Språkvelger

English

Banner overskrift - IT-info

IT-hjelp

IT-info for ansatte (Gå til siden for studenter)

IT-hjelp: Trådløst nett

IT-hjelp: Programvare

Change your password

Brukernavn og passord

Videokonferanse på skrivebordet

Videokonferanse

Hold et møte fra kontorpulten din via:

IT-hjelp: E-post og kalender

IT-hjelp: IT-sikkerhet (for ansatte)

IT-hjelp: IT-avd tjenester

Digitale møterom

Brukerstøtte

Brukerstøtte

Orakeltjenesten er felles kontaktpunkt for IT-støtte til både studenter og ansatte ved hele NTNU. Kontakt oss:

NTNU Hjelp

  (735) 91500

Learning portal portlet