Wikier

Avfall

NTNU innfører kildesortering så ansatte, studenter og besøkende kan sortere avfallet sitt. Kildesorteringen innføres trinnvis, og på denne siden kan du lese om hva du skal kaste hvor.

English version - Waste

Temaside om HMS | Sider merket med avfall

Kildesortering

Kildesortering bidrar til å nå målene i NTNUs miljøambisjon og innføres trinnvis på NTNU. Avfallsbøttene til hver kontorplass erstattes av miljøstasjoner i arealer man passerer flere ganger i løpet av arbeidsdagen, som ved kaffemaskinen, på printerrom, ved toalett og liknende. Slik bedres inneklimaet på kontoret og renholdet blir bedre.

Appen "Sortere - hva skal hvor?" kan være nyttig å bruke for å sortere rett.

Papir, restavfall og pant sorteres på miljøstasjoner i fellesarealene, kantinene og i nærheten av kontorarealene.
Restavfallet tømmes en gang om dagen, resten tømmes etter behov. Alle avfallsdunker kontrolleres hver dag.

I bygg hvor miljøstasjoner ikke er plassert ut ennå, skal papirposer være satt ut ved alle arbeidsplasser.
Restavfallet legges i vanlige avfallskurver. Avfallet samles i containere ved hvert bygg og hentes av vår egen transportavdeling etter faste ruter.

Papp og papir

 • Emballasjekartong, aviser, bøker med myke permer, konvolutter (også med vindu), reklame, skrivepapir, tidsskrifter, ukeblader osv.
 • Papir og papp blir til nytt papir, bølgepapp og avispapir.
 • I noen bygg sorteres papp og papir hver for seg.
  Kontakt vaktmester i bygget hvis dere skal levere papp.

Pant

 • Flasker og bokser som er merket med pantemerket.
 • Panten går til Regnskogfondet.

Restavfall

 • Restavfall er det som er igjen når alt som kan kildesorteres er sortert ut.
 • Restavfall kan være matavfall, porselen, stentøy, tilgriset papp og papir, sjokoladepapir, potetgullposer, ringpermer, bøker med stive permer, CD-plater, drikkekartonger og kaffebeger.
 • Farlig avfall, batterier og El-avfall må aldri kastes i restavfallet.
 • Restavfall brukes til oppvarming av hjem og bedrifter i Trondheimsområdet via fjernvarme.
 • Skarpe gjenstander må pakkes inn godt for å hindre personskade.

Plast, glass, metall, el-avfall, trevirke, gips, betong osv. sorterer du ved å kontakte vaktmester i bygget.

Plastavfall

 • Emballasje som er ren eller nesten ren. F.eks. potetgullposer, emballasjebrett (til kjøtt, fjørfe o.l.), isbokser, kaffeposer, plastbeger (rømmebeger o.l.), plastflasker og korker (sjampoflasker o.l., ikke panteflasker), plastfolie (innpakningsplast rundt nye møbler o.l.), plastkanner, plastposer, plastspann (soddspann o.l.), sjokoladepapir.
 • Plasten blir omgjort til nye plastprodukter.

Glass

 • Glassemballasje som glassflasker uten pant, syltetøyglass og liknende.
 • Glass selges til glassverk som smelter det om til ny glassemballasje. Det gjenvinnes også til isolerende materiale til hus og veibygging og til byggeblokker.

Metall

 • Emballasje for mat og drikke som er laget av metall, unntatt drikkebokser med pant.
 • Aluminium og stål selges som råvarer til aluminiumsfolie, hermetikk-bokser og sykler. Stål kan gjenvinnes til stålkonstruksjoner i bygg, verktøy, spiker og skruer.

Batterier

 • Batterier defineres som kjemikalieavfall og må håndteres deretter. Se mer info om hvordan man skal avhende kjemikalieavfall.
 • Batterier må aldri kastes i restavfallet fordi det gir farlige utslipp ved forbrenning.

El-avfall / EE-avfall

 • Ledninger, mobiltelefoner, hodetelefoner.
 • El-avfall må aldri kastes i restavfallet fordi det gir farlige utslipp ved forbrenning.
 • Store og tunge ting settes på pall (f.eks. kjøleskap, vaskemaskin, o.l.)

Makulering av dokumenter

Papiret legges i låste avfallsdunker merket med "makuleringspapir".Tømming bestilles via e-vaktmester (huk av i boksen for "Transport" i e-vaktmesterskjemaet).

Farlig, smittefarlig og radioaktivt avfall

Hvert fakultet eller institutt har ansvar for sitt farlige avfall. Se farlig, smittefarlig og radioaktivt avfall.

Glassavfall fra laboratorier

Det finnes et oppsamlingspunkt for glassavfall fra laboratorier i rom DU4-147 i Realfagbygget. Dette avfallet avhendes til deponi etter avtale inngått med Retura. Glasset bringes til rommet av brukerne selv. Følgende punkt må være oppfylt:

 • Glassavfallet må være rent og tørt.
 • Avfallet må ikke inneholde rester av kjemikalier eller biologisk materiale.
 • Avfallet må ikke lukte av kjemikalier.

Dersom glassavfallet er eller kan være kontaminert med kjemikalier, må det avhendes iht. rutiner for farlig avfall og ikke plasseres her.

Avfallet kan være emballert i pappesker. Disse kan ha plastsekk/innerpose. Oppsamling skjer i paller med karmer. For å oppnå god logistikk, er det viktig at palleposisjonene blir fylt opp i rekkefølge, dvs. posisjon 1 fylles før posisjon 2 brukes osv.

Bygningsmateriale og annet

Treverk, stein, betong og metall samles i egen container ved hvert bygg. Avfallet blir levert til gjenvinning.
Kontakt e-vaktmester hvis det gjelder større mengder avfall

Matavfall

Sorteres i kantinene på Kjelhuset, Dragvoll, Moholt, Marinteknisk senter, Sentralbygget, Realfagbygget og Elektrobygget. Cafe Sito og SiT storkiosk på Dragvoll, Realfagbygget og Sentralbygget sorterer også ut sitt matavfall.

Engangsgriller

I sommerhalvåret blir det plassert ut avfallscontainere til engangsgriller i Høgskoleparken:

Gjenbruk

 • Møbler og inventar gjenbrukes i nettbutikken Gjenbrukstorget.
  Dersom du har møbler eller andre gjenstander som du ønsker å legge ut på Gjenbrukstorget, meld dette inn i e-vaktmester.
 • Lever dine gamle, men brukbare briller til optiker NTNU har rammeavtale med. Optikeren videreformidler til Frelsesarmeen som sørger for gjenbruk i fattige land.

Hjelp

NTNU-bestemmelser

Lovverk

Kontakt

 • For mer informasjon, transportbehov, tips eller spørsmål, ta kontakt via E-vaktmester