Wikier

Innsida

Rediger din profilside

Ansattes profilsider er mye brukt av medarbeidere, studenter og potensielle nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Skal du søke om forskningsmidler er det stor sannsynlighet for at din profilside blir besøkt. Det er derfor viktig at du holder profilsiden din godt oppdatert.

For å redigere profilsiden: Logg inn på Innsida via Meny øverst til høyre og klikk på blyant for redigering øverst i høyre spalte.


English version: Edit your profile page
Temaside: Innsida hjelp | Sider merket med profilside


Skjermdump av profilside som viser navn, telefonnummer og resten av de punktene som blir beskrevet i punktlisten under.

Kontaktinformasjon, bilde og sosiale medier

 • Navn, stillingstittel, enhet og epost: Du kan endre navnet ditt hvis du ønsker det, som å fjerne mellomnavn du ikke bruker. Legg gjerne inn en beskrivende stillingstittel, som for eksempel Studieveileder istedenfor Førstekonsulent. Feil i enhetstilknytning og epost? Kontakt din personalansvarlige. Mer om å endre kontaktopplysninger.
 • Telefonnummer: NTNU ønsker at ansattes telefonnummer og kontaktinformasjon skal være synlig. Har du et sterkt behov for skjult nummer, kan du hake av for dette. Nummeret ditt vil fortsatt være synlig for ansatte og studenter som er pålogget Innsida.
 • Arbeidsplass og kart: Søkemulighetene for bygg og rom gjør det mulig å lage en kartlenke som er nøyaktig og nyttig.
 • Eksterne nettsamfunn og sosiale medier. Lenk opp til Google Scholar, LinkedIn, Instagram, blogg eller andre nettsted hvor du har en profil.
 • Profilbilde og pressebilder: Klikk på bildet for å legge til eller endre profilbilde. I tillegg, under profilbildet kan du legge inn, eller lenke til pressebilder. Noen bruker Fotoware for pressefoto (spesielt NTNUs ledelse) og det er lagt inn mulighet for å lenke opp dit.

Publisere innhold i fanene

Kun faner du har innhold i vil bli synlige. Administrativt ansatte vil derfor vanligvis kun ha Om-fanen. Her er tips for å redigere innholdet i de ulike fanemenyene:

Om

 • Beskriv hva du jobber med og hvilken kompetanse du har.
 • Last opp din CV for detaljert informasjon.
 • Kompetanseord for vitenskapelig ansatte hentes fra Cristin. Alle kan legge til kompetanseord manuelt.

Forskning

 • Fritekstfelt: Beskriv dine forskningsområder. Du kan legge forskningsprosjekt og forskningsgrupper i dette feltet, eller du kan benytte den skreddersydde muligheten for mer visuell visning, se siste kulepunkt.
 • Forskningsgrupper: Skriv navn på forskningsgruppene dine og lenk opp til nettsider.
 • Forskningsprosjekt: Bruk fremstillingsmuligheter her for å fremheve forskningsprosjekt, beskriv arbeidspakker, eller lenke til aktiviteter. Legg inn bilder og lenke opp relevante nettsider. Veiledning: Fremheve forskningsaktiviteter på Min profil.

Publikasjoner

 • Fritekstfelt: Her kan du lenke opp til publikasjoner du ønsker å fremheve. For en mer visuell fremstilling kan du benytte feltet for å fremheve publikasjoner.
 • Fremhev publikasjoner: Her kan du legge inn bilder og få en visuell visning. Dette egner seg spesielt godt hvis du har illustrasjoner, bokomslag eller musikkalbum du ønsker å fremheve spesielt. Veiledning: Fremheve forskningsaktiviteter på Min profil
 • Publikasjonslisten: Listen hentes fra dine registreringer i Cristin og blir automatisk oppdatert når du registrerer nye ting. Klikk på publikasjonslisten for å styre den.

Undervisning

 • Emner dette studieåret: En presentasjon av emner hvor du har en offisielle rolle (hentes fra FS). Du kan skjule denne hvis ønskelig og lage en egen manuell emneliste ved å bruke fritekstfeltet (se neste punkt).
 • Fritekstfelt: Beskriv din undervisningsprofil, lage en manuell emneliste eller supplere emnelisten over.
 • Veiledning: Beskriv hvilke fagområder du er veileder på. Du kan legge inn navn på studenter og kandidater du har veiledet, og legge lenke til deres oppgaver og avhandlinger.

Formidling

 • Fremheve formidling: Du kan fremheve noen av dine formidlingsbidrag visuelt via en kortvisning øverst i fanen. Veiledning: Fremheve forskningsaktiviteter på Min profil.
 • Liste over formidlingsaktivitet: Henter det du har registrert i Cristin. Du kan velge å vise all formidling, skjule alle, eller hake av et utvalg som du ønsker vist.

Formattere tekst på din profilside

Slik legger du inn inn lenker, overskrifter og kulepunkt i teksteditoren.

Språk

 • Bruk knappen øverst på redigeringssida for å redigere norsk og engelsk versjon.
 • I venstre meny > Konto og samtykke: Velge nynorsk eller bokmål versjon av din profilside.

I tillegg kan du i menyen Konto og samtykke:

Hvem kan se min profilside?

Når du redigerer dine opplysninger under Min profil i Innsida, vil alle endringer du gjør her også vises på din offentlige ansattside på NTNUs eksterne nettsider. Du finner lenke til din offentlige profil øverst på siden når du redigerer den fra Innsida. Det er denne adressen du skal oppgi som din ansattside når du skal sende lenke til andre.

Kan jeg skjule profilsiden min?

Studenter: Profilsiden er kun synlig for påloggede brukere (ansatte og andre studenter), men ikke for personer utenfor NTNU.

Alle veiledninger om min profil

Kontakt

Ta kontakt via NTNU Hjelp hvis du har spørsmål.

Child Pages (7)

 • Emneord på Min profil

  Emneordene som du legger inn i Cristin blir automatisk synlig på din NTNU profilside. Her kan du se hvordan du kan tilføye eller endre emneord (kompetanseord). Du finner også informasjon om hvordan...

 • Endre kontaktinfo i Min profil

  Om kontaktdetaljer og personopplysinger i din profilen, og om dine endringer brukes i andre systemer. Innholdsfortegnelse [-] Kontoradresse Telefonnummer E-post CV Enhetstilknytning Stillingstittel...

 • Formattere tekst på Min profil

  Teksteditoren gir deg mulighet til å lage overskrifter, kulepunkt, lenker og bruke spesialtegn på profilsiden din. English: Formatting text on My Profile Hovedside: Rediger din profilside | Sider...

 • Fremheve forskningsaktivitet på Min profil

  Noen av dine aktiviteter er viktigere enn andre og bør ikke forsvinne i en lang opplistning over dine aktiviteter. Du kan for eksempel ønske å fremheve en bok du har skrevet, et musikkalbum du har...

 • Hvordan skjule din profilside

  Gjelder profilsider for ansatte og studenter og hvordan du kontrollerer synligheten av profilsidene på de eksterne nettsidene. Hovedside: Rediger din profilside | This page in English: How to hide...

 • Legg til eller endre profilbilde

  Hvordan endre ditt profilbilde på Innsida og på ntnu.no/ntnu.edu. English version: Change your profile photo Hovedside: Rediger din profilside| Sider merket med profilside Endre profilbilde Logg...

 • Publikasjoner på Min profil

  Publikasjoner fra Cristin blir automatisk synlig på din ansattside, men du kan styre det som vises. Innholdsfortegnelse [-] Visningsalternativer Sortering Ofte stilte spørsmål Jeg savner en...