Wikier

Lønn - for lønnsmedarbeidere

Relevante lenker for fagpersoner som i prosesser innenfor lønn og HR.


Temaside om lønn samler all lønnsinfo til ansatte

Økonomiportalen og Selvbetjeningsportalen


Lover, instrukser og reglement

Rutiner og prosesser HR

For HR-medarbeidere og andre involvert i lønn- og HR-prosessene ved NTNU. Oversikt over oppgavefordeling, rutiner, prosesser og systemer: Rutiner og prosesser for lønn og HR

Tilsetting og arbeidskontrakt

Det finnes også et åpent team for Tilsetting og arbeidskontrakt.

Datoer for innsending, godkjenning og utbetaling av lønn

Feriepenger

Lønn - feriepengeberegning

Bruke Selvbetjeningsportalen og HR Innsikt

For ledere Godkjenning i Selvbetjeningsportalen

Kontakt

Har du spørsmål? Kontakt Tjenestesenteret for lønn og HR

9974 Visninger

Child Pages (6)

 • Lønn - fri avis

  Nytt innhold kommer på denne siden. Temaside om lønn | Sider merket lønn Kontakt Ved spørsmål, kontakt Tjenestesenteret

 • Lønn - lover og instrukser

  Denne siden er for lønnsmedarbeidere. Se også, Temaside om lønn | Sider merket lønn Avtale om godtgjørelse mv. på tokt (ekstern side) Folketrygdloven - arbeidsgiveravgift (ekstern side)...

 • Lønn - Selvstendig næringsdrivende - Retningslinjer

  Innholdet på denne siden er erstattet med ny side Oppdragstaker eller næringsdrivende

 • Lønn - tjenestetelefon og andre elektroniske kommunikasjonstjenester

  Her finner du informasjon om beskatningsregler for mobiltelefon og andre elektroniske kommunikasjonstjenester. For informasjon om hva du har krav på, og eventuelt kan søke om, se slik dekkes mobil-...

 • Lønnskjøringsplan - Lønn

  Her ser du hvilke frister som gjelder for de ulike utbetalingene. Vi tar forbehold om at innsendingsfristene kan bli justert i løpet av året. Temaside om lønn | Sider merket lønn English version:...

 • Oppdragstaker eller næringsdrivende

  Mange av oppdragene som utføres for NTNU skal utbetales som honorar i lønnssystemet, og ikke som faktura i regnskapssystemet. Du som bestiller tjenesten, må derfor vite forskjellen. Merk at denne...