Wikier

Prøvetid

Som fast eller midlertidig ansatt har du en prøvetid på 6 måneder. I løpet av denne tiden skal du få nødvendig veiledning og vurdering av ditt arbeid.

English version - Trial period

Temaside for ny ved NTNU | Sider merket med nyansatt

Les mer om avslutning av arbeidsforholdet

Oppsigelse i prøvetiden

Du kan sies opp med 1 måneds frist i prøvetiden hvis du:

  • Ikke kan tilpasse deg arbeidet
  • Ikke tilfredsstiller rimelige krav til dyktighet eller pålitelighet

En forutsetning for å anvende statsansattelovens bestemmelser om oppsigelse innenfor prøvetiden er at du ar fått nødvendig opplæring, oppfølging og vurdering av arbeidet i prøvetiden.

I praksis må dette kunne dokumenteres dersom arbeidsgiver ønsker å gå til oppsigelse i prøvetiden.

Prøvetidsregler

Dersom den ansatte har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden, kan arbeidsgiver forlenge prøvetiden med en periode som tilsvarer lengden av fraværet. Dette forutsetter at den ansatte har fått skriftlig orientering om adgangen til dette.

Orientering om prøvetidsreglene er tatt inn i standard arbeidsavtale for statsansatte, slik at dette ikke lenger utgjør et eget dokument.

Reglene om prøvetid er omtalt i statsansattelovens § 15

Ny prøvetid ved ny stilling

Ved overgang fra en stilling til en annen i NTNU, gjelder ny prøvetid. Tilsettingsrådet kan fatte vedtak om at prøvetid ikke skal gjelde.

Relevante lenker

Stansatteloven §15 - Prøvetid for statsansatte

Kontaktperson

Din lokale HR- medarbeidere