Wikier

Seniordagene

Fra og med det året du fyller 62 år har du rett på 8 dager fri med lønn.

English version - Senior days

Temaside om permisjon | Sider merket med permisjon | Temaside om lønn | Sider merket lønn

Skjema for søknad om uttak seniordager finner du i HR-portalen - under registrering av ferie.

Deltidsansatte

Deltidsansatte får rett til fridager forholdsmessig. Antall dager tjenestefri med lønn kan tas ut i forhold til deltidsprosent som følger:

  • 100% stilling - 8 dager
  • 90% stilling - 7,2 dager
  • 80% stilling - 6,4 dager
  • 75% stilling - 6 dager
  • 70% stilling - 5,6 dager
  • 60% stilling - 4,8 dager
  • 50% stilling - 4 dager

Merk at seniordager ikke er feriedager og kan derfor ikke overføres mellom kalenderår. Det kan heller ikke avtales kompensasjon med lønn for ikke avviklede seniordager

Se også NTNUs seniorpolitikk.

Ekstra ferieuke

Det året du fyller 60 år har du rett til 1 uke ekstra ferie. Disse dagene kan kreves avviklet samlet, men ikke nødvendigvis sammenhengende med resten av ferien.

Feriepenger utgjør 14,3 prosent av feriepengegrunnlaget fra fjoråret.

Kilder og lovverk

Hovedtariffavtalen punkt 5.6.1

Ferielovens §5


! Endring i innhold på denne siden

NTNU går over til nytt system for økonomi og lønn 1. janaur 2023. Innholdet på nederst på denne siden vil da erstatte innhold øverst på siden.


Setningen "Skjema for søknad om uttak seniordager finner du i HR-portalen - under registrering av ferie.", endres til:

"Skjema for søknad om uttak seniordager finner du i Selvbetjeningsportalen (lenke) - under flisen "Fraværssøknader"