Wikier

Skift- og turnusarbeid ved NTNU

Informasjonsside for ansatte som jobber skift, turnusarbeid, eller er i beredskap.

Les mer om arbeidstid ved NTNU

Hvis du jobber skift- og turnusarbeid

Hvis du jobber skift-, turnusarbeid eller hjemmevakt utover vanlig arbeidstid skal du ha en arbeidsplan å forholde deg til. Der skal det kommer tydelig frem hva som er arbeidstiden din og hva som er fritid.

Du har redusert arbeidstid hvis du jobber skift på grunn av ulempene det medfører å jobbe utenfor normalarbeidstiden.

Arbeidstid ved skift- og turnusarbeid

Skift- og turnusarbeidere ved NTNU følger hovedtariffavtalens fellesbestemmelser § 7 nr 3 for arbeidstid:

  • for den alminnelige arbeidstid alle dager mellom kl. 20.00 og kl. 06.00 regnes hver arbeidet time lik 1 time og 15 minutter
  • for den alminnelige arbeidstid på søndag og helgedager mellom kl. 06.00 og 20.00 regnes hver arbeidet time lik 1 time og 10 minutter

Arbeidsuken skal ikke oversige 35,5 timer for personer som hovedsakelig jobber om natten, på søndager og helgedager, eller ansatte som jobber minst hver tredje søndag.

Beredskap

NTNU har på behov for beredskapsvakter på ulike områder. Som beredskapsvakt skal du være tilgjengelig for å utbedre feil og lignende som oppstår uventet utenfor normalarbeidstiden. Dette skal skje i tråd med den aktuelle instruksen på beredskapsområdet.

Overordnet særavtale om beredskapsvakt

Arbeidstid som beredskapsvakt

Som beredskapsjobb har du arbeidstid fra mandag klokka 15.00-15.45 til den påfølgende mandagen klokka 08.00. Den enkeltes vakttidspunkt og responstid fastsettes i særskilte vaktinstrukser.

Arbeidsplan

Beredskapsvakter skal ha en arbeidsplan å forholde seg til, med oversikt over når du skal arbeide. For best mulig forutsigbarhet bør arbeidsplanen vare minimum ett år, og utarbeides minimum 14 dager før du starter i stillingen. Endringer i planen bør gjennomføres med minimum 14dagers varsel.  

Lønn i beredskapsstillinger

Tiden du er i beredskapsvakt regnes vanligvis ikke med i den normale arbeidstiden, og lønnes etter Hovedtariffavtalens bestemmelser § 15 nr. 3,4 og 5, og § 17 nr.4.

Kilder og lovverk

Kontakt

Ved spørsmål om skift- og turnusarbeid, kontakt din nærmeste HR-medarbeider