Wikier

Arbeidstid

På denne siden finner du informasjon om arbeidstid for ansatte ved NTNU. NTNU har felles arbeidstidsbestemmelser for alle ansatte som har fast eller fleksibel arbeidstid.

English version - Working hours


Temaside: Arbeidstid og fravær

Ser du etter noe annet? Registrere arbeidstid | Fleksitid | Temaside om ny ved NTNU | Arbeidsvilkår for ansatte | Sider merket med arbeidstid


Sommer- og vintertid

NTNU skal praktisere sommer- og vintertid for alle ansatte som følger hovedtariffavtalens arbeidstidsbestemmelser. Den kortere arbeidstiden sommer må da kompenseres med en tilsvarende forlengelse ellers i året slik at arbeidstiden per uke, regnet i gjennomsnitt over hele året, ikke blir kortere enn før.

Perioden for sommer- og vintertid er endret fra sommeren 2024:

Sommertid: 15. mai til og med 14. september kl. 08.00-15.00

Vintertid: 15. september til og med 14. mai kl. 08.00-15.45

Arbeidstid ved helligdager

Fridager

Hvis tjenesten tillater det, har du fri på følgende dager ved NTNU:

 • nyttårsaften (31.12.) og 1. nyttårsdag (1.1.)
 • skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og 2. påskedag
 • Kristi himmelfartsdag (6. torsdag etter skjærtorsdag)
 • 1. og 2. pinsedag (7. søndag etter påske)
 • 1. mai
 • 17. mai
 • julaften (24.12.), 1. og 2. juledag (25.–26.12.)

Redusert arbeidstid påske og jul

 • Onsdag før skjærtorsdag er arbeidstiden kl. 8.00–12.00. Du får ikke godskrevet plusstid etter kl. 12.00 denne dagen. Fra Les mer i hovedtariffavtalene i staten.
 • På arbeidsdager i mellomjula er arbeidstiden kl. 9.00-15.00. Merk at på disse dagene får du ikke godskrevet plusstid for tiden kl. 08.00-09.00 og tiden 15.00-15.45. Årsaken er at du allerede har fått lønn for denne tiden og dermed ikke kan få plusstid i tillegg.

Registrere arbeidstid

Se siden Registrering av arbeidstid.

Fleksibel arbeidstid og avspasering

Se siden Fleksibel arbeidstid (fleksitid).

Kjernetid

Se siden Fleksibel arbeidstid (fleksitid).

Overtid

Se siden Overtid.

Uttak av fleksitid, overtid og reisetid

Se hvordan du registrerer fleksitid, overtid, reisetid i Selvbetjeningsportalen.

Det er tre ulike tidsregnskap for fleksitid, overtid og reisetid:

 • Fleksitid kan opparbeides i plusstimer og tas ut som avspasering, med inntil 24 dager/ 180 timer per år.
 • Opparbeidet overtid kan etter avtale avspaseres time for time som fritid i eget tidsregnskap.
 • Opparbeidet reisetid kan også avspaseres som fritid i eget tidsregnskap.

Dette utgjør tre ulike tidsregnskap som ikke berører hverandre. Det vil si at du kan ta ut inntil 24 dager opparbeidet fleksitid og i tillegg ta ut opparbeidet overtid og reisetid.

Hvile- og spisepauser

Ved NTNU har de fleste ansatte 20 minutters spisepause inkludert i arbeidstiden. Hvis arbeidstiden din er over 5 1/2 time, skal du ha minst én pause i løpet av dagen.

Dersom arbeidsdagen din er 8 timer eller lengre, skal du ha pauser som tilsammen tilsvarer minst 30 minutter.

Hvis du ikke kan forlate arbeidsplassen din i pausen, skal pausen regnes som en del av arbeidstiden. Dersom du ikke har tilgang på et tilstrekkelig pauserom gjelder samme regler.

Blir du pålagt å jobbe mer enn 2 timer overtid etter alminnelige arbeidstid, skal du først ha en pause på minst 30 minutter. Denne pausen regnes som arbeidstid. Pausen kan forkortes eller forskyves om nødvendig.

Hvile- og spisepauser er omtalt i Statens personalhåndbok, punkt 3.1.3og pauser i arbeidsmiljølovens § 10-9.

Ledende eller særlig uavhengig stilling

For ansatte som har ledende eller særlig uavhengig stilling, gjelder unntak fra noen av arbeidstidsreglene. Hovedtariffavtalene § 13 og arbeidsmiljølovens § 10-2 regulerer dette. Nærmere presisering finner du i Statens Personalhåndbok, punkt 3.2.3.

Se også notat om Krav til tilfredsstillende dokumentasjon og kontroll av overtid (pdf).

Redusert arbeidstid

Du har rett til redusert arbeidstid når du har fylt 62 år, eller når helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner tilsier det. Det er en forutsetning at reduksjonen i arbeidstid kan gjennomføres uten særlige ulemper for virksomheten, og du har plikt til å informere arbeidsgiver og gå tilbake til full arbeidstid når forholdene som var grunnlag for reduksjonen faller bort.

Hvis redusert arbeidstid skal innvilges av velferdsgrunner, må dette dokumenteres.

Retten til redusert arbeidstid gjelder også hvis du er ansatt i ledende eller særlig uavhengig stilling.

Ved søknad om redusert arbeidstid, er det viktig å avklare om dette gjelder for en bestemt periode eller som en permanent ordning.

Redusert arbeidstid er regulert i arbeidsmiljølovens §10.2

Skift- og turnusarbeid

Hvis du jobber skift-, turnusarbeid eller hjemmevakt utover vanlig arbeidstid, skal du ha en arbeidsplan å forholde deg til. Der skal det komme tydelig frem hva som er arbeidstiden din og hva som er fritid.

Mer om skift- og turnusarbeid

Arbeids- og reisetid ved reiser

Hva skal du registrere reisetiden som? Se oversikt over hva de ulike tidkodene i Selvbetjeningsportalen betyr.

Innenlandsreiser

Reisetid er tiden du bruker på å reise mellom arbeidssted/bosted og målet for reisen din (forretningsstedet). Nødvendig ventetid underveis er inkludert. Hvis du reiser innom flere forretningssteder, regnes reisetiden mellom disse stedene som reisetid. Tid på hotell og lignende regnes ikke som reisetid.

Reiser du i arbeidstiden, regnes dette som arbeidstid. Blir du pålagt å reise utenfor vanlig arbeidstid i hverdager, kan du notere disse timene og ta deg fri tilsvarende antall timer en annen arbeidsdag.

Utenlandsreiser

Skal du på tjenestereise utenlands, gjelder egne bestemmelser om kompensasjon for arbeids- og reisetid:

Lovverk

Kontakt

Kontakt din lokale HR-medarbeider eller Tjenestesenteret hvis du har spørsmål.

Child Pages (3)

 • Fleksitid

  Fleksibel arbeidstid betyr at ansatte kan bestemme når arbeidsdagen starter og slutter, innenfor gitte rammer. Når du har fleksitid, må du registrere arbeidstid i Selvbetjeningsportalen. English:...

 • Overtid

  På denne siden finner du regler og framgangsmåte ved overtidsarbeid. English Overtime Se også Registrere overtid | temaside Arbeidstid og fravær | Fleksitid Innholdsfortegnelse [-] Utbetaling av...

 • Registrere arbeidstid

  Administrativt ansatte, teknisk ansatte og ansatte på timelønn registrerer arbeidstid i Selvbetjeningsportalen eller i DFØ-appen. Der fører også vitenskapelig ansatte eventuelle prosjekttimer. Merk...