Wikier

Seniordagene

Fra og med det året du fyller 62 år har du rett på 8 dager fri med lønn.

English version - Senior days


Temaside om lønn | Temaside ferie | Seniorpolitikk


Du søker om uttak av seniordager i selvbetjeningsportalen. Velg fraværstype "Tjenestefri senior" under flisen "Fraværssøknader".

 Logg inn i selvbetjeningsportalen

Deltidsansatte

Deltidsansatte får rett til fridager forholdsmessig. Antall dager tjenestefri med lønn kan tas ut i forhold til deltidsprosent som følger:

  • 100% stilling - 8 dager
  • 90% stilling - 7,2 dager
  • 80% stilling - 6,4 dager
  • 75% stilling - 6 dager
  • 70% stilling - 5,6 dager
  • 60% stilling - 4,8 dager
  • 50% stilling - 4 dager

Merk at seniordager ikke er feriedager og kan derfor ikke overføres mellom kalenderår. Det kan heller ikke avtales kompensasjon med lønn for ikke avviklede seniordager

Registrere seniordagene i Selvbetjeningsportalen

For å bruke seniordagene, registrerer du fraværssøknad i Selvbetjeningsportalen med fraværstypen «tjenestefri senior 512». Rest-kolonnen i kvoteoversikten din i Selvbetjeningsportalen reduseres etter hvert som lederen din godkjenner fraværssøknadene dine.

Det året du går av med pensjonen

Det året du går av med pensjon, beregnes uttaket forholdsmessig ut fra når på året du går av. Dersom du eksempelvis fratrer 1. juli kan du ta ut halvparten av de avtalte antall seniordager, dvs. fire dager. Se Hovedtariffavtalen kap 5.6.

Ekstra ferieuke

Det året du fyller 60 år har du rett til 1 uke ekstra ferie. Disse dagene kan kreves avviklet samlet, men ikke nødvendigvis sammenhengende med resten av ferien. Du registrerer disse feriedagene som "ferie med lønn" i Selvbetjeningsportalen.

Feriepenger utgjør 14,3 prosent av feriepengegrunnlaget fra fjoråret.

Kilder og lovverk

Kontakt

Har du spørsmål om seniordagene? Kontakt Tjenestesenteret.