Språkvelger

English

Banner overskrift - New at NTNU

Ny ved NTNU

For nye medarbeidere

Velkommen som ny medarbeider ved NTNU

Velkommen til oss!

Vi ønsker å legge til rette for at du som er ny ved NTNU skal få en så god start som mulig og har samlet viktig informasjon til deg på denne siden.

På NTNU jobber vi sammen mot vår visjon: Kunnskap for en bedre verden. Vi håper du vil bidra med din kunnskap og kompetanse, på en kreativ, kritisk, konstruktiv og respektfull måte.

Se også siden "Ny som leder".

Les mer om vår visjon, våre verdier og NTNUs samfunnsoppdrag

2Velkommen som ny kollega ved NTNU!

Aktivere brukerkonto

Har du ikke allerede aktivert brukerkontoen din, må du gjøre dette for å få tilgang til NTNUs systemer. 

Når du aktiverer din brukerkonto, vil du også samtykke til vårt IKT-reglement.

To døgn etter aktiveringen får du e-post med lenke til et digitalt obligatorisk kurs i informasjonssikkerhet.

Aktiver brukerkonto

Ansattkort

Alle ansatte ved NTNU skal ha et eget ansattkort. Dette henter du selv.

Telefon

NTNU benytter Teams som telefon for de fleste medarbeiderne.

Lær å ringe ved hjelp av Teams

Det er din leder som avgjør om du skal ha dekket mobiltelefon.

PC og programvare

NTNU har et svært godt programvaretilbud. Finn informasjon om programvare, trådløst nett, passord og e-post.

Har du spørsmål rundt IT, ta kontakt med NTNUs brukerstøtte: Orakeltjenesten.

E-post og kalender

Hvordan bruke Outlook e-post og kalender; legge til signatur, fraværsmelding og sikker bruk av e-post.

E-post og kalender på iPhone og iPad

E-post og kalender for Android

Fadderordning

Har du fått fadder? Dette er fadderordningen ved NTNU

Arbeidstid

  • Ordinær: 8 - 15.45 
  • Sommertid: 8 - 15.00 (1. mai - 31. august)

Mer om arbeidstid

Finne frem

Mazemap er en innendørs karttjeneste over rom og steder på NTNU. Last ned appen i Google Play eller App Store. 

Kart og rom

Innsida

Innsida er NTNUs intranett. Introduksjon til Innsida med tips og veiledninger.

Her er tips til meldingskanaler du kan abonnere på: Felles meldingskanaler.

Når du logger inn på Innsida har du tilgang til alle NTNUs systemer som benytter Feide-innlogging

Oversikt og veiledninger til viktige systemer som brukes ved NTNU.

Rediger din profilside

"Min profil" skal være oppdatert. Sjekk at det er riktig kontaktinformasjon og skriv hva som er ditt ansvarsområde og oppgaver og last opp bilde. Rediger profilsiden.

Office 365

Verktøy for deling og samarbeid, inkludert Office-pakken.

Selvbetjeningsportalen

Selvbetjeningsportalen (DFØ) er NTNUs lønnssystem. Her fører du arbeidstid, fravær, ferie og reiseregning. For mer informasjon og veiledning, se informasjonssiden om selvbetjeningsportalen.

Helse, miljø og sikkerhet

Arbeidsvilkår

Vi registrerer arbeidstid i Selvbetjeningsportalen

Lønn

Informasjon om utbetaling, skatt, overtid og NTNUs lønnspolitikk.

Ferie

Alt du trenger å vite om ferie som ansatt ved NTNU.

Kurs og kompetanseutvikling

NTNU tilbyr en rekke kurs, opplæring og kompetanseprogram for ansatte og ledere. Se oversikt over ulike muligheter som finnes på temasiden Kurs og kompetanseutvikling.

Du kan også abonnere på meldingskanalen Kurs og opplæring for ansatte.

Organisasjonskart

Oversikt over enheter med kontaktinformasjon og organisasjonskart.

Etikk ved NTNU

Oversikt over etiske retningslinjer for ansatte ved NTNU.

Rektors møte med nyansatte

En gang i året arrangeres det et møte med rektor og nyansatte ved NTNU. Informasjon og påmelding om møtet

Bestille varer og tjenester

NTNU har rammeavtaler som du skal forholde deg til når du bestiller varer og tjenester. Bestille varer og tjenester.

Reise

Skal du på jobbreise må du sette deg inn i og følge retningslinjene for reise.

Slik bestiller du fly, tog, hotell og leiebil

Logoer og maler

Videopresentasjon av logo og maler ved NTNU

Ansattgoder

Fordeler og rabatter for ansatte; kurs og kompetanseutvikling, forsikringer og pensjon.

Trening i arbeidstiden og NTNUs bedriftsidrettslag: NTNUI

 

Prøvetid

Faste og midlertidig ansatte ved NTNU har prøvetid på seks måneder

Fagforeninger

Fagforeningene ved NTNU ivaretar dine interesser og sikrer din medbestemmelsesrett på arbeidsplassen. 

