Wikier

Lønn - for lønnsmedarbeidere

Denne siden inneholder rutiner for lønnsmedarbeidere

Temaside om lønn | Sider merket med Lønn

Økonomiportalen og Selvbetjeningsportalen

Lover, instrukser og reglement

Lønn for lærings- og studentassistent

Selvstendig næringsdrivende - oppdrag

Lønnspostering og lønnskjøringsplan

Kodeoversikt

Diverse

Lønn lønnsprosessen

Rutinestøtte for attestasjonskontroll

Fastlønn

Variabel lønn og reise

Kontakt

Har du spørsmål? Kontakt Tjenestesenteret.

9121 Visninger

Child Pages (12)

 • Feilutbetalt lønn

  Denne siden inneholder rutiner for lønnsmedarbeidere Temaside om lønn | Sider merket lønn Innholdsfortegnelse [-] Feilutbetalt fastlønn Feilutbetalt variabellønn Kontakt Er du en ansatt og fikk...

 • Lønn - AA-register oversikt

  Oversikt over gyldige bedriftsnumre for NTNU i Arbeidstaker-/Arbeidsgiver-registeret (AA-registeret). Temaside om lønn | Sider merket lønn Bedriftsnummer for NTNU i AA-registeret Gyldige bedriftsnr...

 • Lønn - Behandling av skattepliktige ytelser

  Alt innhold om Rutiner for lønnsmedarbeidere Temaside om lønn | Sider merket lønn Innholdsfortegnelse [-] Behandlingsreglene for skattepliktige naturalytelser og - refusjoner Rutinestøtte for...

 • Lønn - feriepengeberegning

  Rutinestøtte for lønnsmedarbeidere om beregning av feriepenger. Temaside om lønn Innholdsfortegnelse [-] Generelle bestemmelser Feriepengeoppgjøret Opptjeningsperiode - feriedagsberegning Opptjent...

 • Lønn - fri avis

  September 2023: Nytt innhold kommer på denne siden. Temaside om lønn | Sider merket lønn Kontakt Ved spørsmål, kontakt Tjenestesenteret

 • Lønn - lover og instrukser

  Denne siden er for lønnsmedarbeidere. Se også, Temaside om lønn | Sider merket lønn Avtale om godtgjørelse mv. på tokt (ekstern side) Folketrygdloven - arbeidsgiveravgift (ekstern side)...

 • Lønn - pensjonspremie og gruppelivspremie

  Oversikt over satser til pensjonspremie, fordelsbeskatning, og gruppelivspremie. Temaside om lønn | Sider merket lønn Innholdsfortegnelse [-] Pensjonsbestemmelser Gruppelivsordning Historikk -...

 • Lønn - registrering av lærings- og studentassistenter

  Fra 1. januar 2023 skal lærings- og studentassistenter registreres i løsningen for tilsetting og arbeidskontrakt Temaside om lønn | Informasjon til deg på midlertidig time- eller månedskontrakt...

 • Lønn - Selvstendig næringsdrivende - Retningslinjer

  Siden inneholder rutiner for administrasjonen. Informasjon om lønn til selvstendig næringsdrivende. Ny utbetalingsrutine gjeldende fra 2015. Temaside om lønn | Sider merket lønn Innholdsfortegnelse...

 • Lønn - tjenestetelefon og andre elektroniske kommunikasjonstjenester

  Her finner du informasjon om beskatningsregler for mobiltelefon og andre elektroniske kommunikasjonstjenester. For informasjon om hva du har krav på, og eventuelt kan søke om, se slik dekkes mobil-...

 • Lønnskjøringsplan - Lønn

  Her ser du hvilke frister som gjelder for de ulike utbetalingene. Vi tar forbehold om at innsendingsfristene kan bli justert i løpet av året. Temaside om lønn | Sider merket lønn English version:...

 • Unge arbeidstakere

  På denne siden finner du rutinen for å ansette arbeidstakere mellom 15 og 18 år ved NTNU. Innholdsfortegnelse [-] Stillingskode og lønnstrinn Opprykk ved fylte år Månedslønn Hvem gjør hva av lokal...