Språkvelger

English

Retirement

Pensjon

Pensjon og seniorpolitikk for medarbeidere

Retirement -- apply for retirement

Pensjon ved fylte 67

Søk om alderspensjon etter fylte 67.

Pension: Working after retirement age

Pension - contractual early retirement

Avtalefestet pensjon

Søk avtalefestet pensjon - AFP før 67 år (ulike regler basert på fødselsår).

Pension - disability

Uførepensjon

Søk uførepensjon på grunn av sykdom eller skade.

Pension -- pension calculator

Beregne pensjon

Pensjonstrekk

Som NTNU-ansatt trekkes du to prosent av lønna til innskudd i Statens pensjonskasse. 

 

Pensjonsveiviser

Få oversikt over pensjonen din i Statens pensjonskasse

Se all pensjonsopptjening på norskpensjon.no

 

Folketrygdens grunnbeløp

Tabell for Folketrygdens grunnbeløp

Pension - seniors' course

Seniorkurs

Forberedelse til pensjonstilværelsen - tilbud til alle ansatte som har passert 60.

Kurset holdes i form av webinar.