Språkvelger

English

Retirement

Pensjon

Pensjon og seniorpolitikk for medarbeidere

Retirement -- apply for retirement

Pensjon ved fylte 67

Søk om ordinær pensjon - etter fylte 67.

Pension: Working after age 67

Pension - contractual early retirement

Avtalefestet pensjon

Søk avtalefestet pensjon - AFP. For deg mellom 62-67 år.

Pension - disability

Uførepensjon

Søk uførepensjon på grunn av sykdom eller skade.

Pension -- pension calculator

Beregne pensjon

Pension - seniors' course

Seniorkurs

Forberedelse til pensjonstilværelsen - tilbud til alle ansatte som har passert 60.