Wikier

Sider med tagg eiendomsavdelingen .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Kontakt vaktmester Godkjent 1.8 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden Skriv ut
Avfall Godkjent 1.5 (Mindre endring) Trond Øyum 4 Måneder siden Skriv ut
Elektrisk anlegg og utstyr Godkjent 1.3 (Mindre endring) Mads Saurstrø 6 Måneder siden Skriv ut
Kommunikasjonskurset Flink med folk Godkjent 1.3 (Mindre endring) Mads Saurstrø 10 Måneder siden Skriv ut
Varsling av sjenerende arbeid Godkjent 1.2 Anne Cecilie Holen 10 Måneder siden Skriv ut
Læringsareal til varierte undervisningsformer Godkjent 1.2 Andreas Aarlott 11 Måneder siden Skriv ut
Vedlikehold og oppgradering av NTNUs bygningsmasse Godkjent 1.2 Sidsel Kristiansen 11 Måneder siden Skriv ut
Registrering og utlån av kunst Godkjent 1.2 (Mindre endring) Trond Øyum 1 År siden Skriv ut
Opplæring og oppfølging ved Eiendomsavdelingen Godkjent 1.2 (Mindre endring) Ole Edward Johns Nystad 1 År siden Skriv ut
Opplæring og oppfølging ved Campusservice Godkjent 1.0 Ole Edward Johns Nystad 1 År siden Skriv ut
Felles filområde T og hjemmeområde M for Eiendomsavdelingen Godkjent 1.2 (Mindre endring) Ole Edward Johns Nystad 1 År siden Skriv ut
Felles filområde T og hjemmeområde M for Campusservice Godkjent 1.0 Ole Edward Johns Nystad 1 År siden Skriv ut
Oppfølging av nytilsatte medarbeidere og vikarer - Eiendomsavdelingen Godkjent 1.2 (Mindre endring) Ole Edward Johns Nystad 1 År siden Skriv ut
Oppfølging av nytilsatte medarbeidere og vikarer - Campusservice Godkjent 1.0 Ole Edward Johns Nystad 1 År siden Skriv ut
Funksjonsendring av rom Godkjent 1.2 (Mindre endring) Trond Øyum 1 År siden Skriv ut
God pedagogikk i studentaktive læringsareal Godkjent 1.0 Migrert 1 År siden Skriv ut
Innovative læringsarealer Godkjent 1.0 Migrert 1 År siden Skriv ut