Wikier

Tilsetting og...

Midlertidig time- eller månedskontrakt

Informasjonen til studentassistenter, læringsassistenter, eksamensvakter, vitenskapelige assistenter, alderspensjonister med pensjonistvilkår og andre ansatte på time- eller månedskontrakt.

Før du kan jobbe for NTNU, må du inngå en skriftlig kontrakt. Time- og månedskontrakter inngås via den digitale løsningen for tilsetting og arbeidskontrakt. Se flere eksempler på stillinger som har time- og månedskontrakt i veiledningen bestille kontrakt.


English: Time-limited contracts on monthly or hourly payment terms


Du signerer kontrakten i Selvbetjeningsportalen eller DFØ-appen

Når din kontrakt er opprettet av NTNU, får du en e-post til din private e-postadresse fra DFØ som er leverandøren av den digitale løsningen. Du må da lese gjennom kontrakten og enten

a) bekrefte opplysninger og signere kontrakten, eller

b) avvise kontrakten og begrunne hvorfor.

Når kontrakten er signert, vil du motta en ny e-post fra DFØ med informasjon om innlogging i Selvbetjeningsportalen eller DFØ-appen.

Opplever du tekniske problemer når du skal inngå kontrakt med NTNU?

Hvis du ikke mottar kontrakt på e-post eller sms på mobil ved registrering, kontakt Tjenestesenteret på telefon eller e-post.

Hvis du får feilmelding ved signering av kontrakten: Det kan oppstå utfordringer ved bruk av mac/iPhone/iPad, spesielt med GoogleChrome. Bruk gjerne Windows sammen med Google chrome når du skal signere (for eksempel skole-pc).

  • Hvis du får feilmelding rett etter at du har signert kontrakten, prøv igjen noen ganger. Hvis det fremdeles ikke fungerer, avviser du kontrakten og skriver en merknad om at du får feilmelding.
  • Tilgangen til Selvbetjeningsportalen gjelder fra startdato i kontrakten.
  • Hvis det fremdeles ikke fungerer, kontakt Tjenestesenteret på telefon eller e-post.

Timelønte må registrere timer for å få utbetalt lønn

Hvis du har midlertidig timekontrakt, må du registrere tid og sende inn timeliste. for å få utbetalt lønn

Veiledning: Registrere arbeidstid for timelønte (DFØ)

  • Timelønte må signere timekontrakt for å kunne registrere timer.
  • Timelønte registrerer tid via flisa "Mine kontrakter", ikke "Tid".
  • I tillegg til å registrere tid, må du sende inn timelista på slutten av måneden. Det må du gjøre innen kl. 20.00 siste dag i måneden for å få utbetalt lønn neste måned. Obs! For mars måned 2023 må du sende timelista innen kl. 12.00 onsdag 29. mars. Du kan kun sende inn én timeliste per måned per kontrakt.

Se veiledning på dfo.no: Registrere timer i Selvbetjeningsportalen eller DFØ-appen

Timelønte som skal føre tillegg

Hvis du som timelønt skal ha tillegg, må du inn i to ulike fliser i Selvbetjeningsportalen:

  1. Først registrerer du timene dine under "Mine kontrakter" (Veiledning Tilsetting og arbeidskontrakt dfo.no)
  2. Deretter registrerer du tilleggene dine under flisa «Godtgjørelse» (se veiledning Registrere godtgjørelse dfo.no)

Du må legge inn hvert tillegg («lønnart») som en egen linje. Trykk «Legg til godtgjørelse» for hver lønnart. Dette heter de ulike tilleggene i Selvbetjeningsportalen:

KodeNavn
2015Overtid 50%
2020Overtid 100%
2035Helgedagskomp. 100 %
2040Morgen/kveldstill.
2045Nattidskompensasjon
2065Lørdags/Søndagstill.

Utbetalingsdato og frister

Lønn utbetales den 12. i hver måned. Se datoer og frister for lønnsutbetaling.

Skattekort hentes elektronisk fra skatteetaten.no

Husk å sjekke at skatteprosenten eller tabellkortet er riktig på skatteetaten.no.

Lønnsnivå

Lønnsslipp

Lønnsslippen blir tilgjengelig i Altinn. Du vil også finne lønnsslippen i DFØ-appen og i Selvbetjeningsportalen.

Ferie og feriepenger

Timelønte har rett til å ta ut ferie på lik linje som andre ansatte, men du får ikke tildelt feriedager slik faste ansatte får. Du skal ikke registrere ferie i Selvbetjeningsportalen.

Du opparbeider deg feriepenger som blir utbetalt i juni eller når du slutter i jobben.

Se Feriepenger

Sykefravær

Hvis du blir syk, melder du ifra til din leder. Se Sykdom

Ved sykmelding fra lege, kan du sende timeliste til Tjenestesenteret via NTNU Hjelp. I skjemaet sender du inn timene som på forhånd var satt opp i arbeidsplanen din, og som du er forhindret fra å jobbe på grunn av sykdom.

Årsaken til at du må sende timene på denne måten, er at Selvbetjeningsportalen/appen sperrer muligheten for å føre timer når du er sykmeldt.

Hvis du har flere timekontrakter, må du sende inn ett skjema per kontrakt.

Plikter og rettigheter

Personer ansatt på time- eller månedskontrakt har krav på sykelønn og pensjonspremie i Statens pensjonskasse.

Les mer om:

Kontakt

Hvis du trenger veiledning til kontraktsignering, Selvbetjeningsportalen, timeregistrering eller har spørsmål om lønn, kan du kontakte Tjenestesenteret