Språkvelger

English

Banner - Ferie

Ferie

Veiledninger - for medarbeidere

Ferie - administrere din ferie

Registrere og endre ferie i personalsystemet HR-portalen

Registrere ferien | Veiledning

Etter at du har avklart ferien med din leder registrerer du feriedagene i HR-portalen. 1.mai er fristen for å registrere hovedferien din i HR-portalen. Restferie skal registreres før midten av november. Påminnelse sendes ut via Innsida. 


Endre innmeldt ferie | Veiledning

I samråd med din leder kan du endre ferie som du allerede har registrert eller legge til mer gjennom hele året. Det gjør du ved å slette uønsket ferie og søke om ny ferie i det samme skjemaet i HR-portalen.


Overføre ferie | Veiledning

Du kan søke i HR-portalen om å få overført inntil 14 feriedager ferie til neste år. Frist er 15.11 hvert år. Du kan også endre overført ferie i HR-Potalen (innen den første uken i januar)


Søke forskudd på ferie | Veiledning

Du kan søke om å få ta ut inntil 10 feriedager ferie på forskudd innen 15.11 hvert år i HR-portalen. Du må ha tjent opp dagene (2,08 pr måned) før du kan ta dem ut på forskudd.

 


Fraværsmarkering