Språkvelger

English

Banner - Ferie

Ferie

Veiledninger - for medarbeidere

Ferie - administrere din ferie

Registrere og endre ferie i personalsystemet Selvbetjeningsportalen

Den ekstrafridagen 2. januar, fører du i selvbetjeningsportalen under flisen "Fraværssøknader". Bruk fraværskode "Annet fravær m/lønn 940".

1. januar 2023 ble HR-Portalen erstattet av Selvbetjeningsportalen. Se veiledningene på dfo.no om hvordan du registrerer, endrer og overfører ferie i den nye portalen.

Obs! Du vil ikke få til å registrere feriedager i ny portal ved nyttår - det skyldes at data om feriedagene dine ikke overføres til nytt år/system før et stykke ut i januar.


Registrere ferien | Veiledning (DFØ)

Etter at du har avklart ferien med din leder registrerer du feriedagene i Selvbetjeningsportalen. 1.mai er fristen for å registrere hovedferien din i Selvbetjeningsportalen. Restferie skal registreres før midten av november. Påminnelse sendes ut via Innsida. 


Endre innmeldt ferie | Veiledning (DFØ)

I samråd med din leder kan du endre ferie som du allerede har registrert eller legge til mer gjennom hele året. Det gjør du ved å slette uønsket ferie og søke om ny ferie i det samme skjemaet i Selvbetjeningsportalen.


Overføre ferie | Veiledning (DFØ)

Du kan søke i Selvbetjeningsportalen om å få overført inntil 14 feriedager ferie til neste år. Frist er 15.11 hvert år. Du kan også endre søknad om overført ferie (innen den første uken i januar).


Søke forskudd på ferie

Du kan søke om å få ta ut inntil 10 feriedager ferie på forskudd innen 15.11 hvert år i NTNU Hjelp. Du må ha tjent opp dagene (2,08 pr måned) før du kan ta dem ut på forskudd.

 


Fraværsmarkering