Wikier

Låne elbil til tjenestekjøring

Ansatte ved NTNU kan reservere og bruke elbil til tjenestekjøring. Førerkort må være registrert på Innsida.
Studenter har ikke mulighet til å booke biler, dette gjelder også aspiranter og studentassistenter.

English version: Electric cars for work-related use

Ordningen med lån av elbiler gjelder kun for NTNUs ansatte.

Elbilene skal kun brukes til korte møter og det er ikke anledning til å booke bilene til heldagsmøter. Frakt av utstyr, verktøy og andre tekniske innretninger er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å reservere elbil på vegne av andre og bringe studenter i bilene. Dette pga forsikringsregler.

Dersom du ikke har kortilgang til nøkkelskap for bilnøkler, så må dette meldes inn i NTNU Hjelp. Husk da å oppgi kortnummer på ansattkortet ditt.

Ansatte som ønsker å låne elbil til tjenestekjøring må nå legge inn opplysninger om førerkort på "Min profil" på Innsida før de får mulighet til å reservere en NTNU elbil i Outlook. Dette må gjøre slik at NTNU, som bileier, oppfyller Vegtrafikklovens § 17 siste ledd.
HR-portalen oppdateres en gang i døgnet, så registrering må skje dagen før reservasjon kan gjøres.

NB: Ta med ladekabelen i bilen når du forlater parkeringsplassen.

Regler for lån av elbil

 • Elbilene skal kun brukes til tjenestekjøring og aktivitet tilknyttet arbeid for/på NTNU.
 • Elbilene skal ikke brukes til private formål/gjøremål da forsikring ikke dekker dette, og den ansatte vil kunne bli stilt personlig ansvarlig for uhell/ulykker ved bruk av NTNUs tjenestebil i private ærend. (Se mer om dette under «Alle biler er utstyrt med GPS» og Statens personalhåndbok punkt 10.21.1.).
 • Elbilene skal kun brukes til korte møter i Trondheim og det er ikke anledning til å booke bilene til heldagsmøter, dagsamlinger, feltbesøk hvor bilen blir stående ubrukt en hel arbeidsdag, evt. over flere dager/serieinnkallinger.
 • Elbilene må og skal kun brukes av den som har reservert bilen i outlook-kalender. Det er ikke tillatt å reservere elbil på vegne av andre.
 • Studenter som leies inn/ansettes i korte perioder har ikke adgang til å booke elbil.
 • Forsikringsreglene gjør at du alltid må parkere elbilen på NTNU etter bruk. Du kan kan ikke parkere bilen hjemme og la den stå der over natten.
 • Du parkerer gratismed uniformert elbil på NTNU sine parkeringsplasser. Unntaket er MC- og HC-plasser.
  Du kan ikke parkere i Sone K på Kalvskinnet da disse plassene er reservert for ansatte/studenter med innvilget nærparkering.
  Du kan lade elbilen din gratis på alle ladestasjoner.
 • Parkeringsavgift på offentlige parkeringsplasser må betales av den som bruker bilen.

NB - Sjekk alltid at bilen har nok strøm til å kunne kjøre frem og tilbake, og ikke regn med at det finnes ladestasjon der du skal. Velg en kjørestil som i tillegg sparer mest mulig strøm (kjør rolig, reduser bruk av aircondition, varme, etc.)

Oversikt over elbiler til utlån

Bilene har navn som indikerer hvor de står parkert/skal parkeres etter bruk.

Gløshaugen

Elbilene "NTNU Gløs Bil 1 (EC13647)" og "NTNU Gløs Bil 2 (EC13648)" står parkert på Gløshaugen står mellom Kjemiblokk 1 og 2 i Sem Sælands vei.
Nøkler kan hentes i Sentralbygg 1, ved utgangen til Skiboli

Elbil "NTNU Gløs Bil 3 (EC13649)" står parkert utenfor Elektro B.
Nøkkel kan hentes i nøkkelskap ved inngangen til Gamle Elektro.

