Wikier

Registrere...

Registrere beredskapsvakt

Beredskapsvakter føres via tidsregistreringen i Selvbetjeningsportalen eller DFØ-appen.


English: Registering emergency on-call duty in the Self-service portal


Hvem gjelder dette for?

Ved NTNU gjelder denne registreringen foreløpig for følgende enheter som har beredskapsvakt:

 • Komparativ medisin
 • Kavli/CNC
 • IT-avdelingen
 • Kommunikasjonsavdelingen (medievakt)
 • Driftsavdelingen (snøbrøyting, elektro og verdisikring)

Slik registrerer du beredskapsvakt i Selvbetjeningsportalen

Du fører beredskapsvaktene på samme sted som du registrerer arbeidstid:

 1. Åpne Selvbetjeningsportalen eller DFØ-appen.
 2. Gå til Tid – registrer arbeidstid (i appen heter det «timeføring»).
 3. Skriv inn dato, start- og sluttid for vakta og velg en av frammøtetypene:
 • «Beredskapsvakt til bet. 044» for tidsrommet du er i beredskap og kan bli kalt ut
 • «Utrykning vakt, til bet. 048» for aktivt arbeid/utrykning

Du kan ikke registrere vanlig arbeidstid samtidig som beredskapsvakt

Det vil si at du ikke kan legge inn "til stede" i Selvbetjeningsportalen på samme tidspunkt som du fører beredskapsvakt.

Utbetaling av beredskapsvakter

Når du registrerer frammøtekodene for beredskap og lagrer disse, sendes timene videre til din leders godkjenning. Lederen din vil motta slike oppgaver i sin innboks natt til den 1., 15. og 23. i hver måned. Fristene for å godkjenne før utbetaling av lønn ligger i NTNUs lønnskjøringsplan. Du trenger ikke lenger sende godtgjørelsesskjema for beredskapsvakter.

All økonomisk kompensasjon for beredskap regnes automatisk ut når du legger inn dato og klokkeslett i tidsregistreringen:

 • morgen- og kveldstillegg 06-07 og 17-20 (25 kr)
 • lørdag- og søndagstillegg (65 kr)
 • hvilende vakttillegg 06-20 (15 kr)
 • hvilende vakttillegg 20-06 (25 kr)
 • 100 prosent timelønn helligdager
 • 100 prosent etter 12 på onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul og nyttårsaften

Omregningsfaktor

Standard omregningsfaktor i Selvbetjeningsportalen er 1:5. Ansatte som per 18. september 2023 hadde en annen omregningsfaktor enn 1:5, er registrert med riktig faktor. Nye ansatte vil få lagt inn omregningsfaktor når de registreres i lønnssystemet.

Kontakt

Hvis du har spørsmål om registrering av beredskapsvakt, kontakt Tjenestesenteret for lønn og HR.

960 Visninger