Hovedlønn 16. desember 4. januar kl. 20.00 12. januar
Bonuslønn

2. januar

18. januar

12. januar kl. 20.00

25. januar kl. 20.00

17. januar

30. januar

Reise og utlegg 19. januar 26. januar kl. 20.00 31. januar

 

Februar

Type utbetaling Ansatte og HR-medarbeideres innsendingsfrist til Tjenestesenteret Godkjenningsfrist for leder/BDM Utbetalingsdato
Hovedlønn 26.01.2023 02.02.2023 kl 20.00 10.02.2023
Bonuslønn

03.02.2023

17.02.2023

09.02.2023 kl 20.00

22.02.2023 kl 20.00

14.02.2023

27.02.2023

Reise og utlegg

03.02.2023

14.02.2023

08.02.2023 kl 20.00

21.02.2023 kl 20.00

13.02.2023

24.02.2023

Mars

Type utbetaling Ansatte og HR-medarbeideres innsendingsfrist til Tjenestesenteret

Godkjenningsfrist for leder/BDM

Du skal ha mottatt alt til godkjenning innen kl. 14.00.

Utbetalingsdato
Hovedlønn

23.februar

Ansatte med timelønn må levere timeliste siste dag i måneden. For utbetaling i april 2023, må timelønte levere timelista si for hele mars innen onsdag 29. mars kl 12.00.  

2. mars kl. 20.00 12. mars
Bonuslønn

6. mars

15. mars

13. mars  kl. 20.00

22. mars kl. 20.00

16. mars

27. mars

 

Reise og utlegg

1. mars

23. mars

8. mars kl. 20.00

28. mars kl. 20.00

13. mars

31. mars

 

April

Type utbetaling Ansatte og HR-medarbeideres innsendingsfrist til Tjenestesenteret

Godkjenningsfrist for leder/BDM

Du skal ha mottatt alt til godkjenning innen kl. 14.00.

Utbetalingsdato
Hovedlønn

22. mars

Ansatte med timelønn må må levere timelista si for hele mars innen onsdag 29. mars kl 12.00 for utbetaling 12. april. Timeliste for timer i april, leveres siste dag i måned for mai-lønn. 

29. mars kl. 20.00 12. april
Bonuslønn

29. mars

18. april

12. april kl. 20.00

25. april kl. 20.00

17. april

28. april

 

Reise og utlegg

30. mars

17. april

11. april kl. 20.00

24. april kl. 20.00

14. april

27. april

 

Mai

Type utbetaling Ansatte og HR-medarbeideres innsendingsfrist til Tjenestesenteret Godkjenningsfrist for leder/BDM Utbetalingsdato
Hovedlønn

25. april

Ansatte med timelønn må levere timelista si for hele måneden siste dag i måneden innen kl. 20.

4. mai kl. 20.00 12. mai
Bonuslønn

8. mai

16. mai

15. mai kl. 20.00

 25. mai kl. 20.00

22. mai

31. mai

Reise og utlegg

2. mai

15. mai

9. mai kl. 20.00

24. mai kl. 20.00

15. mai

30. mai

Juni

Type utbetaling Ansatte og HR-medarbeideres innsendingsfrist til Tjenestesenteret

Godkjenningsfrist for leder/BDM

Du skal ha mottatt alt til godkjenning innen kl. 14.00.

Utbetalingsdato
Hovedlønn

24. mai

Ansatte med timelønn må levere timelista si for hele måneden siste dag i måneden innen kl. 20.

1. juni kl. 20.00 12. juni
Bonuslønn

5. mai

15. mai

12. juni kl. 20.00

22. juni kl. 20.00

15. juni

27. juni

 

Reise og utlegg

1. juni

20. juni

8. juni kl. 20.00

27. juni kl. 20.00

13. juni

30. juni

 

Juli

Type utbetaling Ansatte og HR-medarbeideres innsendingsfrist til Tjenestesenteret Godkjenningsfrist for leder/BDM Utbetalingsdato
Hovedlønn

27. juni

Ansatte med timelønn må levere timelista si for hele måneden siste dag i måneden innen kl. 20. 

4. juli kl. 20.00 12. juli
Bonuslønn

11. juli

18. juli kl. 20.00

21. juli

Reise og utlegg

1. juli

14. juli

7. juli kl. 20.00

21. juli kl. 20.00

13. juli

26. juli

 

Timelister for timelønte

Timelønte må sende inn timeliste senest innen midnatt siste arbeidsdag i måneden for å få utbetalt neste måned. Det kan kun sendes inn én timeliste i måneden per arbeidskontrakt.

Hva innebærer de ulike utbetalingene?

Hovedlønn

  • Hovedlønn utbetales 12. i måneden. Utbetalingsdag fremskyndes til siste virkedag før dersom den 12. er en lørdag, søndag eller høytidsdag.
  • På hovedlønn utbetales fast lønn, timelønn, overtid, godtgjørelser, feriepenger (juni) og sluttoppgjør (fortløpende).

Bonuslønn

Utbetales vanligvis to ganger i måneden. På bonuslønn utbetales oppdragshonorar og stipend. 

Reiseregninger, utlegg og eventuelle reiseforskudd

Utbetales vanligvis to ganger i måneden. 

Kontakt

Ved spørsmål, kontakt Tjenestesenteret