Wikier

Tilsetting og arbeidskontrakt

Time-, måned og oppdragskontrakter skal fra 2023 bestilles og opprettes i Selvbetjeningsportalen eller DFØ-appen. Løsningene leveres av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).  

English: Time-limited contracts

Åpne Selvbetjeningsportalen i nettleseren

Last ned DFØ-appen

Kontraktsinngåelse steg for steg

Alle som skal jobbe for NTNU må ha en kontrakt før de kan starte. På denne siden ser du hvem som har ansvar for hva når en time-, måneds- eller oppdragskontrakt inngås. Stegene må følges for at ansatt eller oppdragstaker skal få lønn/honorar til rett tid.

Hvilke type stillinger skal via løsningen Tilsetting og arbeidskontrakt (TOA)? Se eksempler og beskrivelser i rutinen for bestilling av kontrakter. 

1. <strong>Rekvirere kontrakt</strong> (gjøres av den som behov for en midlertidig ansatt)

Skjema: Bestilling av midlertidig timelønns-, måneds- og oppdragsavtaler

Skjemaet kan sendes inn av for eksempel professor, prosjektleder eller andre som har behov for en ansatt innenfor kategorien beskrevet over. 

2. <strong>Bestille kontrakt</strong>: (gjøres av medarbeider med rollen «behovshaver kontrakt»)

Alle enheter har kvalifiserte medarbeidere med rollen «behovshaver kontrakt». Hit kommer skjemaet som ble sendt i steg 1. Du som er behovshaver kontrakt må vurdere hvilken type kontrakt du skal bestille. Deretter innhenter du nødvendig informasjon og bestiller ønsket kontrakt i Selvbetjeningsportalen eller DFØ-appen. 

NTNU-rutine for behovshaver kontrakt: Bestille og velge riktig kontrakt (inkludert rutiner for sensur, disputas og hasteoppdrag)  

Logg inn og bestill: Selvbetjeningsportalen (dfo.no) eller DFØ-appen (dfo.no)

Annen opplæring, rutiner og veiledning: 

3. <strong>Opprette kontrakt</strong> (gjøres av koordinator kontrakt i Tjenestesenteret) 

NTNU har sentralisert funksjonen for å opprette kontrakt. Det er tjenestesenteret for lønn og HR som har ansvar for den delen av prosessen og som har rollen «koordinator kontrakt». Koordinator kontrakt i Tjenestesenteret oppretter og behandler kontrakt i Selvbetjeningsportalen (dfo.no).

Opplæring, rutiner og veiledning: 

4. <strong>Anvise kontrakt</strong> (gjøres av leder/kostnadsgodkjenner)

En leder eller andre med budsjettdisponeringsmyndighet (BDM) må godkjenne kontrakten. Du godkjenner kontrakten i Selvbetjeningsportalen (dfo).

Opplæring, rutiner og veiledning: 

Ta ut rapporter i selvbetjeningsportalen

Du kan ta ut følgende rapporter i selvbetjeningsportalen:

Standardiserte BOTT-rutiner: 

5. <strong>Signere kontrakt</strong> (gjøres av den som ansettes/ tar oppdraget)

Hvis du skal inngå en time-, måneds- eller oppdragskontrakt med NTNU, får du tilsendt en e-post fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) som forklarer hvordan du kontrollerer og signerer kontrakten. DFØ er NTNUs leverandør av lønns- og økonomitjenester.

Kontroller at opplysningene i kontrakten og eventuelle vedlegg stemmer, og at alle nødvendige vedlegg er lagt ved. Bekreft opplysningene og signer kontrakten eller avvis kontrakten og begrunn hvorfor. 

Når kontrakten er signert, vil du motta en ny e-post fra DFØ med informasjon om innlogging i Selvbetjeningsportalen og DFØ-appen.

Hvis du er timeansatt, er det viktig at du registrerer timene dine fortløpende. Det er avgjørende for at du skal få utbetalt rett lønn til rett tid. 

6. <strong>Følge opp kontrakt og timelister</strong>  (gjøres av koordinator kontrakt i Tjenestesenteret)

I samarbeid med den som bestilte kontrakten (behovshaver kontrakt), følger koordinator kontrakt i Tjenestesenteret opp kontrakten videre og gjør eventuelle endringer.

Veiledning: Hente rapporter på kontrakt (dfo.no)

Se BOTT-rutine: 

7. <strong>Utbetale kontrakt</strong>  (gjøres av koordinator kontrakt i Tjenestesenteret)

For at timelønn og oppdragshonorar skal bli utbetalt, må Tjenestesenteret godkjenne dette i selvbetjeningsportalen. De vil da gi beskjed til den ansatte/oppdragstakeren, hvis noe er feil og forklare hva som rettes opp. 

Når utbetales lønn/honorar?

 • Timekontrakt: Ansatt fører timer fortløpende og får utbetalt lønn ut ifra fristene for innsending, godkjenning og utbetaling i lønnskjøringsplanen.
 • Månedskontrakt: Ansatt får utbetalt lønn den 12. i måneden etter startdato på kontrakten.
 • Oppdragskontrakt: Dagen etter sluttdato på kontrakten, sendes oppgjøret til godkjenning og videre til utbetaling.

Årsovergangen 2022/23: 

Standardiserte rutiner

BOTT-samarbeidet skal utvikle standardiserte arbeidsprosesser og nye digitale økonomi- og lønnstjenester skreddersydd for universitets- og høyskolesektoren. Se relevante BOTT-rutiner for tilsetting og arbeidskontrakt: 

Kontakt

Har du spørsmål om time-, måned- eller oppdragskontrakter? Kontakt Tjenestesenteret 

Send henvendelse i NTNU Hjelp

 

Child Pages (4)

 • Bestille time-, måneds- og oppdragskontrakt

  Bestille time- måneds- og oppdragskontrakt

 • Bestille time- måneds- og oppdragskontrakt

  Dette er en rutine for behovshaver kontrakt som bestiller kontrakt i den digitale løsningen for tilsetting og arbeidskontrakt. Målet med rutinen er at du får informasjonen du trenger for å bestille...

 • Midlertidig time- eller månedskontrakt

  Informasjonen til studentassistenter, læringsassistenter, eksamensvakter, vitenskapelige assistenter, alderspensjonister med pensjonistvilkår og andre ansatte på time- eller månedskontrakt. Før du...

 • Oppdragstaker

  Før du kan ta et oppdrag for NTNU må du inngå en skriftlig kontrakt. Oppdragskontrakter inngås via den digitale løsningen for tilsetting og arbeidskontrakt. Eksempler på oppdrag beskrevet på denne...