Wikier

Ansatte i offentlige verv

På denne siden finner du informasjon om hvilke verv som gir rett til permisjon, med eller uten lønn.

Temaside om permisjon | Sider merket permisjon

Offentlig verv med lovbestemt møteplikt

Hvis du sitter i offentlige verv med lovbestemt møteplikt har du rett på lønnet permisjon fra jobb. Normalt gjelder regelen for alle representanter og vararepresentanter i statlige, fylkeskommunale og kommunale verv, styrer, råd og nemnder som er opprettet i henhold til lov.

En arbeidstaker har etter denne bestemmelsen en ubetinget rett til permisjon fra arbeidet i det omfang som er nødvendig for å oppfylle lovbestemt møteplikt i offentlige organer. Hensynet bak regelen er at arbeidstakere skal gis mulighet til å skjøtte et offentlig verv også når vervet fører til fravær fra arbeidet.

Politiske verv

Hvis du sitter i politiske eller humanitære verv gis det normalt permisjon uten lønn, med mindre det fører til praktiske problemer for NTNU.

Unntak fra humanitære verv hvor det likevel kan gis permisjon med lønn:

I SPHB kapittel 10.8 er følgende definert som unntak fra offentlig oppnevnt organ hvor det kan gis permisjon med lønn:

  • Tillitsverv i funksjonshemmedes interesseorganisasjoner
  • Deltaking i Røde Kors hjelpekorps, Norsk Folkehjelp Sanitet og tilsvarende hjelpeorganisasjoner

Verv i interesseforbund

Valgte verv i ulike interesseforbund, eksempelvis idrettsforbund, er ikke et offentlig verv. Slike forbund er heller ikke et organ opprettet ved lov.

Søknad om permisjon

For å søke om permisjon for offentlig verv, må du først be om å få denne fraværstypen tilgjengelig i Selvbetjeningsportalen:

1. Send beskjed til Tjenestesenteret via dette skjemaet i NTNU Hjelp: Endre fraværskvote - NTNU Hjelp

2. Vent på svar fra Tjenestesenteret, og sjekk at du har fått kvote for "Tj.fri off verv/org.oppdr" i kvoteoversikten i Selvbetjeningsportalen.

3. Send fraværssøknad i Selvbetjeningsportalen. Velg fraværstypen "Hovedavt. §39 Tjenestefri 620."

Kilder og lovverk

Kontakt

Har du spørsmål om denne permisjonen? Kontakt Tjenestesenteret.