Wikier

Tilsetting og...

Midlertidig time- eller månedskontrakt

Informasjonen til studentassistenter, læringsassistenter, eksamensvakter, vitenskapelige assistenter, alderspensjonister med pensjonistvilkår og andre ansatte på time- eller månedskontrakt.

Før du kan jobbe for NTNU, må du inngå en skriftlig kontrakt. Time- og månedskontrakter inngås via den digitale løsningen for tilsetting og arbeidskontrakt. Se flere eksempler på stillinger som har time- og månedskontrakt i veiledningen bestille kontrakt.


English: Time-limited contracts on monthly or hourly payment terms


Du signerer kontrakten i Selvbetjeningsportalen eller DFØ-appen

Når din kontrakt er opprettet av NTNU, får du en e-post til din private e-postadresse fra DFØ som er leverandøren av den digitale løsningen. Du må da lese gjennom kontrakten og enten

a) bekrefte opplysninger og signere kontrakten, eller

b) avvise kontrakten og begrunne hvorfor.

Når kontrakten er signert, vil du motta en ny e-post fra DFØ med informasjon om innlogging i Selvbetjeningsportalen eller DFØ-appen.

Opplever du tekniske problemer når du skal inngå kontrakt med NTNU?

Hvis du ikke mottar kontrakt på e-post eller sms på mobil ved registrering, kontakt Tjenestesenteret på telefon eller e-post.

Hvis du får feilmelding ved signering av kontrakten: Det kan oppstå utfordringer ved bruk av mac/iPhone/iPad, spesielt med GoogleChrome. Bruk gjerne Windows sammen med Google chrome når du skal signere (for eksempel skole-pc).

 • Hvis du får feilmelding rett etter at du har signert kontrakten, prøv igjen noen ganger. Hvis det fremdeles ikke fungerer, avviser du kontrakten og skriver en merknad om at du får feilmelding.
 • Tilgangen til Selvbetjeningsportalen gjelder fra startdato i kontrakten.
 • Hvis det fremdeles ikke fungerer, kontakt Tjenestesenteret på telefon eller e-post.

Timelønte må registrere timer for å få utbetalt lønn

Hvis du har midlertidig timekontrakt, må du registrere tid og sende inn timeliste. for å få utbetalt lønn

Veiledning: Registrere arbeidstid for timelønte (DFØ)

 • Timelønte må signere timekontrakt for å kunne registrere timer.
 • Timelønte registrerer tid via flisa "Mine kontrakter", ikke "Tid".
 • I tillegg til å registrere tid, må du sende inn timelista på slutten av måneden. Det må du gjøre innen midnatt siste arbeidsdag i måneden for å få utbetalt lønn neste måned. Du kan kun sende inn én timeliste per måned per kontrakt.

Se veiledning på dfo.no: Registrere timer i Selvbetjeningsportalen eller DFØ-appen

Timelønte som skal føre tillegg

Hvis du som timelønt skal ha tillegg, må du inn i to ulike fliser i Selvbetjeningsportalen:

 1. Først registrerer du timene dine under "Mine kontrakter" (Veiledning Tilsetting og arbeidskontrakt dfo.no)
 2. Deretter registrerer du tilleggene dine under flisa «Godtgjørelse» (se veiledning Registrere godtgjørelse dfo.no)

Du må legge inn hvert tillegg («lønnart») som en egen linje. Trykk «Legg til godtgjørelse» for hver lønnart. Dette heter de ulike tilleggene i Selvbetjeningsportalen. Vær oppmerksom på at sum-feltet ikke oppdateres for alle lønnarter, men det har ingen betydning for utbetalingen.

KodeNavnKlokkeslett
2015Overtid 50%Kl. 15.30-20.00 på ukedager
2020Overtid 100%Kl. 20.00-6.00 på ukedager og for lørdager og søndager
2035Helgedagskomp. 100 %
2040Morgen/kveldstill.Morgen: kl. 6.00-7.00 kveld: kl. 17.00-20.00
2045NattidskompensasjonKl. 20.00-6.00
2065Lørdags/Søndagstill.

