Språkvelger

English

Banner - Lønn (ansatte)

Lønn

Lønn og skatt  - for medarbeidarar

Utbetaling

Utbetaling

Lønn blir som regel utbetalt den 12. i kvar månad. Merk at det er andre datoar for reiserekning, honorar m.m.

Sjå lønnskjøringsplana for alle datoar.

Feriepengar

blir betalt ut med hovudlønn i juni. 

Overtid

blir betalt ut på datoane for hovudlønn. 

Reiserekning og refusjon

blir betalt ut på datoane for reise og utlegg. 

Timelønn

blir betalt ut på datoane for hovudlønn. 

Honorar

blir betalt ut på datoane for bonuslønn, vanlegvis to gonger per månad. 

Kontakt

Kontakt