Wikier

Rediger din...

Endre kontaktinfo i Min profil

Om kontaktdetaljer og personopplysinger i din profilen, og om dine endringer brukes i andre systemer.


English version: Change contact info in My profile.
Hovedside: Rediger din profilside | Sider merket med profilside


For å redigere profilsiden: Klikk på Min profil øverst i menyen her, eller på Innsida.

Kontoradresse

Kontoradresse opplysninger flyter til mange andre systemer ved NTNU, inklusiv biblioteksystemer, valgystemet og meldingstjeneste.

Telefonnummer

Telefonummer du registrerer flyter til andre systemer ved NTNU, med noen unntak: Hverken skjulte telefonnummer eller utenlandske nummer flyter blir ikke overført til Teams/Office365.

NTNU= NTNU fasttelefon
Inneholder fasttelefonnummer tildelt av NTNU. Du kan ikke endre nummeret selv.

Mobil = Norsk Mobiltelefon
Aksepterer kun 8 siffer som starter på 4 og 9, og eventuelt en innledende +47.

Annen= Annen telefon
Dette kan brukes til utenlandsk nummer. Hvis det er et norsk nummer aksepteres kun 8 siffer, og eventuelt innledende +47.

Skjul telefonnummer
For enkelte ansatte, f.eks. en fagperson som også er lege ved St.Olav, kan det være aktuelt å skjule telefonnummeret slik at det kun som er logget inn på Innsida. Telefonnummeret ditt fjernes umiddelbart fra din offentlig profilside og ansattlister på norske og engelske nettsider, men er synlig for kolleger og studenter i Innsida.

E-post

Du kan velge å vise en alternativ e-postadresse i profilen så lenge det er en eksisterende e-post eller alias fra NTNU, SINTEF eller St. Olavs Hospital. Endringen gjelder kun profilsiden din og ansattlister. Endringen registreres ikke i sentrale databaser. Din offisielle NTNU-epostadresse gjelder fremdeles i alle andre sammenhenger.

CV

Ansatte som vil dele en CV på profilen kan bruke følgende formater: pdf, doc, docx, odt, xls, xlsx, ppt, pptx, png, gif, jpg

Enhetstilknytning

Hvis du har flere tilknytninger kan du velge hvilken enhet som skal vises under ditt navn. Synliggjøre minst en enhet, og helst ditt institutt. Dersom enheten du jobber ved mangler, det kan være nødvendig med en ekstra registrering i et underliggende system. Be en personalkonsulent om hjelp til å sjekke oppføringen i lønnssystemet eller tilføye en "gjestetilknytning" for enheten som mangler. Etter at databasene har oppdatert seg (rundt midnatt) vil det nye enheten være blant valgene i din profil.

Stillingstittel

Stillingstittelen som vises i din profil er lønnstittelen fra lønnsystemet. Flere vanlige lønnstitler – som ingeniør, overingeniør, rådgiver og førstekonsulent – gir lite informasjon til andre brukere om det du faktisk jobber med. Dersom din lønnstittel er vag er det mulig å supplere med en godkjent og forståelig funksjonstittel– som f.eks. forskningssjef, instituttleder, studieveileder, verneombud, osv – slik at det blir enklere å finne folk med bestemte roller og ansvar.

Slik gjør du det: Innsida → My profileBlyant-ikonet (til høyre for stillingstittel) → Tilføye funksjonstittel → Lagre. Bytt til English i redigeringsside og justere den engelske versjonen på samme måte.

Endringen påvirker stillingstittel brukt på din profil og i ansattlister.

Navn

Personnavn hentes fra folkeregisteret. Personer med flere mellomnavn kan oppleve at disse er stokket om. Selv om man kan endre visningsnavn for profilsiden i Innsida, det er viktig å rette offisielle datakilder.

Kontakt

Ta kontakt via NTNU Hjelp hvis du har spørsmål.