Wikier

Arbeidstid

På denne siden finner du informasjon om arbeidstid for ansatte ved NTNU. NTNU har felles arbeidstidsbestemmelser for alle ansatte som har fast eller fleksibel arbeidstid.


English version - Working hours

Temaside om ny ved NTNU | Sider merket med arbeidstid | Arbeidsvilkår for ansatte


Sommer- og vintertid

NTNU skal praktisere sommer- og vintertid for alle ansatte som følger hovedtariffavtalens arbeidstidsbestemmelser. Den kortere arbeidstiden fra 1. mai til 1. september må da kompensere med en tilsvarende forlengelse ellers i året slik at arbeidstiden per uke, regnet i gjennomsnitt over hele året, ikke blir kortere enn før.

Vintertid: 1.9.-30.4. kl 08.00-15.45

Sommertid: 1.5.-31.8 kl. 08.00-15.00

Arbeidstid ved helligdager

Fridager

Hvis jobben tillater det, har du fri på følgende dager ved NTNU:

 • Nyttårsaften (31.12.) og 1. nyttårsdag (1.1.)
 • Skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og 2. påskedag
 • Kristi himmelfartsdag (6. torsdag etter skjærtorsdag)
 • 1. og 2. pinsedag (7. søndag etter påske)
 • 1. mai
 • 17. mai
 • Julaften (24.12.), 1. og 2. juledag (25.–26.12)

Redusert arbeidstid

 • Onsdag før skjærtorsdag er arbeidstiden 8.00–12.00.
 • På arbeidsdager i mellomjula er arbeidstiden 9.00-15.00

Registrere arbeidstid

Alt om registrering av arbeidstid

Fleksibel arbeidstid

Alt om fleksibel arbeidstid (fleksitid)

Overtid og avspasering

Alt om overtid og avspasering

Uttak av fleksitid, overtid og reisetid

Det er tre ulike tidsregnskap for fleksitid, overtid og reisetid.

 • Fleksitid kan opparbeides i plusstimer og tas ut i fritid som fleksitidsdager etter eget tidsregnskap, med inntil 24 dager eller 48 halvdager pr. år. obs! Denne ordningen er endret, slik at kvota nå er på 180 timer som avspaseres time for time istedenfor 24 heldager/48 halvdager. Dette blir oppdatert i Selvbetjeningsportalen i løpet av februar.
 • Opparbeidet overtid kan etter avtale avspaseres time for time som fritid i eget tidsregnskap.
 • Opparbeidet reisetid kan også avspaseres som fritid i eget tidsregnskap.

Dette utgjør tre ulike tidsregnskap som ikke berører hverandre. Det vil si at du kan ta ut inntil 24 dager opparbeidet fleksitid og i tillegg ta ut opparbeidet overtid og reisetid.

Hvile- og spisepauser

Ved NTNU har de fleste ansatte 20 minutters spisepause inkludert i arbeidstiden. Hvis arbeidstiden din er over 5 1/2 time, skal du ha minst 1 pause i løpet av dagen.

Dersom arbeidsdagen din er 8 timer eller lengre, skal du ha pauser som tilsammen tilsvarer minst 30 minutter.

Hvis du ikke kan forlate arbeidsplassen din i pausen, skal pausen regnes som en del av arbeidstiden. Dersom du ikke har tilgang på et tilstrekkelig pauserom gjelder samme regler.

Blir du pålagt å jobbe mer enn 2 timer overtid etter alminnelige arbeidstid, skal du først ha en pause på minst 30 minutter. Denne pausen regnes som arbeidstid. Pausen kan forkortes eller forskyves om nødvendig.

Hvile- og spisepauser er omtalt i Statens personalhåndbok 2022, 3.1.3og pauser i Arbeidsmiljølovens § 10-9.

Ledende eller særlig uavhengig stilling

For ansatte som har ledende eller særlig uavhengig stilling, gjelder unntak fra noen av arbeidstidsreglene. Hovedtariffavtalene § 13 og Arbeidsmiljølovens § 10-2 regulerer dette. Nærmere presisering finner du i Statens Personalhåndbok 2023, 3.2.3.

Se også notat om Krav til tilfredsstillende dokumentasjon og kontroll av overtid (pdf)

Redusert arbeidstid

Du har rett til redusert arbeidstid når du har fylt 62 år, eller når helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner tilsier det. Det er en forutsetning at reduksjonen i arbeidstid kan gjennomføres uten særlige ulemper for virksomheten, og du har plikt til å informere arbeidsgiver og gå tilbake til full arbeidstid når forholdene som var grunnlag for reduksjonen faller bort.

Hvis redusert arbeidstid skal innvilges av velferdsgrunner, må dette dokumenteres.

Retten til redusert arbeidstid gjelder også hvis du er ansatt i ledende eller særlig uavhengig stilling.

Ved søknad om redusert arbeidstid er det viktig å avklare om dette gjelder for en bestemt periode eller som en permanent ordning.

Redusert arbeidstid er regulert i Arbeidsmiljølovens §10.2

Skift- og turnusarbeid

Hvis du jobber skift-, turnusarbeid eller hjemmevakt utover vanlig arbeidstid skal du ha en arbeidsplan å forholde deg til. Der skal det kommer tydelig frem hva som er arbeidstiden din og hva som er fritid.

Mer om skift- og turnusarbeid

Arbeids- og reisetid ved reiser

Innenlandsreiser

Reisetid er tiden du bruker på å reise mellom arbeidssted/bosted og målet for reisen din (forretningsstedet). Nødvendig ventetid underveis er inkludert. Hvis du reiser innom flere forretningssteder regnes reisetiden mellom disse stedene som reisetid. Tid på hotell og lignende regnes ikke som reisetid.

Reiser du i arbeidstiden regnes dette som arbeidstid. Blir du pålagt å reise utenfor vanlig arbeidstid i hverdager kan du notere disse timene, og ta deg fri tilsvarende antall timer en annen arbeidsdag.

Notat om arbeidstid og tjenestereise (doc)

Utenlandsreiser

Skal du på tjenestereise utenlands gjelder egne bestemmelser om kompensasjon for arbeids- og reisetid:

Lovverk

Kontakt

Kontakt din lokale HR-medarbeider hvis du har spørsmål.

Child Pages (2)

 • Fleksitid

  NTNU har felles arbeidstidsbestemmelser for alle ansatte som har fast eller fleksibel arbeidstid. Det gjelder ikke for arbeidstakere i ledende stilling eller i særlig uavhengig stilling (for...

 • Overtid og avspasering

  Regler for overtid og avspasering for ansatte ved NTNU. Min Tid og HR-portalen ble erstattet av Selvbetjeningsportalen 1. januar 2023. English version - Overtime Registrere overtid...