Wikier

Søk om uførepensjon

Her får du informasjon om og veiledning til hvordan du søker om uførepensjon.

English version - Apply for disability pension

Temaside om pensjon | Sider merket med pensjon  

Les mer om avslutning av arbeidsforholdet

Om uførepensjon

Du kan ha rett til uførepensjon dersom du må redusere stillingen din grunnet sykdom eller skade. Du må ikke være helt arbeidsufør for å innvilges uførepensjon. Du kan også ta ut delvis uførepensjon.

Pensjonen utbetales normalt etter 1 år med sykemelding.

Les mer om vilkårene for uførepensjon hos SPK.no

Søk om uførepensjon

Ta kontakt med nærmeste HR-medarbeider for hjelp og veiledning til å søke uførepensjon.

Beregning av uførepensjon

Se også

2327 Visninger