Wikier

Seniordagene

Fra og med det året du fyller 62 år har du rett på 8 dager fri med lønn.

English version - Senior days

Temaside om permisjon | Sider merket med permisjon | Temaside om lønn | Sider merket lønn

Du søker om uttak av seniordager i selvbetjeningsportalen. Velg fraværstype "Tjenestefri senior" under flisen "Fraværssøknader".

 Logg inn i selvbetjeningsportalen

Deltidsansatte

Deltidsansatte får rett til fridager forholdsmessig. Antall dager tjenestefri med lønn kan tas ut i forhold til deltidsprosent som følger:

  • 100% stilling - 8 dager
  • 90% stilling - 7,2 dager
  • 80% stilling - 6,4 dager
  • 75% stilling - 6 dager
  • 70% stilling - 5,6 dager
  • 60% stilling - 4,8 dager
  • 50% stilling - 4 dager

Merk at seniordager ikke er feriedager og kan derfor ikke overføres mellom kalenderår. Det kan heller ikke avtales kompensasjon med lønn for ikke avviklede seniordager

Se også NTNUs seniorpolitikk.

Det året du går av med pensjonen

Det året du går av med pensjon beregnes uttaket forholdsmessig ut fra når på året du går av. Dersom du eksempelvis fratrer 1. juli kan du ta ut halvparten av de avtalte antall seniordager, dvs. fire dager. Se Hovedtariffavtalen kap 5.6.

Ekstra ferieuke

Det året du fyller 60 år har du rett til 1 uke ekstra ferie. Disse dagene kan kreves avviklet samlet, men ikke nødvendigvis sammenhengende med resten av ferien.

Feriepenger utgjør 14,3 prosent av feriepengegrunnlaget fra fjoråret.

Kilder og lovverk