Språkvelger

English

Banner - Lønn (ansatte)

Lønn

Lønn, skatt og overtid - For medarbeidere

Utbetaling

Utbetaling

Er den 12. en helge- eller helligdag, utbetales lønnen siste virkedag før denne datoen. Har lønnen uteblitt? Kontakt din personalansvarlig.

Lønn - Reise

Lønn - feriepenger