Elbil "NTNU Gløs Bil 4 (EV41678)" står parkert utenfor Grønnbygget. Nøklene kan hentes i inngangspartiet i samme bygg.

Hent nøkler ut fra låsskap som åpnes med ditt adgangskort.

Navn på elbiler:

 • NTNU Gløs Bil 1 (EC13647)
 • NTNU Gløs Bil 2 (EC13648)
 • NTNU Gløs Bil 3 (EC13649)
 • NTNU Gløs Bil 4 (EV41678)

Øya/MH

Navn på elbil: NTNU MH Bil 1 (EL41485)
Plassering: parkeringskjelleren på Øya helsehus like ved utkjøringen (midlertidig plassering grunnet oppussing av Finalebanen parkeringskjeller).

Nøkkel hentes ut hos Bestillerenheten i Olav Kyrres gate 9, 1.etg Nord, men de besvarer ikke spørsmål om elbilene eller utlånsordningen.

Husk: Ladekabel skal tas med i bilen, ikke etterlates i parkeringshuset.

Generelle spørsmål om elbil-ordningen på NTNU?
Kontakt Eiendomsavdelingen: kontakt@eiendom.ntnu.no/ tlf. 91897696

Dragvoll

Se kart over hvor elbilene står parkert

Nøkler hentes ut fra låsskap som åpnes med ditt adgangskort. Låsskapet er plassert i bygg 6, nivå 3, utgang C (rett over varemottaket).

Navn på elbil:

 • NTNU Dragvoll Bil 1 (EL41890)
 • NTNU Dragvoll Bil 2 (EL41891)

Moholt

Nøkler hentes ut fra låsskap som åpnes med ditt adgangskort. Låsskapet er plassert ved inngang A-blokka, 1.et.

Navn på elbil: NTNU Moholt Bil 1 (EL41889)

Kalvskinnet

Bilene står plassert utenfor Schønninghuset.

Nøkler hentes ut fra låsskap som åpnes med ditt adgangskort. Låsskapet er plassert i inngangspartiet i Akrinn mot Snekkerverksted/Schønninghuset.

Navn på elbil:

 • NTNU Kalvskinnet Bil 1 (EL54546)
 • NTNU Kalvskinnet Bil 2 (EL84834)
 • NTNU Kalvskinnet Bil 3 (EL84832)
 • NTNU Kalvskinnet Bil 4 (EL84833)

Trondheim Biologiske Stasjon

Nøkkel hentes ut fra safe som administreres av ansatte på stasjonen.

Navn på elbil: NTNU TBS Bil 1 (EL61849)

Tungasletta

Nøkkel finnes i nøkkelskap ved heis i bygg A, 1.etasje. For å få åpnet nøkkelskapet må du ha bestilt bilen og ha med deg ditt adgangskort. Nøkkel hentes ut fra låsskap som åpnes med ditt adgangskort: dra kort over leser, tast inn PIN kode + #

Navn på elbil:

 • NTNU Tungasletta Bil 1 (EL84836)

Hvordan registrere førerkort på Innsida

 1. Gå inn på "Min profil" på Innsida > Velg «Konto og samtykker» i venstremenyen
 2. Under Førekort > klikk "Rediger" og legg inn fra og til dato for din førerkort. Du må også hake av for "Bil B".
 3. Muligheten for å booke bil blir først aktiv påfølgende dag.

Reservere elbil

1. Opprett et Nytt møte i Outlook-kalenderen

" "


2. Klikk på «Til»-knappen

" "

Det er lurt å sjekke om bilene er ledige før du sender inn reservasjonen via kalenderen i Outlook. Da slipper du å få unødige eposter om at bilen er opptatt.

3. Søk og opp velg alle bilene som er tilknyttet arbeidsplassen din. Velg flere biler ved å holde inn ctrl-tasten når du klikker. Klikk OK.


