Wikier

Hvem kontakter jeg

Kontakt vaktmester

Meld behov

In English: Contact Custodial Service

Alle feil, behov og bestillinger av arbeid til Eiendomsavdelingen, skal meldes til e-vaktmester:

Meld inn ny sak i e-vaktmester  eller Sjekk status på saker du har meldt inn.

Innlogging for NTNU-ansatte og studenter:
Velg den grønne knappen merket med "Windows" (gjelder også Mac-brukere), og logg inn med NTNU-brukernavn og passord.

Telefonliste

  • Telefonnummer i listen under er betjent hverdager mellom kl. 07.30–15.00
  • For saker som gjelder student- og ansattkort, kontakt Vakt og Service på 91 89 73 73
  • Ring vekter på kveld (kl. 15.00–07.30) og helg: tlf.918 97 373
  • Servicesenter for eiendom (betjent hverdager 08.00–15.00): tlf. 91897696
By Driftsområde Bygg Telefon
Ålesund - Alle bygg 908 25 271
Gjøvik - Alle bygg, Felles driftstelefon 918 97 380
Trondheim Kalvskinnet Akrinn Vest 918 97 423
Trondheim Kalvskinnet Akrinn Øst 945 32 392
Trondheim Kalvskinnet Akrinn 945 32 392
Trondheim Kalvskinnet Sverresgate 14 945 32 392
Trondheim Kalvskinnet Lysholmbygget 945 32 392
Trondheim Kalvskinnet Ark. Christies gate 2 945 32 392
Trondheim Kalvskinnet Bispegata 9B 945 32 392
Trondheim Kalvskinnet Schnitlergården 945 32 392
Trondheim Kalvskinnet Sukkerhuset 945 32 392
Trondheim Kalvskinnet Retorten 945 32 392
Trondheim Kalvskinnet Brattørkaia 17B 918 97 423
Trondheim Kalvskinnet Olavskvartalet 918 97 423
Trondheim Kalvskinnet Kjøpmannsgata 42 918 97 423
Trondheim Kalvskinnet Dokkhuset 918 97 423
Trondheim Kalvskinnet Trondheim biologiske stasjon 918 97 423
Trondheim Kalvskinnet Vitenskapsmuseet 918 97 423
Trondheim Kalvskinnet Elvegata 17 918 97 423
Trondheim Kalvskinnet Bynesveien 46B 918 97 423
Trondheim Kalvskinnet Industribygget 918 97 423
Trondheim Kalvskinnet Krambugata 12/14 918 97 423
Trondheim Kalvskinnet Fjordgata 1 918 97 423
Trondheim Kalvskinnet Dora 918 97 423
Trondheim Øya Nevrosenteret 952 93 044
Trondheim Øya Fred Kavli del 1 og 2 918 97 594
Trondheim Øya Øya Helsehus 952 93 044
Trondheim Øya Kvinne-Barnsenteret 952 93 044
Trondheim Øya Klostergata 46 918 97 594
Trondheim Øya Laboratoriesenteret 952 93 044
Trondheim Øya 1902-bygget 918 97 594
Trondheim Øya Akutt/hjerte/lungesenteret 918 97 594
Trondheim Øya Gastrosenteret 918 97 594
Trondheim Øya Bevegelsessenteret 918 97 594
Trondheim Øya Forsyningssenteret 918 97 594
Trondheim Øya Kunnskapssenteret 918 97 594
Trondheim Øya Statsarkivet 952 93 044
Trondheim Gløshaugen Elektro A, B, B2, C, D, E/F 918 97 390
Trondheim Gløshaugen Vestre Gløshaugen 918 97 390
Trondheim Gløshaugen Infohuset 918 97 390
Trondheim Gløshaugen Hovedbygningen 918 97 390
Trondheim Gløshaugen Gamle Elektro 918 97 390
Trondheim Gløshaugen Idrettsbygget