Merk at

 • overtid må være pålagt og arbeidsplikt på 7,5 timer per dag må være oppfylt
 • overtidsutbetaling kombineres som regel ikke med nattkompensasjon og helgekompensasjon

Utbetalingsdato og frister

Lønn utbetales den 12. i hver måned:

Skattekort hentes elektronisk fra skatteetaten.no

Husk å sjekke at skatteprosenten eller tabellkortet er riktig på skatteetaten.no.

Lønnsnivå

Lønnsslipp

Lønnsslippen blir tilgjengelig i Altinn. Du vil også finne lønnsslippen i DFØ-appen og i Selvbetjeningsportalen.

Ferie og feriepenger

Du opparbeider deg feriepenger som blir utbetalt i juni året etter de er opptjent. Se Feriepenger

Hvis du slutter i jobber, får du utbetalt feriepengene som sluttoppgjør en stund etter at kontrakten er avsluttet.

Du skal ikke registrere ferie i Selvbetjeningsportalen

Hvis du har aspirantstilling, f.eks. studentassistent eller læringsassistent, og månedkontrakt vil du automatisk få feriekvote i Selvbetjeningsportalen og automatiske varsler om å sende feriesøknad innen en frist. Overse disse varslene. Som studentassistent, læringassistent og andre aspirant-stillinger skal du ikke registrere ferie i Selvbetjeningsportalen. Hvis du allerede har sendt inn en slik søknad og fått den godkjent, kan du slette den.

Timelønte får ikke feriekvote i Selvbetjeningsportalen, og skal heller ikke før ferie.

Timelønte har rett til å ta ut ferie på lik linje som andre ansatte, men du får ikke tildelt feriedager slik faste ansatte får. Du skal ikke registrere ferie i Selvbetjeningsportalen.

Sykefravær

Sykmelding

Gi beskjed til din leder ved sykdom. Hvis du blir syk før du har vært ansatt i to måneder, må du i tillegg levere sykmelding.

I perioden du er sykmeldt, vil Selvbetjeningsportalen være sperret for timeregistrering. Du sender isteden timeliste til Tjenestesenteret via NTNU Hjelp. I skjemaet sender du inn timene som på forhånd var satt opp i arbeidsplanen din, og som du er forhindret fra å jobbe på grunn av sykdom. Hvis du har flere timekontrakter, må du sende inn ett skjema per kontrakt.

Egenmelding

Når du har vært ansatt i to måneder, kan du bruke egenmelding ved sykdom under ni dager. Du gir da beskjed til din leder når du blir syk. Du kan registrere timer for de dagene du er syk, hvis arbeidstiden på forhånd var avtalt med din leder.

Les mer om sykdom, sykmelding og egenmelding

Oppsigelse

Hvis du har en timekontrakt eller du er studentassistent med månedskontrakt, skal du ikke bruke oppsigelses-skjemaet i Selvbetjeningsportalen , hvis du ønsker å si opp stillingen din. Gi isteden beskjed til lederen din. Enheten din må gi beskjed til Tjenestesenteret i NTNU Hjelp-skjemaet time- måned og oppdragskontrakt.

Se også info om sluttoppgjør under ferie og feriepenger lenger opp på siden.

Plikter og rettigheter

Personer ansatt på time- eller månedskontrakt har krav på sykelønn og pensjonspremie i Statens pensjonskasse.

Les mer om:

Kontakt

Hvis du trenger veiledning til kontraktsignering, Selvbetjeningsportalen, timeregistrering eller har spørsmål om lønn, kan du kontakte Tjenestesenteret


Child Pages (1)

 • Studentassistent ved NTNU

  På denne siden finner du informasjon om din kontrakt, lønn og arbeidsforhold. English Student assistant at NTNU For ledige studentassistentstillinger, se NTNU Bridge og Ledige stillinger for...