Wikier

Lab

Laboratorie- og verkstedhåndbok

Laboratorie- og verkstedhåndboka er en veilder i hvordan man kan ivareta HMS i laboratorium eller på verksted.

English version - Laboratory and workshop handbook

Temaside om HMS | Sider merket med laboratorier

Laboratorie- og verkstedhåndbok

Laboratorie- og verkstedshåndbok versjon 7 - 01.08.2018 (pdf)

Lommeutgave

Studenter og ansatte som skal jobbe i laboratorier og verksteder får en solid og oversiktlig lommeutgave av Laboratorie- og verkstedhåndbok. Ha alltid lommeutgaven der du jobber.

Revisjon

Laboratorie- og verkstedshåndboka ble revidert annethvert år fram til og med 2018. Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra NTNUs enheter og et relativt lite antall bestilte bøker de siste årene, vil laboratorie- og verkstedshåndboka etter hvert bli faset ut.

NTNU

  • Laboratorie- og verkstedhåndbok gjelder for alle enheter ved NTNU.
  • Laboratorie- og verkstedhåndbok er del av NTNUs helhetlige HMS-arbeid.
  • Enhetene kan utarbeide i tillegg lokale rutiner og instrukser. De publiseres på enhetenes/fakultetenes egne HMS nettsider.

NTNU-bestemmelser

Kontakt

HMS-seksjonen: Arve Johansen