918 97 714

Trondheim Gløshaugen Østre Gløshaugen 918 97 390
Trondheim Gløshaugen Varmeteknisk 918 97 394
Trondheim Gløshaugen Metallurgi 918 97 394
Trondheim Gløshaugen Geologi 918 97 394
Trondheim Gløshaugen Kjelhuset 918 97 394
Trondheim Gløshaugen VM-Paviljongen 918 97 394
Trondheim Gløshaugen PFI 918 97 394
Trondheim Gløshaugen Strømningsteknisk 918 97 394
Trondheim Gløshaugen Oppredning/Gruvedrift 918 97 394
Trondheim Gløshaugen Berg 918 97 394
Trondheim Gløshaugen Produktdesign 918 97 394
Trondheim Gløshaugen Høgskoleringen 3 918 97 394
Trondheim Gløshaugen IT-bygget og IT-bygget sydfløy 918 97 392
Trondheim Gløshaugen Sentralbygg 1 og 2 918 97 392
Trondheim Gløshaugen Vannkraftlaboratoriet 918 97 392
Trondheim Gløshaugen Gamle Fysikk 918 97 392
Trondheim Gløshaugen Gamle Kjemi 918 97 392
Trondheim Gløshaugen Skiboli 918 97 392
Trondheim Gløshaugen Kjemi 1-5 918 97 714
Trondheim Gløshaugen Kjemihallen 918 97 714
Trondheim Gløshaugen Adolf Øien-bygget (HHiT) 952 93 044
Trondheim Gløshaugen Kjemi Sydfløy 918 97 378
Trondheim Gløshaugen Realfagbygget 918 97 378
Trondheim Gløshaugen Verkstedteknisk 467 47 907
Trondheim Gløshaugen Driftssentralen 467 47 907
Trondheim Gløshaugen Grønnbygget 467 47 907
Trondheim Gløshaugen ZEB Living Lab og Test Celle 918 97 397
Trondheim Valgrinda Avløpsvannlaboratoriet 952 93 044
Trondheim Valgrinda NHL Hall 952 93 044
Trondheim Valgrinda Petroleumsteknisk senter 952 93 044
Trondheim Valgrinda Vassbygget 952 93 044
Trondheim Valgrinda Valgrinda 2000 952 93 044
Trondheim Valgrinda Materialteknisk 467 47 907
Trondheim Gløshaugen Gløshaugen Legesenter 467 47 907
Trondheim Gløshaugen Byggteknisk 918 97 397
Trondheim Valgrinda Transportsentralen 952 93 044
Trondheim Valgrinda Norsk hydroteknisk laboratorium 952 93 044
Trondheim Valgrinda PTS Paviljongen og Hall 952 93 044
Trondheim Valgrinda Berglaboratoriet 952 93 044
Trondheim Valgrinda Turbinlaboratoriet 952 93 044
Trondheim Gløshaugen Lerchendal Gård 918 97 397
Trondheim Dragvoll Dragvoll bygg 1-12 918 97 958
Trondheim Dragvoll Dragvoll Paviljong A, B og C 918 97 958
Trondheim Dragvoll Dragvoll Gård 918 97 958
Trondheim Dragvoll Halsenget 918 97 958
Trondheim Dragvoll Øvre Stokkan 918 97 958
Trondheim Dragvoll Idrettssenteret 918 97 958
Trondheim Dragvoll Varmesentral Dragvoll 918 97 958
Trondheim Dragvoll Plantebiosenteret 918 97 958
Trondheim Dragvoll Låven 918 97 958
Trondheim Dragvoll Meteorradarstasjon 918 97 958
Trondheim Dragvoll Samfunnshuset 918 97 958
Trondheim Tunga Tungasletta 2 918 97 399
Trondheim Ringve Ringve 918 97 399
Trondheim Tyholt Marinteknisk senter 918 97 399
Trondheim Tyholt Havlaboratoriet 918 97 399
Trondheim Tunga Tungaveien 32 918 97 399
Trondheim Moholt Jonsvannsveien 82 918 97 399
Trondheim Tyholt Skipsmodelltanken 918 97 399
Trondheim Tyholt Kavitasjonslaboratoriet 918 97 399
Trondheim Sluppen Sluppenvegen 14 918 97 594
Trondheim Sluppen Sluppenvegen 12BC 918 97 594