Wikier

Syk i ferien

Her finner du som ansatt, informasjon om rettighetene dine dersom du blir syk før eller under ferien din.

English version - Illness during holiday leave

Temaside om sykdom | Sider merket med sykdom

Hva gjør jeg hvis jeg blir syk rett før ferien?

Hvis du blir syk rett før planlagt ferie, har du rett til å få utsatt ferien. Dette forutsetter at du har 100 prosent sykmelding fra lege. Du må da seinest siste arbeidsdag før den avtalte ferien orientere lederen din om at du vil utsette ferien.

Hva gjør jeg når jeg blir syk i ferien?

Blir du syk i ferien kan du få igjen de tapte feriedagene. Du må da få sykmelding fra lege og du må orientere leder om at du vil ha feriedagene erstattet.

Husk at ferien kun kan erstattes hvis du er 100 prosent sykmeldt.

Retten til å få ferien igjen gjelder kun ved din egen sykdom. Du får ikke igjen ferien hvis barna dine eller andre familiemedlemmer har vært syke under ferien.

Dersom du er 100 prosent sykmeldt og ikke avvikler ferie, skal ferien heller ikke oppgis i søknad om sykepenger hos NAV. Hvis du har registrert ferien i Selvbetjeningsportalen, må denne slettes.

Se veiledning: Søke om fravær (dfo.no)

Utsette ferien

Dersom du blir syk rett før ferien starter, kan du utsette ferien til senere i ferieåret. Sykmelding må da sendes inn senest siste arbeidsdag før ferien starter. Ferien kan kun erstattes hvis du er 100 prosent sykmeldt.

Dersom du er 100 prosent sykmeldt og ikke avvikler ferie, skal ferien heller ikke oppgis i søknad om sykepenger hos NAV. Hvis du har registrert ferien i Selvbetjeningsportalen, må denne slettes.

Ferieavvikling under sykefravær

Dersom du er sykmeldt og likevel ønsker å avvikle ferie i sykeperioden, må ferien påføres i søknad om sykepenger hos NAV. Du må også melde inn feriedagene til NTNU. Når du er helt eller delvis sykmeldt, er det ikke mulig å registrere feriedager i Selvbetjeningsportalen samme periode. Gi da beskjed til Tjenestesenteret for lønn og HR via NTNU Hjelp, så åpner vi for at du kan søke om ferie på vanlig måte.

Det må være fullstendig samsvar mellom opplysningene du oppgir hos NAV og de du melder inn til Tjenestesenteret.

Sykdom ved ferie i utlandet

Hvis du blir syk på ferie i utlandet og ønsker å erstatte den tapte ferien, må du oppsøke lege der du oppholder deg. Det holder ikke å ringe fastlegen hjemme. Du vil få erstattet feriedagene uansett hvor du oppholder deg dersom du får dokumentasjon fra lege, men retten til sykepenger gjelder kun ved ferie i Norge eller EØS. Det vil være ulike krav til dokumentasjon avhengig av hvilket land du har oppholdt deg i. Det er arbeidstakers ansvar å sørge for korrekt dokumentasjon.

Send også egenerklæring for utenlandsk sykmelding til Nav.

Dersom du blir syk i land utenfor EØS gjelder egne regler. For mer informasjon se Syk i ferien - Utenfor EØS.

Kilder og lovverk

Ferieloven § 9

Kontakt

Har du spørsmål om sykdom i forbindelse med ferie? Kontakt Tjenestesenteret.

18088 Visninger

Child Pages (1)

  • Syk i ferien - utenfor EØS

    På denne siden finner du informasjon om ansattes rett til lønn, når det oppstår sykdom under opphold i land utenfor EØS. English: Illness during holiday leave - outside the EEA Temaside om ferie |...