Språkvelger

English

Arbeidstid og fravær

Arbeidstid og fravær

For medarbeidere

Arbeidstid

klokke ikon

Arbeidstid

Du kan også gå direkte til Selvbetjeningsportalen

Viktig for deg som:

er vitenskapelig ansatt

Vitenskapelig ansatte trenger ikke å registrere vanlig arbeidstid, men må

har timelønn

jobber i turnus og beredskap

Kommer: Timeføring og tillegg for Vakt og service, beredskapsvakter og Vitenskapsmuseet.

er leder