Språkvelger

English

Banner - Ferie

Ferie

Veiledninger - for medarbeidere

Ferie - administrere din ferie

Registrere og endre ferie

1.mai er fristen for å registrere hovedferien din i Selvbetjeningsportalen

Restferie skal registreres før midten av november. Påminnelse legges som melding til alle ansatte på Innsida. I tillegg sendes det automatisk påminnelser fra Selvbetjeningsportalen 1. mai til ansatte som ikke har registrert ferie og 1. september til ansatte som har mer enn 15 betalte feriedager igjen.

Registrere ferie | Veiledning til ferieregistrering (DFØ)

Etter at du har avklart ferien med din leder, registrerer du feriedagene i Selvbetjeningsportalen ved å sende en fraværssøknad.


Endre registrert ferie | Veiledning til ferie-endring (DFØ)

I samråd med din leder, kan du endre ferie som du allerede har registrert eller legge til mer gjennom hele året. Det gjør du ved å slette uønsket ferie og søke om ny ferie i det samme skjemaet i Selvbetjeningsportalen.


Overfør ferie | Regler for overføringVeiledning til ferieoverføring (DFØ)

Du kan søke i Selvbetjeningsportalen om å få overført inntil 14 feriedager til neste år. Frist er 15. november hvert år. Du kan også endre søknad om overført ferie (innen den første uken i januar). 


Søke forskudd på ferie | Regler for å søke forskudd på ferie

Du kan søke om å få ta ut inntil 10 feriedager ferie på forskudd innen 15. november hvert år i NTNU Hjelp. Du må ha tjent opp dagene (2,08 pr måned) før du kan ta dem ut på forskudd.


Fraværsmarkering

Ferie: høyre spalte

Feriepenger

Utbetales den 12. juni hvert år uansett når du tar ut ferien. Feriepenger - utbetaling og beregning

Spørsmål og svar om ferie

Hva gjelder for meg som:

Spørsmål om ferie?

  • For avklaringer om avvikling av ferie, kontakt din nærmeste leder.
  • For generelle spørsmål om ferie, kontakt Tjenestesenteret.

For ledere og administrasjon

Ledere vil få tilsendt varsler fra DFØ 1.mai dersom ansatte har mer enn 60% igjen av tildelte feriedager. 15.oktober sendes varsel til leder dersom du har ansatte med mer enn 15 betalte feriedager.