Verneombud

Verneombudets oppgave er å være din representant i saker som angår HMS. Verneombudet skal ha fokus på forebygging og helsefremmende arbeid. Alle enheter skal ha et verneombud. 

Finn ditt verneombud

Onboardingundersøkelse

Vi ønsker å vite hvordan du har opplevd onboardingen ved NTNU - prosessen rundet innføring, mottak og velkomst. Vi ønsker at alle nyansatte besvarer undersøkelsen i løpet av det første året etter ansettelsen.

Skjemaet besvares anonymt og vil hjelpe NTNU til å bli enda bedre til å ta imot nye medarbeidere.

Ta onboardingundersøkelsen her.

Når er normal kontortid?

Dette kan variere fra enhet til enhet. For generelle retningslinjer knyttet til arbeidstid, se Informasjon om arbeidstid.

Når får jeg betalt?

NTNU setter inn penger på kontoen din den 12. hver måned. Skulle den 12. falle på en helgedag, vil pengene bli overført fredagen før den 12. Lønninger i juni inkluderer feriepenger.

Mer om Lønn

Hva gjør jeg ved sykdom?

Du må ha vært ansatt mer enn 2 måneder på NTNU for å bruke egenmelding. Blir du syk før to måneder er gått, må du skaffe deg sykemelding fra lege.

Blir du syk - eller er hjemme med sykt barn - skal du snarest mulig melde i fra til nærmeste leder. Egenmelding registrerer du i Selvbetjeningsportalen første dag du er tilbake i jobb.

Mer om sykefravær

Hvordan reserverer jeg et møterom?

Du kan reservere møterom via kalenderen på datamaskinen din. For mer informasjon, se Hvordan bestille møterom via kalenderen.

Jeg har behov for spesiell tilrettelegging av arbeidsplassen. Hvem kan hjelpe meg med dette?

HMS-seksjonen kan hjelpe deg med tilpasninger for at arbeidsplassen skal fungere.

Hvem har ansvar for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen?

Se listen over HMS-koordinatorer

Hvor finner jeg programvare?

Gå til siden om programvare for å se hva som er tilgjengelig.

Hvordan får jeg IT-hjelp?

Orakeltjenesten tilbyr IT-hjelp for hele NTNU, og kan kontaktes på telefon (735) 91500 eller via selvhjelpsportalen NTNU Hjelp. Informasjon og veiledninger finner du også på sidene for IT-hjelp.

Hvordan får jeg tilgang til epost og nettverksområder som f.eks. hjemmekatalogen hjemmefra?

Ved å installere en VPN-klient (virtuelt privat nettverk) kan du få tilgang til nettverksområder og epost fra datamaskinen din hjemme. Du kan også sette opp VPN på Iphone og PDA. Programmet kobler deg opp mot NTNUs nettverk via internett, og gir deg tilgang til tjenester du normalt må være på campus for å få tilgang til.

Se veiledninger for installering av VPN

Hvordan registreres data om meg? 

Alle som får lønn fra NTNU registreres i lønnssystemet. Du bør logge deg inn i Selvbetjeningsportalen og sjekke at dataene stemmer. Fyll gjerne inn felter for familie slik at NTNU har kontaktpunkter hvis noe skulle skje. I tillegg vil du bli registrert i ulike IT-systemer slik at du får tilgang til epost, adgangskort, hjemmeside og telefon.

Hvordan kan jeg skjule identiteten min ved NTNU?

Har du av spesielle årsaker behov for at data (navn) ikke ligger offentlig på NTNUs web må du kontakte din personalansvarlig. Informasjon om deg vil bli skjult i de databasene det gjelder, som lønnssystem, telefonkatalog, ansattside og lister over ansatte.

Hvordan søker jeg om parkeringstillatelse?

NTNU har parkeringsavgift på alle parkeringsplasser. 

Parkering ved NTNU

Hva er den engelske oversettelsen av ---- ?

NTNU abonnerer på Ordnett, en nettbasert ordbok som kan oversette norsk til blant annet engelsk. Du kan benytte deg av Ordnett enten via datamaskinen din, eller via VPN hjemme. Stewart Clark's English Matters gir rikelig med informasjon knyttet til bruk av engelsk språk, inkludert oversettelser av stillingstitler.

Kan jeg få dekket mobil-, avis- og bredbåndsabonnement av NTNU?

Det er din leder som avgjør om du kan få dekket utgifter til telefon, bredbånd og avis.

Alt om telefon

Er du gjesteforsker eller besøkende ved NTNU? Her finner du informasjon om id-kort, tilgangsavtaler, it-reglement, hms med mer

Hvor kan gjester parkere?

NTNU har parkeringsavgift på alle parkeringsplasser. 

Parkering ved NTNU

Ny ved NTNU - Kart