Wikier

Syk i ferien

Her finner du som ansatt, informasjon om rettighetene dine dersom du blir syk før eller under ferien din.

Obs! Fra 1. januar 2023 erstattes HR-Portalen av Selvbetjeningsportalen.

English version - Illness during holiday leave

Temaside om sykdom | Sider merket med sykdom

Hva gjør jeg hvis jeg blir syk rett før ferien?

Hvis du blir syk rett før planlagt ferie, har du rett til å få utsatt ferien. Dette forutsetter at du har 100 prosent sykmelding fra lege. Du må da seinest siste arbeidsdag før den avtalte ferien orientere lederen din om at du vil utsette ferien.

Hva gjør jeg når jeg blir syk i ferien?

Blir du syk i ferien kan du få igjen de tapte feriedagene. Du må da få sykmelding fra lege og du må orientere leder om at du vil ha feriedagene erstattet.

Husk at ferien kun kan erstattes hvis du er 100 % sykemeldt.

Retten til å få ferien igjen gjelder kun ved din egen sykdom. Du får ikke igjen ferien hvis barna dine eller andre familiemedlemmer har vært syke under ferien.

Dersom du er 100 prosent sykmeldt og ikke avvikler ferie, skal ferien heller ikke oppgis i søknad om sykepenger hos NAV. Hvis du har registrert ferien i Selvbetjeningsportalen, må denne slettes.

Se veiledning: Søke om fravær (dfo.no)

Utsette ferien

Dersom du blir syk rett før ferien starter kan du utsette ferien til senere i ferieåret. Sykemelding må da sendes inn senest siste arbeidsdag før ferien starter. Ferien kan kun erstattes hvis du er 100 % sykemeldt.

Dersom du er 100 prosent sykmeldt og ikke avvikler ferie, skal ferien heller ikke oppgis i søknad om sykepenger hos NAV. Hvis du har registrert ferien i Selvbetjeningsportalen, må denne slettes.

Ferieavvikling under sykefravær

Dersom du er sykmeldt og likevel ønsker å avvikle ferie i sykeperioden, må ferien påføres i søknad om sykepenger hos NAV. Ferieperioden må også registreres i Selvbetjeningsportalen.

Det må være fullstendig samsvar mellom opplysningene du oppgir hos NAV og de du registrerer i Selvbetjeningsportalen.

Sykdom ved ferie i utlandet

Hvis du blir syk på ferie i utlandet og ønsker å erstatte den tapte ferien, må du oppsøke lege der du oppholder deg. Det holder ikke å ringe fastlegen hjemme. Du vil få erstattet feriedagene uansett hvor du oppholder deg dersom du får dokumentasjon fra lege, men retten til sykepenger gjelder kun ved ferie i Norge eller EØS. Det vil være ulike krav til dokumentasjon avhengig av hvilket land du har oppholdt deg i. Det er arbeidstakers ansvar å sørge for korrekt dokumentasjon.

Dersom du blir syk i land utenfor EØS gjelder egne regler. For mer informasjon se Syk i ferien - Utenfor EØS.

Kilder og lovverk

Ferieloven § 9

Kontakt

Har du spørsmål om sykdom i forbindelse med ferie? Kontakt tjenestesenteret:

 NTNU Hjelp

4537 Visninger

Child Pages (1)

  • Syk i ferien - utenfor EØS

    På denne siden finner du informasjon om ansattes rett til lønn, når det oppstår sykdom under ferieopphold i land utenfor EØS. Temaside om ferie | Temaside om sykdom Innholdsfortegnelse [-] Rett til...