Wikier

Retur av brukt IT-utstyr

NTNU har en avtale med firmaet Foxway AS, som tar imot brukt, utrangert og ødelagt IT-utstyr. Utstyret blir gjenbrukt eller resirkulert.

In English: Returning used IT-equipment


Elektronisk avfall er verdens raskest voksende avfallsstrøm.

Ved å returnere brukt, utrangert og defekt IT-utstyr bidrar vi til at dette håndteres på en måte som er:

 • Miljøvennlig: Utstyr som kan brukes blir gjenbrukt. Det som ikke kan brukes blir sendt til materialgjenvinning. NTNU får full oversikt over hvordan "vårt" utstyr håndteres.
 • Økonomisk gunstig: Tilbakebetaling for brukbart/salgbart utstyr bidrar til å dekke kostnadene med administrasjon og gir en inntekt til NTNU.
 • Sikker: Alle data på innleverte enheter slettes slik at de ikke kan gjenopprettes.

Slik returneres IT-utstyr i Trondheim

Ved NTNU i Trondheim kan det bestilles skap eller kasser med og uten lås (sikkerhetsskap) for innsamling av datautstyr ved de enkelte enhetene (det vil si fakulteter, institutter og avdelinger). Flere enheter kan gå sammen om en felles bestilling dersom dere ønsker det.

Dere bestiller selv skap/kasser/avfallsbur, sørger for trygg lagring av utstyret og bestiller retur. Ved innsamling og oppbevaring av datautstyr med lagringsmuligheter (for eksempel bærbare PC-er, nettbrett, mobiltelefoner o.l.) må det bestilles låsbare sikkerhetsskap/kasser.

Det bør også oppnevnes en ansatt som har ansvaret for å bestille levering av skap, holde sikkerhetsskapene låste og bestille henting når det er fylt opp.

Bestilling av skap eller paller for innsamling av utstyret gjøres direkte gjennom Foxways partnerportal. Ved førstegangspålogging, velg «Be om tilgang»/«Get access» og fyll ut skjemaet. Du vil blant annet bli bedt om å fylle ut NTNUs organisasjonsnummer, som er 974767880.

Utstyret som plasseres i returskap må pakkes godt for å hindre skader på utstyret under transport. Se leverandørens pakkeinstruksjon.

Retur av utstyr i Ålesund og Gjøvik

Ved NTNU i Ålesund og Gjøvik skal brukt, utrangert eller ødelagt IKT-utstyr leveres inn til Orakeltjenesten. Det vil også være mulig i Trondheim i mindre mengder.

Orakeltjenesten i alle tre byene vil forvalte det de mottar i henhold til avtalen med Foxway.

På denne siden kan du se deres tilgjengelige skranker og åpningstider.

Utstyr som kan returneres

Alt IKT-utstyr kan returneres, også det som er ødelagt.

Det inkluderer blant annet følgende:

 • Bærbare-PCer og tilhørende utstyr. NB! Husk å deaktivere Find my Mac på Apple Mac-maskiner.
 • Stasjonære-PCer og tilhørende utstyr.
 • Skjermer.
 • Nettbrett og mobiltelefoner. NB! Husk å sette de tilbake til fabrikkinnstillinger.
 • Løse harddisker (bestill ekstra esker til å ha i sikkerhetsskapet).
 • Datakabler (skjermkabler, strømkabler, USB-kabler osv.)
 • Skrivere.
 • Nettverksprodukter (svitsjer, trådløsnett-stasjoner).
 • Servere.
 • Alt annet elektronisk IKT-utstyr og rekvisita.

Harddisker eller andre komponenter skal ikke fjernes fra utstyret. Innhold på lagringsmedier vil bli forsvarlig slettet. For Windows-maskiner har IT-avdelingen sendt inn en liste over BIOS-passord til leverandøren.

På Apple-produkter må Find my Mac/iPhone/iPad deaktiveres før innlevering.

Alle mobiltelefoner og nettbrett må tilbakestilles til fabrikkinnstilling før innlevering.

Retur av elektronisk avfall

Elektroniske enheter som ikke er IT/IKT-utstyr (for eksempel lamper, vannkokere o.l.) må sorteres og leveres til en av NTNUs utvidede miljøstasjoner. Dersom du har stort og tungt el-avfall, ta kontakt med vaktmester i bygget via e-vaktmester.

Se også

Kontakt

Dersom du har spørsmål om denne avtalen, ta kontakt med Økonomiavdelingen.