Wikier

Lønn - for...

Lønn - fri avis

Temaside om lønn | Sider merket lønn

Alt innhold om Rutine for lønnsmedarbeidere

Skatteplikt

Avisabonnement som blir betalt av arbeidsgiveren og hvor avisen blir levert i den ansattes hjem er skattepliktig. Som hovedregel er det skatteplikt for alle abonnementene som arbeidsgiver dekker for den ansatte.

Aviser som leveres på arbeidsplassen til den ansatte er ikke skattepliktig.

Ansatte med særskilt informasjonsbehov

Personer med særskilt informasjonsbehov blir normalt bare beskattet for ett abonnement. I slike tilfeller skal kun verdien av ett abonnement gå inn i grunnlaget for trekk og avgift. En husstand anses å ha dekket sitt private behov ved ett abonnement. Ansatte som holder ett eller flere privat abonnement ved siden av de abonnementene arbeidsgiver dekker, anses å få dekket sitt private avisbehov gjennom sine private abonnement. De abonnementene arbeidsgiver dekker vil i slike tilfeller da ikke bli skattepliktig.

Personer med særskilt informasjonsbehov kan være ledere, journalister og lignende som på grunn av stillingen er avhengig av å følge med i media.

Trekkplikt

Arbeidsgiver skal foreta forskuddstrekk i den delen av dekning av avis som er skattepliktig.

Tidspunkt for trekkberegning

Fordelen av et fritt avisabonnement som arbeidsgiver betaler direkte skal tas med ved forskuddstrekket når fakturaen betales. Dersom arbeidsgiver refunderer utgiftene på bakgrunn av bilag skal fordelen tas med til trekkberegning når beløpet refunderes.

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiver skal beregne arbeidsgiveravgift av i den delen av dekning av avis som er skattepliktig.

Innberetning

(for behandling av bilag ved økonomitjenester/lønn)

Fordel av fri avis rapporteres til årsoppgaven i de tilfeller ytelsen gis som en naturalytelse, dvs. at arbeidsgiver har tegnet abonnement for den ansatte. I de tilfeller arbeidsgiver refunderer utgiftene til den ansattes private abonnement, anses fordelen som lønn og rapporteres til årsoppgaven.

Eksempel

Arbeidstaker sitter i en stilling som krever at vedkommende følger med i mediebildet og kan dermed sies å ha et særskilt informasjonsbehov. Grunnet dette behovet dekker arbeidsgiver Aftenposten og Dagens Næringsliv, som sendes hjem til den ansatte. Arbeidstaker ønsker også å holde seg orientert om hva som skjer I nærmiljøet og abonnerer derfor på en lokal dagsavis. Arbeidsgiver dekker ikke dette avisabonnementet. Da Skattedirektoratet anser at arbeidstakerens private avisbehov blir dekket gjennom dennes private abonnement, skal vedkommende ikke skattes for noen av abonnementene arbeidsgiver dekker.

Se også Lønn - Behandling av skattepliktige ytelser

Rutinestøtte for behandling og registrering av oppgavepliktige "fri avis":

Oppfølging og registrering av abonnement.

Utførende: Attestant for variabel lønn /Bestiller

Mottar kopi av avtaler knyttet til abonnement ved tjenestebehov. Bestiller følger opp at fakturert abonnement til privat-adresse blir oversendt attestant for lønn til vurdering av oppgaveplikten og videre behandling.

Utarbeider bilag for registrering av skattepliktig abonnement. Påfører belastningssted (kostnadssted, evt. prosjekt, analyse).

Oversendes Lønnstjenesten for registrering, og evt. refusjonsbilag dersom abonnementet er betalt privat.

Kontakt

Ved spørsmål, Kontakt tjenestesenteret:

 NTNU Hjelp