Wikier

Samordningsavtale

Lover og forskrifter for HMS | HMS-politikk | HMS-retningslinjer | Tilbake til HMS temaside


Denne siden er et vedlegg til Retningslinje for systematisk HMS-arbeid, se retningslinjen for utfyllende informasjon. Når NTNU deler lokaler med SINTEF, St. Olavs Hospital eller andre, skal HMS-ansvaret avtales og dokumenteres i en samordningsavtale.

English version - Coordination agreement

Mal - samordningsavtale

Når er samordningsavtale aktuelt

Det er kun krav om samordningsavtale når flere virksomheter på én arbeidsplass kan utgjøre en arbeidsmiljørisiko for hverandre. Samordning skal skje når flere virksomheter arbeider på felles arealer og når de bruker felles ressurser eller utstyr. 

Hvis 10 eller færre arbeidstakere sysselsettes i lokalene og ingen av virksomhetene regnes som hovedbedrift, gjelder ikke krav om samordningsavtale.

Når NTNU engasjerer oppdragstakere til å utføre arbeid på vårt eget område, skal våre HMS-standarder gjelde for de aktiviteter som oppdraget omfatter. 

Krav til samordningsavtale

Samordningsavtalen fastslår hvilken av virksomhetene som har hovedansvaret. Avtalen gir også oversikt over hvilke områder og/eller aktiviteter som inngår i samordningen. Hvilken virksomhet som er mest naturlig til å ivareta ansvaret vil variere.

Samordningsavtalen kan omfatte ansatte, studenter, utstyr, materialer, lokaler, opplæring og informasjon. 

Samordningsavtalen skal være skriftlig og signeres av leder og verneombud i virksomhetene. Avtalen skal dokumenteres.