Wikier

Sider med tagg ts .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Registrere arbeidstid Godkjent 8.0 Kari Klepp 7 timer siden Skriv ut
Time-limited contracts Godkjent 4.5 Kari Klepp 19 timer siden Skriv ut
Tilsetting og arbeidskontrakt Godkjent 19.2 Kari Klepp 19 timer siden Skriv ut
Accounting for travel expenses Godkjent 4.5 Kari Klepp 2 dager siden Skriv ut
Reiseregning Godkjent 7.7 Kari Klepp 2 dager siden Skriv ut
Inngåelse og utbetaling av sensurkontrakter Godkjent 4.9 Kari Klepp 2 dager siden Skriv ut
Permisjon ved religiøse høytider Godkjent 2.1 (Mindre endring) André Sylte 3 dager siden Skriv ut
Lønn og reise - Tilskudd forskningstermin Godkjent 1.6 Kari Klepp 5 dager siden Skriv ut
Lønn - Behandling av ELKOM-avtaler Godkjent 2.7 (Mindre endring) Anniken Westad 6 dager siden Skriv ut
Betalmeg - reiseregning for eksterne Godkjent 7.9 Kari Klepp 7 dager siden Skriv ut
Ferie - spørsmål og svar Godkjent 3.8 Kari Klepp 7 dager siden Skriv ut
The Self-service portal Godkjent 4.9 Kari Klepp 7 dager siden Skriv ut
Selvbetjeningsportalen Godkjent 9.5 Kari Klepp 7 dager siden Skriv ut
Overtid og avspasering Godkjent 2.7 (Mindre endring) Kari Klepp 9 dager siden Skriv ut
Godkjenning i selvbetjeningsportalen - for ledere Godkjent 2.7 Kari Klepp 9 dager siden Skriv ut
HR-portalen Godkjent 3.6 Kari Klepp 9 dager siden Skriv ut
Satsar for mat ved representasjon og bevertning Godkjent 2.4 (Mindre endring) Anniken Westad 9 dager siden Skriv ut
Foreldrepermisjon Godkjent 3.0 (Mindre endring) André Sylte 13 dager siden Skriv ut
Lønn - for lønnsmedarbeidere Godkjent 2.6 (Mindre endring) Anniken Westad 14 dager siden Skriv ut
Arbeidsavtale for studentassistent Godkjent 1.5 Kari Klepp 14 dager siden Skriv ut