4. Klikk på Planleggingsassistent / Planlegging (Mac)


5. Finn ledig tidspunkt for en av bilene. Husk å hake bort de bilene du ikke skal reservere.


6. Gå tilbake til Avtale


7. Skriv inn formålet med elbil-bestillingen (Eks. «Møte med Sintef») i emnefeltet.

8. Velg tid (NB: Husk å ta høyde for kjøretid til og fra bestemmelsessted).

9. Klikk på Send. Du mottar en bekreftelse på at bilen er bestilt. Reservasjonen vil også vises i kalenderen din.

" "

Alle biler er utstyrt med GPS

Årsaken til dette er at alle turer med statens biler skal dokumenteres (se Statens personalhåndbok punkt 10.21.1.). For å sikre at dette skjer korrekt, har Eiendomsavdelingen valgt å installere elektronisk kjørebok i alle kjøretøyer.

Systemet bruker GPS for å registrere hvor kjøretøyet er. Vi registrer ikke hvem som kjører, kun bilens bevegelser. Vi har et "passivt” kartsystem, og kan se hvor kjøretøyet er i øyeblikket, men ikke følge det på kartet mens det beveger seg.

Alle registreringer skjer automatisk og oppfyller alle krav til registreringer. Data fra registreringene blir lagret i 10 år.

Statens biler skal ikke brukes til private gjøremål, da forsikringen ikke dekker dette. Ansatte vil kunne bli stilt personlig ansvarlig for uhell/ulykker ved bruk av NTNUs tjenestebil i private ærend.

Hvordan bruke elbilen

Bilene har kun 4 seter.

Ladekabel

For å få løsnet ladekabelen må du låse opp bilen. Trykk på ”lås opp”-knappen på fjernkontrollen.

Ta med ladekabelen i bilen når du forlater parkeringsplassen. Slik forhindrer vi at ladekablene blir stjålet, og at bilen har mulighet for å lade også der du skal i møte. Dersom ladekabelen ikke tas ut av laderen, vil heller ikke ladestolpen aktivere ny ladeøkt når bilen kommer tilbake. Det ligger også en ekstra ladekabel i bagasjerommet.

Starte bilen

Sett nøkkelen i tenningslåsen (nøkkelen kommer fram når man trykker inn den blanke knappen på fjernkontrollen). Tramp inn bremsepedalen og ”start” bilen i ca. 3 sekunder. Bremsepedalen vil sige litt inn. Når tenningen slås på, lyser noen varsel- og kontrollamper under funksjonskontrollen. Disse slukker etter noen sekunder.

Kjøre bilen

Med bremsepedalen trykt inn – sett girvelgeren i D. Slipp bremsepedalen og gi gass og du er på vei. Dette er en bil med automatgir, så du trenger ikke å gire.

Parkere bilen

Bilen rygges (!) på plass (såfremt det ikke er mulig å kjøre framover etter at du har parkert).

Trå inn bremsepedalen – trekk i håndbremsen - girspaken settes i ”P”. Ta ut nøkkelen og lås bilen når du forlater den.

Denne bilen er utstyrt med elektronisk kjørebok. Alle turer blir registrert elektronisk via GPS-styringsenhet.

Elbilene er utstyr med elektronisk tidsur, som er plassert i øvre høyre hjørne på frontruten. Tidsuret starter når bilen parkerer.

Fyll alltid ut skademelding dersom det oppstår skader på bilen. Skademeldingsskjema ligger i hanskerommet.

Kontakt

For feil og skader på elbilen, ring tlf. 918 97 373, hele døgnet. Ved skade på bilen må du alltid fylle ut skademelding! Skademelding ligger i hanskerommet.

Generelle spørsmål om elbil-ordningen på NTNU? Kontakt Eiendomsavdelingen: kontakt@eiendom.ntnu.no/ tlf. 91897696