Wikier

Sider med tagg laboratorier .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
LabPC og Labnett Godkjent 1.1 Trond Reklev 4 Måneder siden Skriv ut
Arbeid med humant materiale Godkjent 1.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Måneder siden Skriv ut
Bookitlab Godkjent 1.8 Børge Godhavn 6 Måneder siden Skriv ut
Retningslinje for arbeid i laboratorier og verksteder Godkjent 1.0 Migrert 8 Måneder siden Skriv ut
Arbeid i laboratorier og verksteder utført av teknisk personell Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 8 Måneder siden Skriv ut
Archiving laboratory data Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 8 Måneder siden Skriv ut
Lab Godkjent 1.0 Migrert 8 Måneder siden Skriv ut
Utstyr - massespektrometri lab - Realfagbygget Godkjent 1.0 Migrert 8 Måneder siden Skriv ut
Laboratorieutstyr Godkjent 1.0 Migrert 8 Måneder siden Skriv ut
Ergonomi i laboratorier Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 8 Måneder siden Skriv ut
HMS ved IFY Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 8 Måneder siden Skriv ut
Renhold av laboratorium for disseksjon og balsameringsrom på Laboratoriesenteret Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 8 Måneder siden Skriv ut
Renhold av laboratorier og verksteder Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 8 Måneder siden Skriv ut
Arbeid med Hydrogenfluorid - flussyre og HF-gass Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 8 Måneder siden Skriv ut
Arbeid med avløp Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 8 Måneder siden Skriv ut
Sikkerhet ved uønskede hendelser i laboratorier og verksteder Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 8 Måneder siden Skriv ut
Laboratorie- og verkstedhåndbok Godkjent 1.0 Migrert 8 Måneder siden Skriv ut
Kjemikalier og gasser Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 8 Måneder siden Skriv ut
Samordningsavtale Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 8 Måneder siden Skriv ut
Stoffkartotek Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 8 Måneder siden Skriv ut