Wikier

Avslutning av arbeidsforholdet

På denne siden finner du informasjon om avslutning av arbeidsforholdet ved NTNU. Informasjonen er til ansatte som selv har sagt opp selv, og ansatte som har blitt oppsagt eller avskjediget, eller går av med pensjon.